m R': U L L F T 1 N Redaktie: J.L, van Dijk No. 2Q 25 januari 1902 Rrj3gr^mma_ k februari l?G - OVVO; Blauw 'Vit - AFC 2; LFC 3- - RK.-,VIC 2. Fits la .eren 2 0 en 2/ januari ',11e overige wedstrijden eenden af~ ge la sti Zr-2.S£aElTi£ §L7_eIl 28_januari. lli.30 Hollandia - -,FC 11 .00 AFC2 - ZF03 ÏI4..OO ïïptergr; nfsm.3 - AFC 3 I Jx.1 5 Swift 3 - APC^, Al 11 2e v. II .50- ASV/ARS. 2 - AFC5,b112,2e v, ll|.30 AFCé - T0G5, K319, 2e v. 11 .00 VI. Holl.5 - AFC7, Gkl3 12.00 RCM2 - AFC8, Ml|21 ik.30 AP09 - KBV7, Uii.26, 3e v. Junijprein^Aj, 12.00 AFC - BI .Wit, 2e v. Regionale jeugdcompetitie 1 J4.VOCV AFC2 - DCG2, C51 5 1e v '1I4..OO Uithoorn2 - AFC 5, M531 2e v. Juniaren^Bji 10.30 APO - ZFC, AÓ01 2e v. 10.00 WMS - AFC2, DÓ1 l|, 2e v. 11.15 APC3 KBV2, FÓ2 3, 3e v. 10.30 ASV/ARS .Ii - AFC 5, To>;7, 2e v 10.00 APCé - Neerl.5, B662, 3e v. 10.00 IHV7 - AFC8, G667, 6e v. Zajberdaj^iddajg^ II4..OO AFC - Volewi jokers, 3 Hollandia: Gein. Sportpark, Juliana- plantsoen, Hoorn. Watergraafsm.Voorland, Middenweg. SwiftOlympiaplein. ASV/ARS.:\l e veld Buitenve ldert 2e veld VVGA-terrein, ns t A j a xM i d d e nw e g VI. Holl.: Janselaan, Amstelveen. RCM: Korte Muiderweg, Muiden. Ui th o ornZijdeIwe gUitho orn l7MS: Ookmeer,. Tr oe Is tra laan U7 VLe e uwa r d e r w e g .o/h IJ Ledenli Jstj. Hi suw_e __1 e de_n^ Mevr. -. de Boer - Den Hertog (don) Surinameplein 78. A. Van Doesburg jun) 7~3-T^-7> Van 'ïalbeqckstraat Ipl^ ,,f. F.G. Gaviet (don), Vijzelstraat 1P P. Kloosterman (wip), 3-1-!50, Ka stelen s tra a t 1 h$ Mu_tati6_s2; J.W. vsn Staveren (jun), Bredero- laan 38 moet zijn Brederolaan 38, Uithoorn Adr e swi jzigingenj^ M.S. Kins.bergen (wl) Soe.tendaal pij. G. Stallmann (wl) Zonnesteinhof I}1l, AmsteIveen G H o ogens tr i jd w 1Kla ve rwe g lp 5 Zaandam. F.Pb. Citroen (wl), Hewtonstraat 2li, Badboe ve dorp Bedjankt: L.B. Vlaszatv (wl) P.Cvan den Hoek (wl) Op5 te Hingen WoIkenkra_bber Briede, Joling, BouwensKat, Tak, Hoogendoorri, Onsman, Duis, Kemna Bouwhuis, Roode ResLeeser, Wekx, C Tr ompCr ensr_echter G Sta 11 - ma nnLeiderPHe inema n GVDlJK iiF€2_-__ZFCiJJ 10C_uur_(UK3£ In__de. Wekx, Boskamp, Van Loggem,.Meyer, Van Til, Blekkenhorst, H. van Dam, Verhoeven, C. Tromp, Beekman, Blote ResVan d. Mooien, Buokert. Leider: CKerker. aanvang 10 februari 1962Alle jon gens worden die dag verwacht om half twee. Het niet spelende elftal is steeds ook aanwezig om voor even buele invallers te zorgen. nn p t-pp 7 P i O I Oi

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1