HPT A.P.C. -BULLETIN Redactie: J.L. van Dijk 'No, 2ö 2 januari 1962 TTet bestuur geeft met leedwezen Leden 11 jst kennis van het overlijden van de TTp r Nieuwe_ieden J. ochroder K.ü.' Baarschers (wl) Pieter v.d* in leven donateur der A.P.C. Onze Doesstraat 35 hs - nog overschrijd deelneming gaat uit naai' Mevrouw ving nodig. Schroei er en ha ar kinderenn N Overleden: J. Schroder (don) 0£ JO en Y\ december werden alle wedstrijden afgelast. Sportkeuring T, r; Met ingang van 2 januari zi in de Programma 6 en 7 "januari: e% _n 'J ■rk 00 """PC"-----H R C------ keuringsgelden met PI. 0,25 Psr 1l!00 a!p.#C.# 2 -'De'Spartaan 3 ke™g verhoogd. De kosten bedra- 10.00 Ajax 5 - A.F.C, k, 3e v, A111 £en Lndr*s' o il, 7n T-, n -, TT 7 n 1,12 z~ ,r voor welpen en junioren PI. ^,25 1 In n v' 7t-T 2' ?A l^3 voor senioren 2 75 11 .30 Or Zwart k -A.F .0.8M k2t ,Tf' villen degenen, die keuringsgeld overmaken, hiermee rekening houden? £uH^_2r£n_.^-------------------------------------------------------------- 12.00 A.P.C. - De Zouaven 0 P S T F L L_J G F N. Regionale jeugdcompetitieP u p n 12.00 Ajax 2 - A.p'.C. 2, C 5133e v. ^'t ""a1;."0' r 10.00 a.P.C. 5 - B.B.V. 2, M 551,2b Teiwes Joling, Bouwens, Kat, Tak, y - Hoogend oom, Lees er, Duis, Kemna Junior en_Bj_ Bouwhuis, Rood e Hes.: Onsman, Lenz, 13.00 A F.C - filax 601 3e v Brie de. Grensrechter: Or, Stailmann. 11*30 a!p!c!-2 -Lijnden, d6lk,3e v. Leiding; C. Kerker en G. van Dijk, 10.00 Neerl.2 - A".F.C.3. F625, -2e v. 3l-lee^-: in kleedkamer, 13.15.uui*. 10.30 Swiftk - A.F.C.ij., M632, 3e v. A.F.C. 2 - De Spartaan 5. 10.00 A.P.C. 5 - BI. Wit6, T637,3e v. Briede, Wildeboer-LenzMever, Van 10.00 K.B.V.8 - .....F.C.6, B662, 2e v. Til, BlekkenhorstVan Loggem, Ver- zaterdagmiddag, hoeven .0 -Tromp,Beekman, Blote. fiiTOO I.P.C. - Volewi jokers, 3. f^rBuckert 'en Blankenstein Le 1 d e r v.d. Valk. ii£.8i.n£_ ierreinen: --------------------------------------------------------------- zi i a x M i d e n w e Or Zwart: Drieburg, Kruis 1. b/d P00LEN BLIJPT HET DEVIES I II! M I Weesperzijde 'NIPT VTFR, M-,„R i,CHT EOLOMMFN Neerlandia: Rieker.haven b/d-------------------------------------------------------------- Ha a °*we p* 1 •Swlft. oivmpispleln iS- VoSel> ->kkermen, Nesenloerend K.B.A: Riekerhaven b/d Haagweg. ^00^ F^SEf' Van Soomeren, Van Peperzeel, Fngel, Bakker, B. v.d. Öp"l"lanüarï"Aröm"T9.ÖÖ" Bergh Van der Heydt. Res.: Beef A.P.C.-oomb. - me Pirates. rrlel' Boegheto> Leider -Kalsbeek Te rr e in N DS .iv3o/h IJ. 7e Soen Mu ld e r Va n Di jkVa n P o oi' --------------------------------------------------------------- ten, H.Oalavazi, Bouwer, Sten.-^t Maandag 8 januteri Klaver jasdrive vert> V*n der Fisaker, De Haan, MeyerRde JongRes Mooie- PÖÖLM;~P0ÖLM7""PÖÖLFN;"PÖ0LFirrrrr '.naar, I. Galavezï. vau. r- Aanvang 10 februari 1962 Alle jon gens worden die dag verwacht om half twee. Plet niet spelende elftal is steeds ook aanwezig om voor even buele invallers te zorgen. 1 pen -fft p Y) q JjU.V ÜKh ÖI'UCII

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1