S& mi*/«^ss*. Leren o a-p-p Vr tpan v TiGguwgïi* Mgïico» v. y. ©jiiiJ-b 9 BiiT-Bevii, «BH .Tnn.Rfi - ARC.Pups A 10.45uur, 2e veld. Bijeen: \°/15uur APC^ raTPVries, Dijkstra, scheepstra, Tol, Wilsema, Ero, Wegter, Kikkert^ Rubinstein, 'palsenbarg, Leider: hr.kikkert. APC Pups A Geestman, Goldschmidt, Deyll, fei^aien Waterman, Seunke, Vos, Verhorst. R^Pari^.Mosterd, tfrubelSandoerg. - Afschrijven: voor jun.B.6 en Pups A uitsluitend vrijdagavond tussen 1830-19OOuur hij de hr.Swart, Telefoon 72.45.87. ÜMfring pupillen voor de tweede helft van het seizoen 1964-1965. Steenbokken:6 ^leider: hr.v.Steenteek. Tel^1%27^87 landman, Watermanf Zilverberg. fnhre's- Leider: hr.ConnitzerTel. 72.96.92 mn 7 Overdiek, Parijs, Rachman, Reyn, Scheffer, R.J.Vos, Yap. Schorpioenen! Leider: hr.Susan Tel. 50'Q'^ Krepel, Mok, Mudde, Alhricht7~BaandersBoschma, Gehnng, Huigen, Kragt, J.rrepei, Polak, Pront, Seunke, Tanzer, Wijnman, Holman. Valken" Leider: hrVellenga Tel.79.09.49 Rrenel •Rp-ppn Leider: hr.de Bie. Tel. 15.50.06 pprnis merman, Hootsman, Huying, Kmjffv.Leeuwen, v.Prent, v.d.Sluys, A.de Vries, v.d.Walk, Walraven, wegewij Salamanders: Leider: hr.owart ^Tel' ive Jager, Lamh, Mizraki, ArnöIdT_W7M7GrouwelGeestman, le Grand, Houtvrijve, Jager, n Peeters, Rietman, Stalknecht, Swart, Verhorst, Witte. LET OP Deze indeling zal in v° Ig efl "gf ff9110 Afschrijven ofvrijdagavond tussen 19.00 en 20.OOuur hij fe efen leider Schrijf het telefoonnummer van Inlei der op. Bij wegblijven zonder bericht, zul je e w daarop niet opgesteld worden. Algehele leiding van pupillen de heer G.lefoon 724587 79.73.76 (vrijdagavond tussen 18.30 en 19.00 uui Woensdlg^Geselecteerde1"Pupillen van 14 .00 tot 1 530uur onder leiding van de heer Michels (zoals eerste helft van dit seizoen). Hiet-geselecteerde Pupillen onder leiding van de hr.v.d.Kulk. 14.00-15.30 uur rnhra,„ Leeuwen Steenbokken Dromedarissen Cobra s 15.30 - 1700 uur Schorpioenen Beren Valken Salamanders op pagina Ylernog gen zger pelangrijk bericht voor alle A.Ï.C.-ers, _s gr 999999V?'??'??? O O >2 O O O 0X1 O O O O

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 3