«AIBI ™een bij de bekende adressen en op iet clSis lIS m fmiih HU JLg^oteur.; J.L.van Dijk i f, C, - B U L Is TI I Fe .39 P..öP.ENHBRD'Mgl"NG- ifYellioht ten overvloede vermelden -wij, dat op donderdag A mei om 6 uur mj?als andere jaren, "bij ons monument te samen komen om de AFC-ers te herdenken, die in en door'de oorlogsomstandigheden ge- Weesperzijdo om 12 uur. vallen zijn. ------------------------------- Fokke: "Buitenoentrum" Oud er kerker dijk.' De Spartaan: Spaarndammerdijk. BeslissingsTfedstrijd AFC 7: Dese wcrit gespeeld op het veld van AMBON Sportpark Drieourg, Bruis laan hoak PROGRAMS„11 Ml': (Hemelvaartsdag) DW-AFC; AFC 3-ZFC 4. B£S^^GgLgg,-Qn 3Q APRIL SN 1 MEI Zat erdagmiddag AFG de Spartaan AFC vet, 2LM 2-1 4-4 Zondag AFG S MFC 6 7-0 Junioren A AFC' 4 SYdft 3 1-7 Junioren B AFCZFC AFC 3 MG S Swift 8 Maandag AFC AFC 9 Ripper da PROGKAMA 6 2-1 8-1 "9-0 Mouw e led en i "-W.de Zwari^wl)- Oostorsekade 1". l24JA^1i£tiie±Jl° cgolaten F.I.van Heesoh fjunj Dever 59* (Buic- tenveldert) - H>. Wat tingen- (wi) Corn. Springer str.29„h P.Eeuwes, Theseusstr. 9 h. Nog'oversohrijving nodig. Adr es wijzigingen: W.de Boor '(donJ ludelstaartseweg 166 Aalsmeer. A#J.v.d.Borg (don) Lijster laan 3?Bussum. M.C.ALDuinker (wl) 765 Pawling Ave. Troy (N.I.) U.S.A. 3-2 7 SN 9 IJEI PERSONALIA G-ETRQUWD en Zondag 12*00 Yolendam 4 10.00 Ajax 6 12130 SCA 4 12.00-AFC 7 AFG 3 AFC 5, D 114, 2e v. AFC 6,'A 411 ïïilskr.SNL 5 f 14,00 SDZ 7 Junioren A 11.15 Fokke 2 Junioren B -APO 3, H 528 ■22 april: Hans Honsdrecht Phita Israël 29 april; Herman van der Velden Srdfcrink Garla Glasie Namens geheel AFC bieden wij de beide echtparen onze hartelijke gelukwensen aan. AFC 3, V 429 AFC 4, K 529 JSV 10,00 SCA 2 Waterdag 15.00 AFC Dinsdag 9 mei 19,00 Spartaan B 1 AFC B 1. PRQGRAMM. 14 MBI AFG; AFC 2 - De' Voley/ijokers 3." VoloT/ijokerSy 3 VAN de ELFTALCOMÓggTg Donderdag- 4 mei is er uiteraard geen training. Vrijdagavond traint de hoofdgroep om 6 uur. Zondag Iconen, wij on 10v30 ftijeen <jp £g»G daarna gaan we samen naar ons nieuwe complex en vervolgens, naar de wedstriid RSAVIC-Geleritudo. Voor programma van do kopgroep: z.o.z. LIGfaiNG- JKRREINEN Volondam:Julianaweg, Volendam. Ajax: Middenweg. SCA* .Complex C. Zuid,Wandelweg. SLZ: Velserweg, veld 27. INGESLOTEN VINDT EEN GEIE REGIS^RAIIEKA <ÏRT DTP tt°™~£d?Krrn w WtoiT' WANNEER U OOK HET VOLGEND JAffi VIA ^f AM l5É ÏoTO WMsï^ET B EN KENNISSEN MEESPELEN IN DE TOTO. AEC VAART ER TOL BIJ N FMILIb fe^ Afschrik voo, vrijdag 20.00 55 i.vcm,het sluiten van het vereni- n i?°w*. gingsjaar 1960-1961.Postgiro Za,tejrda£midda£_2_uur. §11222^ÏStê£aneiisspelterfBeenfNi3dam,aeluk, Alle junioren, die een schrijven Stallmann,Werner,de Haan,Bonkink,Dis- hebben ontvangen betreffende sport- selkoen,G-errits,v.Nigtevegt.Ress keuring en identiteitskaart dienen Soheepstra9Hannema, Sierhuis onverwijld de hem opgegeven in- Bel voor zekerheid zaterdag het Club- 2iï'i2Üꧫ°E ^e volgen, ilüiË-.2ï-^Ë-.l!ÏËèËÏï!iiè-è22SS§&ii KOMT A#S, MAANDAG ALIEN NAAR AFC-<FTERITÜD0 Ii!l -^■aJKJ

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1