f ■I i Opstellingen. 4/ 9 Q5V 1(1.1*5 uur in kleedkamer) ieiwes,_ v.Straaten, Bouwens, Lraisma, v.Til, Katden Braven, Kemna, Bouw huis, Kraaipoel, Brouwer, Res. t Rooze, Meijer, Wekx. Grensrechter s G. StalUnann. Leider C.Kerker, G. v.Lijk. yolendaia 4 - ARC 2. (.10.30 uur per auto, vertrek Wolken- hrahber) 3riedé,__Geus, v.Loggem, Leeser, Tak, Lans, Röhrig, Duis, v.Beynum, v.Lam, Blqte. Res. Hannema. Leider Th. v. Emden. TOG 2 - ARC 3 (11 uur) Wekx, Joling, v.Wattingen, Meijer, BeukeVerhoeven, Onsman, Beekman, v.d.Bergh, Vesters, Broersen. Res. Ridderikhof. Leider A,v.d.Valk, Roode, Hoogendoorn, Niet beschikbaar j G. Tromp. Afschrijvingen vóór a.s. vrijdagavond 8_yyy_bij C,Kerker, tel. 72 06 85. Training. Onder alle weersomstandigheden gaat de training door. Lit geldt zowel voor senioren als junioren A. (gymnastiek schoenen meebrangen) Linsdagavond 6°15 - 7.30 Hoofdgroep 7.45 - 9.00 Junioren A. honderdagavond 6.15 - 7.30 Senioren 7.45 - 9,00 Hoofdgroep, 1 Juist in deze periode (8e week voetbal- loosy is het bijzonder belangrijk, dat de training goed bezocht wordt, he E.G. rekent op grote opkomst van junioren en senioren. Opstellingen elftallen 4e t/m 10e en jeugd ongewijzigd. - 2 - Groot tafeltennistournooi Le^J.C. is van plan (bij voldoende animo) op zaterdagmiddag 16 februari a.s. een tafeltennistournooi voor A- en B-junioren en voor pupillen te organiseren, waarvoor leuke prijzen beschikbaar zijn. Opgave voor deel name PER OMGAANDE bij de heer J, Peeters, Kinderdijkstraat 106, Amsterdam-Z, tel. 79 23 39 ('s avonds tussen 7 en 8 uur) Aanmelden uiterlijk t/m 9 februari a.s. TOTO-nieuws Mocht a.s. zondag het betaalde voetba' weer gaan draaien, dan is Uw toto- formulier no. 19 eindelijk van kracht Fomulier noe 20 heeft; U reeds bij Uw bulletin ingesloten ontvangen. Laat straks bij regelmatig spelen van de pool Uw toto-commissie niet in de steek en speel dan weer veel en regel' matig^mee. Toto-inlichtingen kunt U verkrijgen bij de secretaris R.Akkermi tel. 73 75 74. Gs

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1963 | | pagina 2