d HET A. F. C. -. B.U L L E T I N >f, ?heoJ edag t eur J._L vanr Dijk FRQggi\MiA 22 MgE;. 1961 2e Pinksterdag' AFC-Ce'teritudo-;, ZVV 2-APG 3. lo. 40 9 mei 1961, Ld M2GMl^LiLMLAa?i Hemelvaartsdag 14.30 DW -AFC 12.00 AFC 3 'ZPC 4 v Junioren A TOG, 'B 502, 2e v ■BI.Wit 5, I 529, 2e v 12.00 APC 10.00 APG 4 Junioren B -Oma Rus- :sv, ibur; .stiji jake. en, Geli r'dei s-bei om, ting sen 11.30 APC 4 Ajax 4, L 630, 3e v.- Als APO 4 wint is het kampioen 11.30 Schinkelh.3 APC 5,'M 631 13.00 AFC 8 DCG 12, A 661, 3e v. 10.00 APG 9 108V 6, D Ö64, 3e v. PROGRAMMA ZONDAG 14 --MEX 14;30. J8V 11.00 APG 2 Junioren A; 11.30 APC 3 Junioren B 10.30 JOS Z V 11.30-RAP 4 "10.00 APO 7 APG Volewljckers 3 Swift- 2, E 525, 2e v. APC Zj O 613, Ie v. APC 6, N 632,'2e v. -Amstel 3, O 633, 3e v. Zaterdag 15 mei 15.00 AFC vet. -Haarlem vet.' JfoQasdag 17 mei 19.00 uur: Junioren B Volemjokers B 1 APC B 1 UITSLAGEN 6 EN 7 MEI Volendam 4 APG 3 3-3 APG 5 7-0 APC 6 gestaakt ïïilskr.SNL.5 4-1 7 kampioen' APC 8 2-3 Ajax .6 SGA 4 APC. 7 A.P.O. SDZ 7 Junioren A Fokks 2 Junioren B SCA 2 1 APG 4 APG 3 2-4 0-6 Ljn 5taa VERLOOFD HANS DE BIS en .LOES DUDINK Namens geheel APC" hartelijk gelukgewenst. die h-on contributie nog moeten be talen dit vo'ór 31 mei a.s. doen i.Vcüi.het sluiten van het vereni gingsjaar 1960-1961.Postgiro 241002^_ Alle junioren, die een schrijven hebben ontvangen betreffende sport- keuring en identiteitskaart dienen onverwijld de hem opgegeven in- 2iï*"i2ÏiËË-.22_"^e volgen. LIGGING TERREINEN DW: Leeuwarder weg o/h IJ. Schinkelhaven: Riekerhaven. JSV: Jutfaas achter Huize "De Geer"., JOS: Drieburg, Kruislaan/Weesperzijl e.. RAP;-. terrein De Geuzen, Voorland Ie v. 'LEDENLIJST- Tot ballotage toegelaten: G. WijmsTXwl) Kerkstr263 J.A.M. Beusekom (wl) Sportstraat 25 IV. B..2. J. Oblade (jun) 19-2-46Kinderdijk- - straat 81 A.B.Visser (wp) Amazonenstr. 18f(l9-2-46) Adr es wijzi gingen GPW. Thonus (don) Meppelweg 813,- den R.Reijn (jun) Meander 813,Afveen.' (Haag.' Overschrijving verkregen: P.R.Boegheim en J.Bouwhuis, ^>er 15-§> 'Mutatie: v" - Hans Lenz van don. naar wl. DE VOETBAL -'TOTO. De gele kaart', die verleden week ."bij het Bulletin was gesloten, moet zo snel mogelijk «worden ingeleverd bij de bekende adressen' of - bij' een lid van onze Tote-commlssie. Volledig ingevuld (behal ve het Volgnummer op de lijst van gere- gistreerden), voorzien van handtekening en vergezeld van T,50 contant. Doet dit .vlug: het Verlicht de taak der Toto-commissie. Speelt mee in de A.'FV'O. t o t oe n'- w e-k^t—-■ Uw vrienden op o m dat ook te do'enl A.B.C. -PEESTAVOND^ -Op zaterdag 20mei is er een ABC-PEEST in.de kleine zaal ,vah het Minerva - Paviljoen. Aanvang 8.15. Dat kan weer eens een ouderwets gezellige avond wor den I Kaarten verfoeijgbaar 'bij de Heer Bakker-, aan "hot APC-buffet. >- T AFC-ers. We zijn misschien al een klein beetje in feeststemming," Bdétr kunhen we even uitbarrelen t Tot 20 mei dus. Afschrijvent voor vrijdag 20.00 uur tel.. 736692. Z &ter^agmiddag_2 J^E£ V^teranensSpelteryBeen,Nijdam?aeluk? Stallmann,Werner,de Haan,Bonkink,Dis selkoen, G-e rrits,v.NIgt evegt. Re ss S cheepstr a9 Hannema, Sierhuis Bel voor zekerheid zaterdag het Club- KOMT A.S. MAANDAG ALLEN NAAR AFC-CFIERITUDO l!M -^ WÊÊÊÊÊMÊBÊÊB^M 'Q ar\ t IS, L?JjOCI l f

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1