li HET A.F.C.-B U LLETIN RedactieJ.L. van Dijk, No 25 september 1962. BE OPENING VAN ONS CLUBHUIS De opening van ons clubhuis nadert nu met rasse schreden 6 oktober is de grote dag» Het spreekt vanzelf? dat we heel veel AFC-ers daarbij verwachten; het spreekt ook vanzelf? dat we op die dag talrijke gasten moeten ontvangen en dat het organiseren en regelen der verschillende onderdelen van de openingsplechtigheid heel wat voeten in de aardeheeft Alleen als wij kunnen rekenen op de medewerking van alle AEC-ers? is een vlot verloop te verwachten, Hoe kunnen nu de AEC-ers meewerken? Wel? heel eenvoudig. Door zich stipt te houden aan het tijdschema dat hieronder staat De persconferentie? die omstreeks het middaguur plaats heeft? zal omstreeks half 2 afgelopen zijn; de openingsplechtigheid en al wat daaraan ennex is zal beginnen omstreeks kwart over 2, De leden kunnen dus tussen kwart voor 2 en kwart over 2 tot de zaal worden toegelaten. TUSSEN 14.19 EN 15.43 BLIJVEN DE DEUREN GESPOTEN. Het deel van de zaal bij het toneel? waar stoelen en tafeltjes staan? is gereserveerd voor de genodigden? die uiteraard in het bezit zijn van een uitnodigings kaart 5 de andere helft blijft? bij wijze van promenoir? beschikbaar voor de leden. Als het officiële gedeelte om ongeveer kwart voor 4 is afgelopen? heeft er vermoedelijk een "komen en gaan" plaats? waarna tegen 4 uur het tweede gedeelte begint. Dan komen de vertegenwoordigers en verte genwoordigsters van de leden aan het woord; daarna, volgt een bijzon dere attractie die ook geheim moet blijven? terwijl een gezellig samen zijn de zaterdag uit- en de zondag inluidt. Samenvattende krijgen we s 12.45 - 13«30 perconferentie 13o45 - 14«15 zaal open 14.15 - 15.45 officiële toespraken (zaal dicht!) na 16,00 is het woord aan de leden! U ziet? op papier klopt alles. Dank zij uw medewerking kan het ook in de praktijk kloppen! BESTUURSMEDEDELING Bij enkele candidaatstelling is de heer W.A. van Oort gekazen in de Subcommissie B. Wij wensen de heer Van Oort van harte geluk met zijn benoeming. A.s. zondag laatste gelegenheid om in het oude clubhuis genoeglijk bijeen te zijn na de laatste thuiswedstrijd op hut oude veld Maandag 1 oktober laatste vlubavond in het oude clubhuis. Dinsdag 2 ok tober gaat het clubhuis voor goed dicht? met uitzondering voor de training. Laatste training 4 oktober!!! daV mei 1 9 mei 14.00 11 .00 10.00 4.30 12, 10, 10, 00 00 30 AFC AFC DWV AFO AFC Fokke Y.boys 2 4 5 8 DOG - de Spartaan 3, - AFC 4, B-112, - DJK 2, C-113? - RKAV 2,E-415 4 - AFC 9, M—421 4 - AFC 10, W—428. 1 e 3e 2e 3e 1e v. v. v. v. v. Zeeburgia: Kruislaan b/d tunnel l.Boys: Leeuwarderweg voorbij D.W.V. Aminco: Sportpark Buitenveldert A.S.A: Pomunastraat o/h IJ V.V.A.: Jan van Galenstraat O J O \ixeaxoxvaai OiD

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1