wm '^,aLfmm:m^.m^RW Mg^B.3_^L_/jirend5. B2, 1.00 ,_3_e^v Bakker,v.d,Elsaker,HoonakkerKra mer ,D'011yslagerZiege Ier,Ba :.r s Vecht,Hoefnagel,PappotjJanus.Res; Stradmeyer ,!iertz,Witzenhausen<, LeidersHr.Beek.Bijeens 12.^0 AFC ^SJlJizJLLoiery^ Peereboom,v,Staveren,Dijkhuis,Kamm, Conitzer,Marx,Buys,Uitermarkt,Kins~ bergenGroenenboomLubber s.Res s SmitDrenkelford.Leider; PIrT Limburg Bijeensll o00 AFC. AFC B 5J1..30, 2e.v PUPILLEN Zaterdag j.1. zijn de onderlinge wedstrijden niet doorgegaan wegens de slechte weersomstaüigheden. A.s. zaterlag wordt nu het progr en van j.1 zaterdag verspeelde 2,00 BUFFELS - OTTERS 2.45 DROMEDARISSEN - SALAMANDERS 3,30 STIEREN - KEMPHANEN Spartaan B 5 Hertz,Kalsbeek,Krebs,Conijn,Strad- meyer,de Metz,Witzenhausen,Geesink, Eerstgenoemd teem speelt in het wit Duy sNi jmeyerL i s sauer.RessR3akker Leloux, Steenbeak.Leider sHr.Duys. -------------------------------------------------- Biieeju.s10.30 Overtoom/Sluis, TOTO T0G.B h - AFC B 6. 10.00 .,2e yV^ Susan,v.Leuven,de BastBergsma, Ingesloten vindt U pool no. 54 voor 2wartepcorte,den Daes,Pen,Peeters, het weekend U en 5 november a.s. Smeerdi3k,v.Rijn,Heemskerk.Res; p00l no, 53 kunt IJ tot en met vrij- Dikker, Smit,F. SwpTt.Leiders Hr dagmiddag 5.00 uur inleveren bij van Rijn.Bijeens9J5 Berlagebrug. de inleveringsadressen. |^£-3-^J^^ Nog steeds zijn er A.F.C,ers, die de 2oete,v.Haaften,Wagenaar,Drücker wel een gele kaart hebben ingevuld Slmkert,den Heyer ,Rood,Coeleman, en die niet meepoolen, Bijl,Rijkhof,Visser.RessSmnlhout, De 1,50 die AFC heeft ontvangen Conitzer.LeidersHr.Slinkert, vandeze leden moet geheel afgedra- Biieens 9.15 AFC gen worden aan de SPORT-TOTO AFC B 8 - DWV B 7. 10.00 ^e v AFC verdient hier dus niets aan. Vos,Amesz,K.Swart,Los7ïfontagne,J" ?e winst voor AFC komt Pas? indien Euwes,Lissauer,Planting,Sweys,Spe~ *J mee Saa* spelen. yer,Niewenhuis.Ressv.d. Voort?2 >%Tvai? de inzet ls VOD r AFC» Kelder .Leider sHr .v.dVoort .Bijeen t fan ?;M Afpers Ü^-^s^een^ele 9.30 AFC kaart "hebben ingevuld, de taak om ■o die opbrengst voor AFC te doen £2gJLê_J^ge.ns, niet tonen 1 den titelt s - ve r h o g e n fe.aJLt Niet poolen en geen gele kaart in- Lecnhard f 1.— te voldoen aan de vullen is een principekwestie.il!!!! heel? W.Bückert, Boter diep straat Niet P°olen en wel een gele kaart 35, invullen is laksheid. m*™^ INLEVERINGSTERMIJN SLUIT VRIJDAG- MlgCHRlJVINGENguitsluitend vrijdag- MIDDAG 5,00 UUR. avond tuss en 7 en 8 uur bij W. ------------------------------- Bückert,( tel, 792963 NIET k MAAR 8 KOLOMMEN Voor de leden en donateuBs, die hun contributie nog niet hebben beta.ald vermelden wij nogmaals, dat zij dit kunnen doen op Postgirorekening. 2^1002 t.n.v. 2e penningmeester AFC, 't^KÊSÊÊÊkuSÊÊfMKÊÊÊÊÊIKÊ^. mm

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 3