ëÉè§èÜëi-ijLi!iïS&-BïiÏE-„—52i-lfi«r- -;l^seotember^^Sö^- Algemene Vergadering, Ligging terreinen? De Algemene Vergadering is vast- H^R.C.s Bremstraatden Helder, gesteld op woensdag 27 september Haarlem? Jan Gijzenvaart, Haarlem, om half acht in het Clubhuis» De BI .Wits bijvelden Olymp. Stadion, agenda luidt als volgts 1.Opening 'Aalsmeers 3e velds Maohineweg 2.Notulen 3. Ingekomen stukken veld,terr .A.V Aalsmeer-Oost, 4*Mededelingen Bestuur 5.Wijzi- Schinkelhavens Riekerhaven, b/d ging art.64 van het H.R. ,6,Begro~ ïlaagwe^. iing seizoen 1961/'62 7.Rondvraag Z.B.Cs W^stzanerdijkV Zaandam, G6Sluiting„ srS.G.O.s Sportpark Ookmeer, Programma 24 september, ri Troelstralaan, Nw.West. -------*- —-^1*BCs b p or x 1 aanAras t e lve e n A.B.C. - D.C.G.sDWS/A 3 - APC 2; B.W.V.s Leeuwarderweg o/h IJ. A,B,C93 - K.B.V.2 E.W.S.s Jan van Galenstraat. Uitslagen 9 en JO^c^tenDormlsDOP A p n S V 4- "5 ———-.—«-.— 0°S*V°2 ABC 2 2 1 ^'en Paca? in P27^11" staat verkerende A.-F.V.3 - de Volewijckers4 6 I 2 r^balsehoenen, maat 36/37 W.M.S.2 - A.F.C.4 niet doorg, g IJ-' '•-**« iel- O.l^.b^ A.F.C. 2 - S.N..A.2 1 - 5 I""TTt o --------------- A.P.C, 6 - k.G.SA 2 - 4 52$ eer toeven? Centrum4 - A.B0C08 3-0 Het gironummer van de 2e penningmees- T A ter iss 24.10.02 t.n.v, II.0.van Rijn. ^l^JJï^JLl Amstelveen, Tel.02964 - 4928. AoBoCo - Ajax 2-6 ----------------------------- BI, Wit2 - AcBoC02 3 - 1 HDLLAM) BËLSHT Aalsmeer2 - A.F.C,3 0 -10 n -—----------~---- A.B.C.4 - N0B„Co3 4-4 '2 november a.s.? Olymp» stadion. Plaatsen uitsluitend schriftelijk J^-ioren.rB» voor 25 septemBer a.s. 'indienen bij BI Wit -ABC 3 - 0 de ileer H.W.van Teunenbroek, G-oude- A.-P.C2 - Geuzenveld 0 - 5 -^?in 9? ^lsjerdam Buitenveldert, A.B.C.4 - Oranje Zwart 2 2-5 £E3j|®ai eretribunes fl. 10. Z.S.G.0.2 - A.F.C.5 9 - 0 ffr^non fl. ^.--5 Zi?vak 1e ring A.P.C.6 - Slotervaart 3 S'vrt n.o Zi^vak 2e ring il. 4. I D.V-.Ö.S.4 - A0B0C08 8-3 b caanplaatsen fl. 2. Zaterdagmiddag. L B DER LIJ S T. A.P.C. - W'meer 2-4 Nieuwe Leden? A.P«:G.S.Vet - A.F.C.Vet 1 - -1 7T7TT~---------N J.H.Iiuizenga (3U11) 11-11-v48? Rosen- Programma 1 6 en 17 september. daalstr. 3 14.30 H.R.C. - A.P.C. P*CTol (wip) 19~9-'5T, Ruysdaelstr. 10.00 Haarlem 3 - A.B.C.3 P.v.RuiDven (wip) 28-1-'51, 1e Jac. 14.00 A.B.C.4 - Swift 3, A-III w n n n {%^s0Gr! ^4,hs. 2e V. E.Geluk (wip) 1-6-1-f 52, J.Goldschme- 14.15 Bl.Wit 5 - A.B.C,5, 33-112 dingplants.6, tostelveen. ^e Séll "^aP-^,°,^a^,e. toegelaten Junioren A. ««»-•<-.•. «....,- -«►--«--~~- Ph.A.Engel (don)9 de Clereqstr. 40f 10.00 DWS/A 1-ABC 1, 4e V, K.Yellenga (wip) 28~6~ï51, Michel 12.00 APC2-OTV2, C-513, 2e V. Angelostr. 105 10.00 ABC3~Amstel2, B-522? 2e V. N.Leonhard (wip) 18-10-'50, Strand- 12.00 Aalsmeer3-ABC4?E-525 3e Y. vliet 50Anstelveen* 14.30 ABC5-cwift 5? M-531, 3e V. 10,00 Sehinkelh/2~ABC6, 0-533. J^SëmiiSiB2SSS&L Junioren B. B,j.Hermens (don), staf 1c L.K. -------- Apeldoorn. 10..00 ZBC-ABC, A-601 J.Meilegers (don), Hewtonstraat 48. 12.00 ZSG0-APC2, D-614, 3e V. Badhoeve dorp. 10.00 BBC3-APC4, N-632? 1e V. B.v.dJIeydt (wl), Julianaweg 434, 11.30 APC5-Animo 3? 1-6373e V. Utrecht, 10,30 Aalsmeer5~APC6, B-662,4e V. 10.00 APG7-TIW4, D-664, 3e V, £LeiiSSi. Zaterdagmiddag, M.v.Tiggelen (wip), ---------^>„,^~~-±~ m jyfv laander en 3 un 1-4.30 M - AFC, 3.---------------------------~-------------------------

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1