m mmmmmmm^^, llllll >njn, :-ing ;t- L2.4I J'nC. >ohor m, abur. ds, de 'moei h >t, .Mo o larx, m, >rd, ii do HET A, F. C. -BüL'LïTn pedaotie EWvan ïeunenbro ek No. 32 14 maar PROGRAMMA 26 HAAR? 1961 ,olioten-AFC, AFC'2-DWSA 3, IVV 2~AF'C 3. ■UITSLAGEN 11 EN 12 MAART Vüskr.SNL APC 5 AFC. 6 APC 7 Madjoe 5 Junioren A AFC Neerlandia AFC 4 Junioren B AFC AF ui AFC 6 NFC 4 APC 9 ZaterdagmidcU APC JOS 2 AFC 3 AFC 4 TDW 2 SCA 4 ASVArsenal AFC 3 1-2 2-2 2-2 1-1 1-1 5-1 6-0 5-1 Wilskr.SNL 4-3 AFC 2 1-2 Uithoorn 2 5-2 Zeeburgia "FC 2 KBV 3 AFC 5 Lijnden 2 AFC 7 3-1 1-2 3-3 1-4 0-0 Slotervaart3 2-2 Black Devlls AFC veteranen 3-3 PROGRAMMA 18 EN 19 MAART 1961 14J 00 AFC 14; 00 AFC 12; 00 DY/V 4 14:15 14; 30 12.00 KBV AFC AFC Junioren A 14.30 io;oo 14.00 10 „00 AFC AFC 2 NFC 3 Rivalen nd van 1 ep- gek(K nnin M ven wéè ing 1 TOJ Junioren B To;00 Spartaan 13.' 00 AFC 2 li;30 AFC 3 12,30 Aalsmeer 2 10.00 Rap 4 io;oo DW 6 10.30 Swift 8 Z aferdagmiddag 15."00 AFC 15,00 AFC - vet. RKAVIC DWV 3 (uitstel gerr.) AFC 3 AFC 5, D 114,-2e vi NFC 6? A 411, 2e v. Muiden 4, L 420, 2e v.' TOG, B 502, 3e v. Volew. 3, D 514, 2e v. AFC 3, E 525, 4e v. AFC 4, K 529, Ie v. AFC, A 601, .2e v. Ajax 3, C 613, 3e v. Rivalen 3, H 628, 3e v, AFC 4, L 630, Ie v'. AFC 6, N 632^ 2e v. JOS 5, 0 oo3, 5e v, AFC 8, A 661, 6e v. AFC 9, D 664, 3e v. De Spartaan (No APGS-vet. LIGGING- TERREINEN DWVï Leeuwarderweg o/h IJ. EBVï Sportpark Riekerhaven, NFC: Sportlaan Amstelveen.(Haar1.meerst, Maar s e Kr o o n lijn en 11 of 15). Rivalen: Riekerhaven. De Spartaan: Spaar ndammerdijk. Aalsmeer: Sportlaan Aalsmeer Zd. Rap: Voorland, Terrein De Geuzen 1. Swift: Olympiaplein, LEDENLIJST Tot ballotage toege[1aten P.H.Stroobach QunJ Braehthuyzérstr D.Seunke (wp) Cörn.Anthoniszsrs22: Adreswijzigingen JPuist er (wiy~~Grrot e Buren 4 Ping j 1 J M.Eylders (don) Westerheide 2, La: Mutatie L.A.Nethe (wp) moet zijnR.A, Nethe '9 H.R.J.Scheepstra (junj is géén lid. Bedankt W„Akkerman (wl), Weer onvoeren al R H,Mende1 (juh) T.H.van V eendden;, War db ing1 e y s t r135 PERSONALIA Verloofd: Gert van der Spoel en Erna van der Heulen, Namens geheel AFC onze hartelijke geluk wensen BELANGRIJK Belangrijk voor do senioren die spelen in de Afdeling en voor alle Junioren A en B is, dat er een nieuwe"regeling komt voor de identiteitskaarten. Deze regeling zal in de eerstvolgende SCHAKEL besproken worden. AMATEUR - SPELLEIDËRSCURSUS De Technische Commissie van de KNVB Afd. Amsterdam begint in april een nuèuwe cursus van 10 lessen L 1-J- uur (2 theo retische en 8 praktische) voor Spelleider. Kosten 5 Gegadigden kunnen zich tot 17 maart aan meld e n bij de 2 e s o e r e t ar is J L 1 an D ijk Stadionkade 69, tel, 721985. PAAS - aLAVERJASDRIVE De Clubavondcommissie organiseert op jasdrive om paasbrood. Ieder gaat met minstens én'paasbrood naar huis 1 Opgaven bij E.Nesenberend uiterlijk maandag 20 maart. Localiteit: "NEUTRAAL", Hot tempo van bediening zal zodanig wor den opgevoerd, dat IJ minstens één en mis schien wel twee consumpties krijgt VOETBALPOOL Voor zonda,g a» s. geldt -formulier No 26 ora.nje bedrukt Vermeldt vooral het codenummer van AFC en Uw eigen reg istratienummer, dat op Uw groene kaart staat. Anders krijgt *U stag natie in de uitkering der prijzen, MEE-P00LEN IS UW CLUB STEUNEN UÊÊÊBÊMÊÊÊKSBÊÊBKmÊSBK psBi il, ■ng q.T+. fti'U TT u t OjD* 311 .r— oO 00 ui* C e p ti, oas 1 lid vn-> -n-f! r) n cmr^io ri O'"'' yno ■- l~\OT',

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1