H HET .F.C.-B U L L E T I N, Redaktie i J»L° van Dijk. Ho. 36. 28 mei 1963. f ALGEMENE VERGADERT HG- Het Bestuur nodigt de leden uit tot het "bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering op donderdag 21 juni a.s. in de sociëteit en wel on 20.00 uur» Indien op genoemd tijd stip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu voor alsdan een tweede Algemene Ver gadering "bijeengeroepen, aanvangende om 20,30 uur, eveneens in de eocieteit Eet Bestuur stelt de leden er van in kennis, dat er de navolgende vacatu res zijn 2 functies in het Bestuur? 2 functies in de elftalcommissie B; 1 functie in de jeugdcommissie; 2 functies in de enquêtecommissie; 2 functies in de totocommissie; Candidaten dienen te worden gesteld door een door tenminste 15 leden_ge tekende voordracht, welke uiterlijk 15 juni a.s. "bij de le sekretqris moet zijn ingediend, vergezeld van een verklaring der candidaten, waarin zij zich "bereid verklaren, een eventuele 'benoeming te aanvaarden. Uitslagen 23 en 26 nei. Hemelvaartsdag ABC - HRC AFC 2 - OSV 2 AFC 3 - 0W0 3 AFC 6 - Zeeburgia 6 AFC 10 - Sport 4 Junioren A. 'AFC - HBC AFC 7 - Eland 2 Junioren B. WA - AFC AFC 4 - Aalsmeer 3 AFC 5 - Schinkelh. 3 26 mei 2 4 3 4 4 2 1 2 2 0 3 7 2 2 AFC - UW Zeeburgia 2 - AFC 2 ZSGO 3 - AFC 3 afgek. afgek. 1-5 1-0 4-3 0-3 AFC 4 - Schellingw. 2 Arsenal 4 - AFC 7 AFC 9 - AGS 4 AFC 10 - Herenmarkt 5 Junioren A. Schinkelhaven - AFC 3 Schinkelhaven 2 - AFC 4 RAP 2 - AFC 5 Junioren B. AFC - RKAVIC AFC 4 - Rivalen 2 AFC 5 - SCA 2 AFC 6 - Zeeburgia 4 AFC 7 - de Volew. 6 3 - 2 4 - 0 6 - 0 2 - 3 6 - 6 4 - 5 3 - 3 1 - 1 1 - 2 4 - 4 2 - 1 2 - 2 Programma I en 3 juni. 3 nuni. 2e Pinksterdag t 14.00 AFC - Hollandia 11.00 AFC 2 - DWS 3» le v. 12.00 KBV 2 - AFC 3 Junlomn A, ZONDAG, -2 JUNI 0VV0-T0ERN00I A—2! I 18.30 HBC - AFC. (zaterdag 1 juni) 12.00 Alcm.V. - AFC Regionale jeugdcompetitie. 12.00 AFC 3 - Uithoorn, C-523, 2e v. 17.00 AFC 4 - KBV 3, F-526, 2e v. (zaterdag, 1 juni!) 10.00 KBV 3 - AFC 4, F-526, le v. (maandag 3 juni!) 12.00 AFC 5 - AWV 2, N-532, 3e v. 10.00 AFC 8 - NFC 4, R-535, 2e v. Junioren B. AFC B6-PUPS COMBINATIE - WEST HERTS (dinsdag 4 juni 18.00 uur!) 19.00 AFC - BI.Wit, A-601le v. (vrijdag 31 mei 19.00 BI.Wit - AFC, A-601 (woensdag, 5 juni 14.15 AFC 4 - WA 4, H-628, 2e v. Zaterdag 1 juni. 18.30 HBC Al - AFC Al Regionale jeugdcompetitie! 17.00 AFC A4 - KBV A3, F-526, 2e v. 14.30 SMN 5 - AFC Zat.2, 27, Verloren; Gijs Jager (tel.19994) verloor op 21/11 zijn linker voetbal schoen, maat 35. De vinder gelieve contact op te nemen. Te koop; Rob EroVolkerakstraat 40/1 (tel.799850) heeft 2 paar voetbal schoenen te koop. Resp.maat 37 en 38. de mededelingen niet-geselec- bij de op- BestuursmededelingVanaf a.s. woensdag zal er ook voor teerden pupillen training zijn. Zie voor verdere stellingen. Onze trainer, de hr.G.van Dijk, is jl. zondag een ongeluk overkomen. Wij wensen hem van harte beterschap en een spoedig herstel toe. Zijn taak zal tijdelijk door de hr.R.Michels worden overgenomen, waarvoor wij de A

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1963 | | pagina 1