H E t At, F. C. --BULLETI N i^:?QtA3.{ E.'W.van Teunenbroek_ No, 26 HOLLAND - BELG-I5 Plaatskaarten voor de wedstrijd Holland- 3lgië op woensdag 22 maart om 20.15 te spelen in.Rotterdam, kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd bij de se cretaris de Heer E.W.van ïeunenbroek, Holbeinstraat 59, tot 10 februari. PROGRALIMA 12 FEBRUARI REAVIC-APC; JOB 2-AFC 2; AFC 3~Volendam4 PROGRAMMA 4 SN 5 FEBRUARI 14.00 AFC. 10,00 DW 3 12;00 AFC 3' 14.30 Aalsm.2 10.00 Ajaac 6 12,00 /LPG 6 10.00 AFC 7* 10.00 SLTO 7 Junioren A 11.30 OVVO li;30 CPr0 3 14.15 AFC 4 Junioren B 12.00 DWV 10.00 Zeeb.ia 3 10.00 AFC 4 11.30 AFC 4 13.00 AFC 5 14.30 AFC 6 IC. 00 MFC 4' 11.30 Volew.' 6. Zaterdagmiddag 15,00 APC DW AFC 2 DW '4 AFC 4, B 112, Ie v. AFC 5, D 114, Kiddënw. SCA 4, A 411, 2e v. Arsenal, L 420, 2e'v, AFC 8, V 429, 2e v. AFC, B 502, 2e v. AFC 3, E 525, 3e v. Uithoorn 2, K 529, 2ev AFC, A 601, 5e v. AFC 2, C 613, 3e v. IM 3, H 628, 3e v. Rap 2, L 630, 3e v. BI.Wit 5, M 631, 3e v. lijnden 2, N 632, 3e v. AFC 7, 0 633, Ie v. AFC 8, A 661, Buiksl.3 Nautilus, 3, 2o v. LIGGING. TERREINEN DW: Leeuwarder weg. Aalsmeer: Sportlaan, Aalsmeer, Ajaxï Voorland, veld'3." SLÏO: Velserweg vold 26. OWO: Middenmeer, Sr ui slaan. Zeeburgia: Eruislaan. WCi Sportlaan, Amstelveen. Volewijokers: Budksl.meerdijk eind Wadden-' ---------------------------------v----------------------------Jajk. LHDEHLIJ5T. Bedankt: G.Meyerink (wl), W.v.Dijkliuiüen/^wl), G. J. Bomer (don) en H.J.Augustin (don)./per 20 mei 1960 51 januari Nieuwe leden: R.Frensdorf 0*un) 2-9-45, Slaakstr.2, Mutatie: Mevr, J.M.ïïauber-Brugman van w.1. naar buitenlid. PERSONALIA GEBOREN: HUWELIJK: INGRID, dochter van de Heer en Mevrouw AR NO LD ÜS-HOP. L.J.VOLKERS en V.SNOEKER trouwen 4 februari om 12 uur in het Stadhuis te Naarden. Receptie van 2-3.30 aldaar. Namens geheel AFC wensen wij het jonge paar, resp. de trotse ouders, van harte geluk. NIEUWS OVER DE VOETBALPOOL Het oude'formulier No.20 blijft geldig voor a.s. zondag. Na-inleveren kan niet. Vóór zondag 12 februari geldt formulier No. 23" (nieuw model) dat hierbij is inge sloten. Dit inleveren uiterlijk 10 febr. I DE CLUBAVOND Nu we op maandagavond een eigen lokali teit hebben voor ons allé'è'n, begint de' clubavond weer echt gezellig te worden. De ping-pongr-tafel en de twee biljarts zijn voortdurend in gebruik, aan alle ta- feitjes wordt geanimeerd gekaart of ge kletst en als Cor van Peperzeel achter het klavier gaat zitten on het koor dor grootvaders optreedt, stijgt de stemming tot grote hoogte. KOMT MAANDAG OOK I WEES EEN GOED AFC-er Café* NEUTRAAL, Amstolv.weg hoek Sophialaai VAN DE ELFTALCOamESSIE 1. De training gaat in ieder geval door De spelers van 1 en 2 worden donderdag allen zonder uitzondering verwacht. 2. Als zondag weer de wedstrijden worden afgelast, organiseren we vriendschap- peüjko wedstrijden, Spelers van 1 en 2 plus reserves komen dan om 11 uur cp ons veld samen. 3. Bij onvermijdelijke verhindering belle men 720685 vóór vrijdag 8 uur. ^^XX VUJJUXIU w J \T\.:, i il i Postpoolers dienen m.i.v. de nieuwe poolformulieren dus a.s. zondag en dan m.i.v. formulier No.24 d.d. 5 maart 1961) een andere manier van opzenden te gebruiken. P.e formulieren voor a.s. zondag dienen in tweevoud (dus het hele formu lier) opgezonden te worden aan de heer B.P, Bonkink, Da Costakade 23 9. Het duplicaat-formulier wordt door de Pooi-Commissie aan U teruggezonden, indien U hij het inzenden van het formulier een postzegel van 12 cent insluit. Deze regeling geldt alleen voor deze week. Omtrent de regeling a.i.y. van Toto no, 24 krijgt nog nader bericïïïT POOIERS DENKT ER AM, DA£ ZOWEL HET CODE -NUMMER VAN AFC (56-145) AIS UW BTSCHRIJVINGSNUIMER (ZIE UW NIMMER OP DE GROENE RECISTRATIEKAARTINGEVULD DIENEN TE WORDEN. ""i - 0 - O - o

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1