MËm&mmm&* HPT A.P.C. -BULLETIN Redaktie: J.L. van Dijk Ho, 28' 16 januari I962. Programma 28_ ja.nu.ari 10.00 Meerbovs.- APC 2.,. .D. 61 11, 3e v Hollandia - A.P.C...P.C.2 -Z.F.C3 J°-<>° ASV-.rs.2 - aPC 3 Sé25, 2e v Watergraafsmeer 3 - A.P.C. 3. °-^ Spartaan 5 ~^PC 5, j6^2e v 'lO.OO Rivalen 5 - .PC 6, B662, 2e v II4..OO TIW ii - APC 7, D 66I4., 2e v Uitslagen 15 en 1 II ianuari. __------__-_.,-__ Zaterdagmiddag. A.P.C. -H.R.C. 1-3 -. A.P.C. 2 - De Spartaan afgel. 'M-.OÜ ^PC - D<>/V, 3, Ajax 3 - A.P.C." i; afgel. ----------------------------- A»P«C. 7 - A.W.V. 3 afgel. Ligging terreinen. Or. Zwart k - A.P.C. 8 afgel. !T------------ DC G Ve 1 s e rw e g Junioren_A. Volewijck: -APC'5 en Jun A 2: A.P.C. -De Zouaven afgel. r. Buiks lotermeerdi jk Ajax 2 - A.P.C. 2 afgel. Rivalen: *lsTkerh?V6n Vd Hapgweg A.P.C. 3 - K.B.V. 2 afffell. V1Ho11Jsnselaan, Amstelvesn Swift: Olympiapleih Juni oren _B. Lijnden: i;Vi jnmalens traat A.P.C. - Ajax 1-9 Badhoevedcrp. A.P.C. 2 - Lijnden 2-7 Meerboys: Middenmeer, Kruislaan b/d Neerl. 2 - A.P.C. 3 2-7 a„ Middenweg Swift k - A..P.C. k" 1 - 3 -oV-iirsenal: terrein VVGa, Midden- a.p.c. S -/Êl! Wit 1 - 3 weg> nS9st A^x K.B.V. 8 - A.P.C. 6 afgel, ^rt9Rn: Sp^ndammerdijk TIW: Drieburg, Kruislaan b/d ZaterdagmiddagWe e sperzijde A.P.C. - De Volewijokers afgel.' Pr£^Iiamma_ 20_en 21 januari dat sommigen bet gironummer van de lJl.15 D.C.GA- A.P.C. 2e Penningmeester niet weten! ,11.00 L.P.C. 2 - O.S.V. 2 XTet "iS ollnno 12.00 Volewi jck ir - A.F.C. 3 21+1002 II4..OO A.P.C, k Meerbcys2,' a1 11,1ev lii.15 A.F.C.6 - Meerboys 5, KSI&Jsv Ledenlijst. 12.00 A.P.C.7 - 0osterp.2, Ck13, 3ev 10.00 A.P.C.8 - Animo 7, mLl21 3e v ^reswi jziaingeni lk.30 .A.P.C. 9 - RKAVIC 9, u!a2.8,33v J.J.A. Onsman (jun), reg.nr .I420I426- Jun i or e n A2 86 3 e In s tr Ba tA K om we r d e r - 1 zand, Kamer 3J1, gebouw H, Legerpl". 12.00' A.F.C. - Tt Gooi. Ossendrecht. p7 Regionale jeugd©ompetitie B.P. Bonkink (wl)Joh. Verhuls tsfef. 11;.15 Volewickers2 - ,iPC 2,B522,5sv J.W. van Staveren jun), Brederolagn 12.00 Rivalen2-APC 3. B522, 1e v T n .38 12.00 VI. Holl.-AFC ij., B' 525 J*G' Drenkelford (jun)Cerard Terborg 10 .00 Swift5 - APC 5, M 531, ^e v straat 25 14|.30 Lijnden3 - AFC 60 533; 3ev N" van Tl1 (wl) Europaplein 99 yyy' y A.N. Veltema (WL)Oerdijk 39, Schalk- Junioren B. Vt„ ?aar. -------------------- F# Aars en jun)Westerleestr 21 M 10.00 APC - BI.Wit, A 601, 2e v R. van ^merongen (wip)Courbetstr.25T rrcc rs vau. q duv üK^ai'utn Aanvang 10 februari 1962. Alle jon gens worden die dag verwacht om half twee. Het niet spelende elftal is steeds ook aanwezig om voor even bue Ie in va 11 er s te z or gen -------------------------------------------------------------------------------- HET IS T0CH BiiR

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1