H E. T A. F.C. -B.ULLETIN .adactie S.W.yan Teimenbrpek No. 31 7 maart 196. PIET HEB/HG OVERLEDEN Dp 28 februari overleed geheel onvervirachts de Heer Adriaan Helmig, die een der oudste on trouwsiie leden v/as. Hij was drager van het gouden kruis voor zijn meer dan vijftig jaren trouwe dienst aan APC. Zijn markante persoonlijkheid zullen wij bij onze samenkomsten node missenj hij" laat een grote leegte achter in ons midden. Namens geheel AFC betuigen wij aan Mevrouw Helmig'en de kinderen onze oprechte deel neming PROGRAMMA. 19 MAART 1961 AFC-RKAVIC, AFC 2-DWV 3, DW 4-AFC 3 UITSLAGEN 4 EN 5 MAART 1961 AFC Schoten Zeeburgia 2 AFC AFC 4 SDZ Ambon 2 AFC RIAVIC 7' AFC Amstelsw.' 5 AFC 7 Junioren A JOS 2 AFC 2 Rivalen 2 AFC 3 Junioren B Volevdjckers AFC 2 AFC 3 AFC 4 AFC 5 AFC 6 AFC 7 ^aterdafflddda^ AFC DWV 2 Swift 3 Aalsmeer 2 Uithoorn 2 Arsenal 3 Neerlandia 2 AFC Natilus 2-1 0-0 3-0 7-0 1-5 3-2 2-1 4-3 0-1 2-1 1-4 4-1 2-1 0-6 0-7 2-2 PROGRAMMA. 11 EK 12 MAART 14.00 0W0 11100 AFC 2 io;oo zpc 4 12.00 Wilskr.SNL 14.30 IfO b 11,15 AFC 6 li;i5 AFC 7 12.00 Madjoe 5 Junioren A 12.00 AFC 13;00 Neerlandia 14.30 AFC 4 Junioren B 13; 15 AFC AFC JOS 2 AFC 3 AFC 4,B 112; Ie v. Un\' üfD 114, 2 e v. SCA 4, A 411, 2e v.' ASYArsenal 5,L 420,3e v. AFC 8, V 429, 2e v. Wilkr.SNL, B F>02, Ie v. AFC 2, D 514, 2e v. Uithoorn 2, X 529, 3e v. Zeeburgia,A'601,2e v. 12.00 Zeeburgia 3 AFC 2, C 613, 3e vl 10;00 AFC 3 li;00 Uithoorn 2 13.15 AFC 6 10.30 NFC 4 10.00 AFC 9 Zaterdag 4.00 Black Dovils ICBV 3, H 628, 2e v.' AFC 5, M'613, Ie v. lijnden 2, N 532, 3e v. AFC 7, 0 633, 2e v. Slotervrt.3, D 664,3e v, AFC veteranen Ll^CTNG DER TERREINEN OVVO: Sportpark Middenmeer, Eruislaan. Zeeburgia; Kruis laan bij viaduct. ZFC: Sportpark Kon.Julianaweg,Zaandam. WilskrSNL: MiddenmeerEruislaan. Madjoe: Middenmeer, JCl ui slaan. Neerlandia: Riekerhaven, Haagseweg. Uithoorn: 2ijdelweg, Uithoorn. NFC; Sportla&n, Amstelveen. Black Devilsj "Somewhere5' Blaricum. LEDENLIJST Adr e s wij z i g ing A.C.Bakker Sr, (wl)) A.C.Bakker (jun) R^andtsplem 5 Correctie: <*'.A. Leonhard, stran&vliet Ib! moet zijn Bedankt als lid; 50, hs. J. Gr. loper "(jun) A.de Vries (wp), 3.v.d.Linden (jun). -• DE VOETBALPOOL Ingesloten vindt U'de toto-formulierèn genummerd 25 on 26."Het formulier No.25 is bestemd voor a.s. zondag 12 maart, het kon door bijzondere omstandigheden niet eerder worden ingesloten. No. 26 is voor zondag 19 maart. Helpt ons hot volgend mysterie op te lossen Vele AFC-ers hebben wel hun groene regis- tratiokaart ingeleverd en zijn dus vast van plan geregeld mee te poolen, maar ze' doen niet elke week mee met de pool Hoe kunt TT dat nou verklaren Levert Uw formulier geregeld in Ten eerste hebt U een mooie kans op een prijs, ten tweede vaart AFC er wèl bij en ten derde is iedere gulden die AFC met de pool ontvangt nu o* n gulden v ij f waard I VAN DE EIF'TALCQMMISSIE Woensdagavond, 15 maart a.s. gaan we met hr-*, eerste elftal en de dames naar het bakende toneelstuk "TROELEKE". Aanmelden bij C.Kerker, tel. 720685. Donderdag 30 maart is er om 8 uur, na af loop van de training, een filmavond in het Clubhuis. We rekenen op een grote op komst 1 OPSTELLING-EN AFC 1 3r i ed 6Bo skampSouwensMe i erTakHo o g en- doorn, Onsman,Duis, Bouwhuis, v.Dam, Butt er. Res.Blote.Gronsr.Stallmanh.Leiding F.Hei- neman en G-.v.Dijk. Bijeen 1.15 kleedkamer. MSt«*mÊÊÊÈËÉÉÈmÊÈÈ ÉtfMUMMM

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1