Lg i en daktie,: J .Lj._van_Di jk_ HET A.F.C-B U L L E T I N No. 21 26 november 1963 istuursmededeling overleg met het Bestuur van de Ver. iortpark Goed Genoeg zal de Heer Bakker de exploitatie van het club lis beeindigen. Heer en Mevrouw R.H. Roozebroek zul- n vanaf 2 december a.s. als pachter itreden. Commissie van Orde, qiitings-tijd Sociëteit Sociëteit zal Dinsdags-avonds en ens dags-avonds om 10 uur gesloten irden. Alle overige avonden om 1 uur -nachts. Jongelui tot 16 jaar hebben (egang tot 9 uur s avonds, ze tijden gelden voorlopig tot April 1964. Jzondere sluitingstijden. nderdag 5 december om 7 uur 's avonds tnsdag 24 december om 8 uur ensdag 25 december de hele dag nsdag 31 december Om 6 uur s avonds ders opgelet i Junioren A. WW - AFC AFC 2 - Rivalen 3 Eland 2 - AFC 4 Lijnden 2 - AFC 5 DVAV 2 - AFC 6 SDW 4 - AFC 7 Junioren B. AFC - D¥S Uithoorn - AFC 2 Ajax 4 AFC 4 AFC 5 AFC 6 AFC 7 aFC 8 - - AFC 3 Argonaut Schinkelh Ajax 5 DUS 6 Arab on 4 Zate rdagmidd ag RPS - AFC HBM 2 - AFC 2 AFC .3 - PVUA 4 AFC Vet - Concordia Vet 0-0 5 - 1 3-2 2-4 af gel 2-2 2-3 1 - 1 6-0 1 - 1 1 - 0 0-0 2-9 niet gesp. 4 - 1 1 - 6 1 - 2 af gel Progranima 30.11 on 1.12.1 963 14.00 AFC - 12.00 HVC 3 h nu .gs en s ntafel te houden en van onze iit geen speeltuin te maken. Zondags Uw kinderen na 6 uur socie- af aan wordt U verzocht s—Zater—1200 1 2 .00 14.15 12 .00 14.15 1 0.00 14.30 ogramma 8 december.' iartaan - AFC 'C 2 - Hilversum ÏAV 2 - AFC 3 HRC - AFC 2 AFC 3 - 0W0 3 Sloterdijk 2 - AFC Meteoor 3 Or, Zwart AFC 7 - AFC 10 - DWG 6 AFC 11 - DCG 9 4,113,1e v - AFC 5,114,2e v 2 - AFC 6,317 Azwal 4 4162e v 421 422, 4e 3e v v tslagen 2 3 en 24 november. Junioren A. 12.00 Velsen - AFC Regionale jeugdcompetitie RKAVIC C 2 - Donar 2 S 2 - AFC 3 C 4 - Swift 2 C 5 - OvvO 4 C 6 - Schellingw 3 graaf smeer - AFC 7 'C 8 - RAP 6 C 9 - DWG 5 5 - AFC 10 vc 5 - AFC 1 1 3 5 2 1 7 4 4 1 8 1 1 1 0 3 2 4 0 5 2 1 5 4 14 14 12 14 10 12 00 30 00 00 00 00 DCG 4 - AFC 2 Sloterpark 2 - AFC 4 - TIW 2, AFC 5 - RKAVIC Sloterpark 3 - AWV 3 - AFC 8, 525, 2e v AFC 3,528, 530, 3e v 6, 534, 4e AFC 7536 540, 1e v 1e v 1 e v Junioren B, 1 0.00 1 0 .00 12.15 1 2 .00 1 0.00 Volewijckers - AFC, 601, 4e v AFC 2 - Rivalen, 627,2e v AFC 3 - StPancr 2, 629, 4e v Aristos 4 - AFC 4, 630, 3e v AFC 6 - Volewijckers 6, 6613e v j Verloren Te koop; Giis Jager (tel.19994) verloor op 21/11 zijn Imker voetbal schoen, maat 35. De vinder gelieve contact op te nemen. Rob Ero,Volkerakstraat 40/1 (tel.799850,) heeft 2 paar voetbal schoenen te koop. Resp.maat 37 en 38. Bestuursmededeling; Vanaf a.s. woensdag tal er ook voor de niet-geselee- teerden pupillen training zijn. Zie voor verdere mededelen,-, - 3 toto, de hr.S.van Dijk, is jl. zondag een ongeluk overkomen Wij wensen hem van harte beterschap en een spoedig herstel toe. Zijn taa zal tijdelijk door de hr.R.Michels worden overgenomen, waarvoor wij ae I w a. va J i Ml i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1963 | | pagina 1