5 ■AV. r 'H óp i- Pi i'i 2-- 3 1 i, i, i r r fj SOCIETEIT BELANGRIJKE MEDEDELING 2E®I1ingstijd: "Voor de goede orde delenDe training op woensdagavond voor riendj 3 i vij U mede, dat de openingstijd van sociëteit voorlopig tot 1 april a.s. Ls gesteld op 12.00 uur, behalve op saterdag en z-ondag. grijzen: De prijzen in de sociëteit 'sullen iets verhoogd worden en voor taan inclusief worden berekend, introductieOp maandagavond, club- Avond, kunnen géén introducties worden training toegestaan. Van de jeugd wordt veron dersteld, dat zij, óók op andere dagen géén introducé 's zullen meebrengen. de de senioren staat onder leiding van de Heu G. Barteling, p 2 Aanvang: 1 9 30 uur Beyni Deze training kan alleen doorgaan, in.rlde5/ dien er ten minste 10 spelers aanwezig B zijn. Wanneer de eerstvolgende trainin[C_8 avonden zou blijken dat er te weinig belangstelling bestaat, dan wordt deze opgeheven. HET TRAININGSVELD WORDT NIET MEER AFGEKEURD SCHAATSWEDSTRIJDEN -= 4e elftal: Pp zondag, 26 januari a.s. worden door ;le K.N.V.B. afd. Amsterdam, schaats wedstrijden op de Jaap Eden-baan ge organiseerd. Er zal die dag géén af- jlelingsvoetbal zijn. Deelname open voor5e [senioren, 3 junioren A en 3 junioren B Vogel ;>er vereniging. Hstanden 400 en 800 m .Taaie prijzen! Opgave voor de AFC-ploeg per omgaande :>ij de Heren A. Bos: tel: 74 11 06 i'lTimmerman: tel: I Pr 1 Si':- 1 I 'IN S ,;.i h 4;.,;;- i.3 -w j'-if Pij 72 69 87 zar eraag v Manen, v/d i Reddering, v i LEDENLIJST !.dr e swi j z igingen: CWo1sedonBurg. Vugslaan 1 Berkel-Enschot /eer opvoeren als lid: i!h. Wiggemansen( jun) 22-7-46 Baarsjes- Plantinga, Nesenberend, Verhoeven, Tro Schroder, Mars, Hannema, Bos, Rooze, W. BöhneBroersen. Res: Bergman, Groen. Leider: J. Meyer, Melsert. elftal Bosma, de Wever, v/d Moolen, man, Nooy, Baarschers, Lissauer, F.BöhJ Koster, den Dekker. Res: Pors, v Hilst Leider: L. Donk, Kalsbeek. Zaterdagmiddag I Hurk, Akkerman, Melsert, Soomeren, G. Smit, B. v/d BerghA.C. Bakker, H. v/d Bergh, Pert Res: J. de Boer, M, Duinker. IFC weg 2801Adam.17 iEER BELANGRIJKE WEDSTRIJD VOOR ONS Zaterdagmiddag II v/d SmagtLeensma, Wildeboer, Sinot, v/d Wiel, Brand, Stap, Heineman, Diede riks, Bijl, Nefkens, Res: v Weelde Wees fchrae i Duur les: P leider fC 11 riaa loster ffri es: V eider EERSTE! 3 '"-HFC - AFC. Donderdag, na afloop van v Dijk, He training zal het elftal met de reserHes: de He's bekend worden gemaakt. auto's van ons "vrij" /ertrek a.s. zondag met 'lubhuis om 11.30 uur. Herzoek aan alle spelers die B;ijn: "Ga mee naar de wedstrijd tegen He KHFC" A K Zaterdagmiddag III. Kubbenga, v Niehof, Mul, v Poorten, HeynenWelling, Kinsbergen, Spruit v/d Zeyst, Eerbeek. BieSt okvis 1J.00 uur Wolkenkrabber, rieplein Afschrijven voor vrijdagavond 20.00 bij J. Meyer: tel: 73 66 92 Bijeen: jKAVIC 2.00 knesz itijn, leddei !e sI ■eidei lijeei VxctO' ICjü 4.00 UUlblad< Jellej |oni ji les: j <eide: li jee: i - at -J i TT rl; l| ;rt -VJ N n O /-x I I j i1 j:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1964 | | pagina 2