bulletin Nr. 42 - 29 april 1964 Muddf run, jedaktTe~yTLT~^n Dijk - verschijnt wekelijks- 29^ jaargang Programma lÖjnei: Hilversum 3 - "FC 2; AFC - DVAV 2. Uitslagen 23 en 26 april:RKi.VIC-AFC=2-8;Donar2-AFC2=2-5;AFC3~WMS2=1 -2;AFC5-Meteoor3= 4-2;WMH03-^C7=1-2. Junioren i.:Hèrcules-AFC=0-4;TIW2-AFC4=0-2; Ar C6-Swift4-Q-2;iiFC7-ZSG03-0 5. Junioren B;HRVC2-AFC5=4-2^Jnbon4-iJC8=Q-1Martinus6-AFC7=14-2 Zaterdagmiddag:Watergraaf smeer-iiFC-2-4;AFC Kampioen:Lijnden3 i.FC2 1 2;i.FC Kampioen GFCH2-^FC3=4-2. Veteranentoernooi:HBS-ii.FC=0-0; Kampong-]AFC=2"2;UD-Voc=2-0;UD-EMWV=3-0;FMVW-V0C-3-2/ Finale: Ud - AFC 1-2. Programma 2, 3 en 7 mei (Hemelvaartsdag) Slonla| 3 mei: HRC-AFC; 11.00:uFC2-HVC3; 1 2.00: 0¥V03-jJG3; 12.00:SSW3-AFC4,113,1ev.l4.00:Bl.wit5 "FC5, 114j 2e v, 14.30: AFCt1-VD05,4223e v. Junioren A.: 10.00: Swift3~AFC2,525,2e v. Ji.nioren B: 10.00:Bl.wit-,JC,601,2e v; 1 3.00,FC2-Bl.wit3,1 e v; 10.00:„FC7-Zeeburgia4,662, 3e v; 10.00:Slotervaart3-:'FC8s66b, 1 e v. Zaterdag 2 mei: 1 3.00:AFC-DB,3,1 e v;15.45:AS0'37 2-iJC3,19,15.30^iFC_vet-HiFC vet. Donderdag 7 mei: 14.00^ AFC-de Spartaan; 10.00DWV3-i>.FC3; 12.00:DWV7-AFC7^416,5e y; Junioren A: l4.00:Meerboys2-nFC6,535,1 e v; 1 2,00:AFC7-SDZ2,536,1 e v; 10.00.«FC8 Sc. ellmgw3, 540, 1e v. Ligging terreinen:HRC— Bremstraat,den Helder vV veg/BlasR.'-v.'i.Iwhijvellen o.G. owü. u—ox^mpiapxei OVV0==Krui slaan b/d Mddenweg/SDW-Multatuli- /pias.'-v.l t bxjveJKien- u.u./owxx o«ux^iupxttpxcxh/ Bloter vaart" "oioten"oxouei weg/aSo 3 Kerkstraat, J.bcoude/DWV=Leeuwarderweg o/h Ij/Meerboys="Middenmeer", Krui slaan b/d Midden weg/St.Martinus="0 verburg", Amsterdamscheweg, Amstelveen. 4 mei: 18.00Samenkomst bij het monument op "Goed Genoeg".Kranslegging zonder toespraak. Clubavond 4 mei:In verband met de dodenherdenking vangt de clubavond eerst om 20.30u aan. AFC-dassen:J.Tj.Steensma heeft ze tel. 71.-85. 67. Veteranen:2 mei,15.30: KHFC'thuis.Scheepstra,Geluk,Kerker,Werner,de Haan,Kranendonk,Han- nema,v.d. Ven,v.d.Voort,Dorenbosch,v.Ruyven,Kalsbeek,Sterman,Briede,Steensma.Scheidsr: C.van Peperzeel, afschrijven: vrijdag, 1 mei tussen 4-6 uur(op t Clubhuis,tel.79 Belangrijk: Contributie 1963/1964:De leden en donateurs,die nog achterstallige contribu tie hebben te voldoen,krijgen één dezer dagen een zg."maan2-brief in de^bus.De penning meester verzoekt alle betrokkenen voor spoedige overschrijving op postgiro 241002 cl e Giro A 515 zorg te dragen,aangezien per 31 mei a.s.het verenigingsoaar wordt algesloten. SOCIËTEIT: Openingstijden tot 1 september a.s:maandag:17.00-01.OOuur,dinsdag: i 23.00 uur;woensdag:14.00-23.00 uur;donderdag:12.00-23-00 uur;vrijdag. 14.00 23.00 uur;zaterdag: .10.00-24.00 uur; zondag: 09.00-24.00 uur. Ledenlijst: Nieuwe leden:P.C.A.Huying(wlp) 27-1 1-52;Oldengaarde 84 bv .unsterdam. 11 J.Parson(wlp) 23-12-53,Groot Blankenberg 58 bv,;misterdam. 11 tot'ballotage toegelaten:P.J.Sandberg(wip)18-8-54,PC Hooftstr.159 «sd. 7 MutatieFHKeene van werkend lid naar donateur.F.v.Klinken van donateur tot wer en lid(heeft overschrijving nodig).Bedankt:E.J.Schuttenhelm(don)C.G.Groen,C.A.Franken, RJFH enneman wl,W.H. v.Teunenbroek (don)Mr. F. .i.Bruins na (don. HRC-AFC (2.30 uur):N.N..v.Straaten,Tak,Draisma,v.Til,Kat,Roode,Brouwer,Onsman,Hoogendoorn, Duis, Res.:Röhrig,Seunke,Leoonard;Leider: Th.v.Emden. Vervoer per trein.Vertrek11.14 uur Centr.Stat.Bijeen: 10.-45 uur.Aankomst: 12,50 uur. (in de hal) 'L i. Taser (tel.19994) verloor op 21/11 zijn linker voetbal Gi jSfe'-sJager Kt mm. i onlieve contact op te nemen, schoen, maat 35. De vinder g 700350) heeft 2 paar voetbal- Rob Ero,Volkerakstraat 40/1 (tel.(99öto; schoenen te koop. Resp.maat 37 en A Verloren Te koop: schoenen ie xuup. 1 t/erdenSpupillen"training blfTe op! S^Stïïir, de br.G.van Bij*, is U- waarvoor wi3 de *tgm

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1964 | | pagina 1