Re c tle J Lvan Di jk No B IJ L L E T I N 15 maart 1 962. B" In ngrl ik Be r I. eb t ^rÊJilD£^_22. E.^2Jli. ÏL'IL'9 hoont d oudst-:: AFC-ridder, erelid J.C.A'26 van Ooy zijn tachtigste ve 11 ja e ra te beleven. Er bestaat gelegenh onze Ridder met hét bereiken vaj dit speciale kroon ja. ir te f: lic; id te- ren* Z'9IinL I^jlOO uur tot 2.3^50 i in nn.q r>.lnhViui .q 1 i- in ons clubhuis A.F.C. - O.V.V.O.; Blauw '711 k A.F.C. 2? A.F.C. 3 - R.K.A.V-.ï.f 3. 2 Uitslaan IJ mCi,^rt. A.F.C- Hollandia 1 - A.F.C. o" - Rivalen 2 5 - 7 A FC Jun Al - Volendam A1 2 - 2 Alle overige w^d strijden werde.F afgelast. Fi'_ogr;*imm^ j_'V_-n "T§ m^artA IJ4..OO AFC - KHFC 11.00 AFC 2 - OTV 3 I 000 DWV U - AFC 3 lk.1S AFC 1; - De Meteoor 3,A111,2ev. 12.00 DWV 5 - AFC 5, B-1T2, 2e v. 11.30 JHK 6 - AFC 8, M-i|21 1e v. Junior en__A: 12.00 AFC - Zouaven, 2e v. Re gl ona Ie j eugdc ompe ti tie 12.00 D7S/A2 - AFC 2, C-513, 3e v. 10.00 Amstel 2 - AFC 3, B-522, 1e v l!i.30 AFC I4. - Rivalen 3,E525, 3e v. 12.00 Meteoor 3 - AFC 0533,3e v. Juni c> ren __B 10.00 DWS/A -ARC, A-601, 2e v. l]p.1o lemden - AFC 2, D-61 I4., 2e v. 10.00 AFC 5 - Neerl. 2, E62S, 2e v. 15.00 AFC 11 - NFC 3, N-632,*3e v. II .30 AFC 5 - Ze-bursia 5,T657,5cv. 10.00 AFC 6 - T0G li, B-662, 3e v. 10.00 FIT e" - AFC 7, D-66I.L, 1- v. 11.30 Sloterpark 8-AFC 8,G6Ó7,1ev. Ze tei'de fmiddaff 1 TY730 VoL-wilck^rs - AFC, 3 NIET VIER, MAAR ACHT KOLOMMEN IALLirLn£ te toe1rJ-IL'"H D7 VLe e uw a r d r r w e g o/b. 1J JHK: Velserweg I7.7S/A: Jen v. Ga lenstraat Amstel: terrein Brandweer, Midden meer, Krui3laan b/d Midden weg M z t c o or P e r e n p e d Tu I nd or p Oost- enen, Noord L: inden: 7i jnmelens traat, Badhoiv^- d orp FIT: Drieburg, Kruislaan b/d Wees- perzijde S1 o t e i' p a rk Ve 1 s e r w e g VolewijekersMosveld o/h IJ. Het kla ver ja stournooi loopt op zijn e Ind -Nog e-n v^ar wedstriiden Noteert U de volgende data: 19 mrt: absoluut de laatste inhaal- avond 16 april: Paasweds trijd om Paasbroo Fia t is wel noodzeke 11 jk zich v o oi' d e z e we d s tr i j d een week van te voren op t« geven met het oog op" j de te bestellen broden NEDERLAND - NOORD IERLAND. Op woensdag, 9 mei 1962Aanvang 20.15 uur Fel jenoordstadion Prijzen der plaatsen: Eretribune 1e ring: 10,-- 2e 9f 8,-- Maastribune 1 e 2e Zij vakken 1e 9> 6,-- Staanp1lange zi jde 3 -- korte ,,2,-- Plaatsen uitsluitend schriftelijk a^n te vragen bij,"de 1e secretaris, Stadionkade 69 voor__28 maart a_.s_. POOLEN, BLIJFT ONS DEVIES f M Weet IJ, dat A.F.C. 22e1 van Uw Toto- inzet krijgt? dus POOLEN SP^ssl TT T? f A ij IJ .1-' JL -o. J. p 9 9 9 O,'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1