IIiIIïlS?ïlS5AG]223|EI au~ HST A,Pf 0,-BULIEin, IIMQÏÏQÏ^ÏS^N^IZOBN^I 961^1962 Functionarissen, die~zTch"oor~he"t komende seizoen niet meer beschik baar stellen, dienen dit schrifte lijk voor 27 mei a.s. aan het sec- r e tar i aat _k enb aar t e _mak eiu MAMDAG 2e PINKSTERDAG is de over dekte tribune niet toegankelijk I22:E-.iH12i2ïZ-ê§IwIlErlêèË:2:-. Ê52§?^ï;<3Jè.28-MEIii-1261 Hercules - AFC~ 41 16 mei 1961 14.00 AFC 10.00 ZW 2 Junioren A TÖ7ööTtW~ Junioren B ÏÖ7ÖÖ~WS~ 11,00 AFC 7 10.00 AFO 8 11.30 AFO 9 7>i -Celeritudo -AFC 3 -AFO, B502, 2e.v. -AFC, A601, 2e.v. -JOS 3,0633,2e.v. -WA 5,A661, 3e.v. -Uithoorn 3, D664? 3e .v. T5TÖÖ*"Srandwêer-AF0, 3 iSjLQQ^FO^Vet^^Aiax.Yet^ ZWj Westzanerdijk, Zaandam, KBVs Riekerhaven,b/d Haagweg, WAs Jan van Galenstraat, - AF™ '~0~- 1 - ZFC 4 3-3 OTV AFC 3 Junien A. AFC 4 Junioren B. SFC"? Schinkelh.3 AFC 8 APO 9 Zaterdagmiddag AFC ""vet. Zondag 14 mei JSV AFC 2 Junioren A. LEDENLIJST Nieuwe_ledens FTJTvTHêêscE (jun) 26-3-47 Dever 3?T Buitenveldert, H.v.Wattingen(w.l.Corn,Springer- str. 29 hs P.Euwes (jun) 24-2-49 Theseusstr.9hs ï2i-.5§lï2iSSË-Ï2ÊêËl§iË:S A.J.Meester (jun),1e Weteringplant soen 4? W.Bruinsma (wp) en A.F.Bruinsma( jun) Evert Cornelisstraat 27, 0.W.Schaap(wl),Nobelweg 3 H.J .Teiwes(wl) ,Eugenie Previnaireweg 43, Nieuw-Vennep, M.v.Tiggelen (wp) l.de Zwijgerstr.106 Castricum. 2ZËïS£^iiYi:SS-YËï!ÏEêS®:ï-.EêS-15Z§Z61ï B.v .Wattingen (wl), C ,v.V eenendaal (wl) Zaterdag~2Ö~më!~a.s7"ïndt in de Klei ne Zaal van het Minerva-Paviljoen de jaarlijkse feestavond van ABC plaats. Kaarten a 2,verkrijgbaar bij de heer Bakker op het Clubhuis. Aanvang 22i.l§_HH!jL^M21ê^Ë^YËS--:&§ïiË-.ïï2i^2:[SjL SP0RT-JT0T0 Nog niet alle AFC'ers hebben hun gele kaart ingeleverd. Doe het nu meteen. Bij de bekende adressen of op het clubhuis. Ook op 2e Pinkster dag kunt U inleveren, 1,50 contant+ handtekening. POOL TOCH TOG BI .Wit 5 Ajax 4 AFC 5 DCG 12 KBV 6 7-0 0-7 0-0 1 - 4 0-2 0-2 DE. UW CLUB VAART ER TOL BIJ - Haarlem.vet. 0-1 AFC 0-2 de Volew.3 5-1 Junioren B. RAP 4 APC 7 - Swift 2 14-1 - AFC 2 3-1 - AFC 6 2-3 - Amstel 3 1-5 AFC_1oOPSTELLINGEN - Briedé,Büdkamp,Bouwens,Meyer,Tak,Hoo gend o ornOnsmanBe ekmanBouwhuisv Dam,Duis. Ress Blote ,Roode,Teiwes, Leeser.Grens?s G.Stallmann. Leidings C.Kerker~ên""Cr.van Dijk. Bijeens~ 1.30 uur in de kleedkamer? AFCJ5. JDoênjAkkerman, v. Manen, v.Kooten,vd. Wiel Bückertvd .Moolen,Rooze ,Perton, Haze- voet ?vd.Smagt .Res s vd.Linde,vd.Hoek, Hui smanLe ider I "FHe ineman "Vertreks""STÏ5~uur hoek Nassaukade/ övêrïoom met auto's. Afschrijvingen; vóór a.s. vrijdaga- von3~8~uür~JEï;)' C.Kerker, 720685 Zaterdagmiddagelftal ^QIÏSIBSTiE^iago/iggi De penningmeesters ""zouden het erg op prijs stellen, indien de leden, die hun contributie nog moeten be talen dit vóór 31 mei a.s. doen i.vcm.het sluiten van het vereni gingsjaar 1960-1961.Postgiro 241002^_ Alle junioren, die een schrijven hebben ontvangen betreffende sport- keuring en identiteitskaart dienen onverwijld de hem opgegeven in- StTi-SiiËË^E ^e volgen. N.N.LNoKalsbeek,Kerker,Hoogenstrijd, S te ensma,S terman, Bi jl,v.Klinken,Pais, Vondelingvd.Voort.Leiders Kalsbeek Afschrijven; voor vrijdag 20.00 uur tel,. 736692. Z &tej?dagmiddag_]Llïü£ V^teranensSpelter,Been,Nijdam,aeluk, Stallmann,Werner,de Haan,Bonkink,Dis selkoen, G-errits,v.Nigtevegt .Res s S cheepstra,Hannema,Sierhuis Bel voor zekerheid zaterdag het Cluh- KOMT A.S. MAMDAG ALLEN NAAR /«FC-CELERITUDO lül IMMMH

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1