-4- het wordt eer grandioos peestTp V R IJ D.A G A.V O N D 12 FEBRUARI! Sri Hoe kan het anders Vele attracties staan hiervoor borg tpoe«r?oeglngSeSrfeenUiC E"oU ^vie.erd om zeer e^rs^SuJhLop/as/fen^f"88^" ±n Se TCrk°0P gegaan en de voorraad kaartennette zijn1'3'316 verwacht blnnen een week door haar Daarom; DOE HET DIRECTANDERS KUNT U TE LAAT ZIJN. lang heugen dat™??"! eei/ee/gfmdioofjubile^viertleTtoegangskaa' Dansen op muziek van THE GOLD COAST COMBO"(o1v.Edwin Rutten) e TRIO HUISMAN EN KNOPPE Toppunt van entertainment FRANS REUS Muzikale manipulaties en grappen 0 HAMPAGNE-MIDNIGHT met de accordeoniste Madame Kersbergen Mogelijkheid om u met Schotse-attributen om te Lilfta^tLT1 bewon1er^ster) van de Hooglanden. en u dpzp }en u hlerbiD gaarne helpen for, i i attributen leveren. Natuurlijk tegen een kleine vergoeding. J EN NATUURLIJK DOEDELZAK-MUZIEK (voor leden van 18 jaar en ouder) Toegangskaarten ad 'f.3,- verkrijgbaar bij; ^f-aansz Rechtstraat 175/1 Tel. 42.63.04 J.Meijer Jr Valeriusstr185 Tel 73 66 Q? J.B.Drnkeloo, Buffet in de Sociëteit 9 .de Bie (secretariaat pers- en propagandaeommissie) van IJoselstemlaan 36, Amstelveen. Telefoon; 02964 - 18278. H E T W 0 .R D T 0 N R E R G E T E L IJ K VOOR ZATERDAGMIDDAS 13 FEBRUARI wordt onvergeteliik or de jeugd, want ROB DE HIJS en THE LORDS komen naar A.F.C. -uukkü Geen imitatie, zoals door enkelen werd veronder Lords I 46 P0b 46 Nijs echte Sekkeli ikee?n l°p deze mlddae n°s enkele aan- SPORT en SC HAATSEHRI JDEnJ^ AÜT°- De toegang tot deze feestmiddag Is geheel gratis HAAR OP VERTOON VAK HET A.F0-DIPLOMA VAK HET HUIDIGE SEIZOEN. D E JEUGDLEDEN 4 14 i; i; i 4 M jm? Jr' 00 Jt/S M M )i J 4'j O o O r

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 4