k«ppS; LB:„sm^rrs?;eHe~iLRSpgv-d-Heide'IkelM-Kemen< jffsg; ipË7e(Hu£t!ziee™ Huurfl; ;-Beek*RES: Janu£idR;B?^nf;0:ie °°k 6e elftal i! 'f? 7 Ï-Ey Huur) Leider: T-Ifooy_ Bestuursmededeling: Het Bestuur vestigt -speciaal voor de jeugd- de bizondere aandacht op het artikel van de Jeugdcommissie, voorkomende in dit bulletin voor de opstellingen van de Junioren B. Het Bestuur, stelt als candidaat voor de To to-commissie de heer B.Truyens Jrr. Eventuele egencandidaten dienen voor 4 dec.schriftelijk bij de 1e Sekr.te worden ingediend. T 0 T 0 n i e t vier maar acht kolommen*?*!.'*:!! Ledenlijst: Nwe Leden: W.Andrea (don) adm.de Ruyterweg 529/1 Amsterdam-15- J.Kloosterman (don) Kastelenstraat 149, Amsterdam-11 - P.Bosch (wip) Prinses Marijkestraat 15, innsterdam-9- Mutatie-Zlglng: R.J.W.a.Solkamans (don) Haarlemmermeerstraat 159/II, Amsterdam-17- nf' I.B.Leeser (wip) moet zijn B.Leeser. Bedankt: A.Voogd (wip) J.de Boer (wl) nFC - Hollandia (l.l5uur kleedkamer) Leider:a.v.d. Valk. Grensrechter* G Stall ma™ Mekx/ 1 JOS 2 - .JC 12uur) Leider: R.Leeser. pêrei.Tak' den BraVen' Ridderikh°f. Kraaipoel, Duis, AFC 3 - DVAV 2 12uurLeider: A.v.d.Valk BeUk^ B°°^ Hannema' B°S> Ze^ius, Reddering, Planting-» I nnnqtl?UUrt p rp Leider: C.Kerker. vertrek Nassauk/Overt. 8.45uur Berïma^ v d tU^ Schr3der> Mars> v.Waesberge, Leonhard, Rooze, Bergman, v.d.Linde. RES: J.Bosma, Haubrich Niet beschikbaar: Lonnee, Slaap AFSCHRIJVINGEN vo'o'r a.s,vrijdagavond 8 uur bij C.Kerker, Telefoon 72.06.85 Eland 2 - AFC 9 12uur) - Leider: R.Meléert. Eype6 Kofter'dRES°6v BZ'Hatt0^ Huifmn' C°nijn, Piepers, Boegheim, Wielinga, ronswijk, v.d.Valk. (Bijeen: Citroëngebouw, Stadionplein,1245uur) hFSCHRIJVINGEN voor vrijdagavond 20uur bij de hr.R.Melsert, Telefoon 13.67.49 ^T* U4UUm' 36 V' Leider: d-Stokvis.- R*Rnn ng' Jledef Jl,^eyer> de Vries, P.Roosenschoon, G.Bosma, Willemse, -Ellerbroek de WiJS' KSSter' Jong' Fritsche' de 11 Sna 3 12uur2e v. Leiders: J.Stokvis en F.Spoel H-GalaVazi' d*^*de Boer,'poiak, J.v.Dijk, Verwij si H?de"GraafRayerfS^n^No'ïÏe^de^Kokf H^i Boegheim W.Stokvis, R.de Jong. RES: Oostmeyer, Hurwits. n.o.poegneim, 'th^ends 5 12uur, 4e v. Leiders: J.Stokvis en F.Spoel. onder AFSCHRIJVINGEN vrijdagavond 7-8uur bij H.de Wijs. Telefoon 82846. I I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1964 | | pagina 2