3 I BELANGRYK. De Voetbalbond verzoekt DRINGEND om de publicatie adressen van de afkeuringen NIET op te bellen, aangezien deze service dan niet meer verleend zal wor den, Dus overtuig U uitsluitend per soonlijk van evtafgelastingen! Veteranen Zaterdag, november a.s. Blauw Wit thuis, oclieepstra, Spelter, Moesbergen, B-. Kalsbeek, Geluk, de Haan, Werner, Stallmann, Steensma, Hannema, Truyens v/d Voort, Gerrits, van Ruyven, Bon kink, v/d Ven, Woudstra. Volkers. Scheidsrechter: C. van Peperzeel. .Afschrijven vrijdagmiddag tussen 16- 18 uur op het Clubhuis tel: 790Ó17 (w. Neseker) j V: PERSONALIA «Geboren: Marieke '^dochter van de Heer en Mevrouw Kappel- Id e J ong Namens gehee.l AFC van harte gefelici- 1 t e erd I I 2-- Adreswijzigingen coronel(don) de Lairessestr. 98 Adam.07 G.J. v/d Keuken(don) Apollohotel, Apollolaan 2, A'dam.09 D. Seunke(jun) Wijenburg 157(BV) A' EFSeunkejun) idem 0. Seunke(wip) idem E.F. Seunke)don) idem Bedankt: R. den Boer (jun) ======.|es: AFC - Al km. Boys (ALLE SPELERS 1.30|ater in kleedkamer) f I Texwes, van Straaten, Tak, Draisma, sb v Til, Hoogendoorn, Roode, KraaipoelLik Duis, Vesters, Kat. Res: VI ietman, Br iade Grensrechter: G. Stallmann Leider: C Kerker les: DWS 4 - AFC 2 (12 uur)V - Wekx, Geus, v Wattin gen, Meyer, LonneSes. Boom, OnsmanSlaap, Kemna, H. de Va* Brouwer. Res: Lissauer. Leider: Th. v Emden. !- LEDENLIJST. I 1 Nieuwe leden: ZM. pSTak(wlp) 25-1-53, J.W. Brouwers- r A plexn 12, A'dam.07 rj,:; D.A.H.M. de Vries (wip) 26-1 1 -51 Prins t Hendrikkade 154., A'dam.01 j[ B.L. Doesburg(jun) 14-11-47, Joh. Ver- ij' r hulststr40 lis, A'dam.07 "/jCH' P" Poot(wip)21-4-52IJsbaanpad I aan boord"Diepwijk" A'dam.11 0tten( jun) 28-3-48 Uiterwaardenstr 366 A dam. 1 0 VP.H.C. van Leeuwen(wlp) 15-10-53 Keizer Karelweg 435, Amstelveen. ,/;R. Berreklouw(wlp)15-8-53, Henriette Gij Bosmanstraat 7, A'dam.09 AH. de Bruin(jun)26-8—46Bronckhorst- AFC 3 - de Volewijclcers 3 (.12 uur). Kamm, Joling, Bouwens, Lans., Beuke, Beekman, Ridderikhof, Leeser, Schot, den Braven, Bl'óte. Res: Verhoeven, Leider: A. v/d Vall Wiet beschikbaar: Bouwhuis, Konings. Afschrijvingen voor a.s. vrijdagavond 8 uur bij C. Kerker tel: 720685. 4e elftal: Plantinga, Nesenberend, v/d Linde, Tr|e Schroder, Mars, Hannema, Bos, Rooze, v/d Hooien, Broersen. Res: de Graaf, v/d Broek. Leider: de heer Kalsbeek. 5e elftal: V Bej ,e Vi ichoc I les: .eidt a J. Ki iroel les: Leid e Di ter, eus ohl es: Leid iPije str 28 A'dam.07 u',THaak(don)D:j-kninGe B9BVA dam. 1 1 tr5:-*? Jls tra( don) de Savornin Lohman- j| laan 37, Amstelveen. y a Brouwer, a^ Hattem, R. de Boer, Nooy, Huisman, R.W. Smit, Baarschers, Hauee Den Dekker, W. BöhneWolf. Res: Shevtzoff, Fritzsche. 10e Leider: de heer Meyer. fer- Schn Rede lies: Leic V t - 1 V ,'.i r ..1 jv' c-F-n O O f f t e'. V

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1963 | | pagina 2