(vervolg adreswijzigingen) A.K.van ïiel (wl) Eoeduinweg 2, Aerdenhout Chr.de'Loopar (wl) dpl.mar.3, 2e Gie, lè Pel„Kon.Willem III-kazerne, Apeldoorn. R.E.Duis (wl) Amstelkade'115:,t Nieuwe 1 eden- W.J.Leloux (jun) 3-7-44.■y.Eeghenstr.l07b. R.A.Dunselman (Jun) 23-3-45'Beethovenstr. H.Smit (wl) Leibnizstr. 12». (164" B,Hecht (jun) 17-12-45 Korte Leidsedwars- straat 103. (106 1) Ei van 't Ho ff" (jun-)- 11-12-43.. Beethovenstr' BiVroon (jun) 15-12-44 v.Eeghenstr.33 hs. F.van Hal.(jun) 18-3-42 Adia.de Ruyterweg C.H.Eüggeleyn (wl) Hwe..Spiegelstr.8(ïlÖ,! P.v.d.Heydt (jun) 14-5-42 Trouringhstr.4'" Oy.fi^sohri,iying verkr_e_eg A.v.Loggem (wl). Bedankt als lid; II. A.Philipsen (don). OPSTELLINGEN De KNV B-elft all en wordm per kaart aange schreven, ZEER ■BELANGRIJK is, dat de Ie - en 2e elftalspelers allen op de training aanwezig zajn} aanvang precies 7 uur Bij de samenstelling der elftallen wordt de competitiestand in aanmerking genomen. AFC 5 ASV.Arsenal Jun.A 2-AFC Jun.A 2. lö.OO. Kamm,Bogaard,Becker,LucasVermaatPeper- zeel, P.Fischer,G. Smit, PHM.Fischer, Gijrath, Verdenius.Res.BÜckert,Öei Ing Ie,Hannema. Leider de Heer Elzinga. Bijeen 9.30 AFC. gr.meer Jun.5 L-APC Jun.B 1.. ,10.0.0- KulkensSwartFakkelKemna,BeukeSchaap E. Meijer, B.Roode, Engel, Draisma,y.d. Wetering. Res, v.d.Elsaker,II.Meijer.Leider dé Heer'Van der Weide. Bijeen 9.15. Berlagebrug.' 0W0 Jun. E 2-AFC" Jun.B 2. 10.50- Verkaik,Do.eleman, Geus,Diemer, v.Waesberge, v.Driest,Ridderikhof,HauseI,Lens,Nuisker; v.0everen.Res.Swagerman,Sonneveldt,Buren. Leider de Heer Vaal.Bijeen 9,45 Berlagebrug. AFC, Jun.B 5-SDW Jun.B 2. 10.00 2e v. Reerink,Elzinga,A.de Koning,Koreman,Wolking E.MeijerPCvOostveen, Swagerman, ïïelman, Zijlstra,Domhof. Res.'EPJ. Verwijs jR.v..lianen, Goedegebuure.Leider de Heer-y.Veen. Bijeen AFC Jun.B 4-Volewijckers Jun.B 6123 0? Van Manen,Zadeits,Brand,v.Klinken,Leloux, De Graaff ,K. Brand', v.Rijk,Sint,Rob de Jong, Puist er. Res,Beenekamp,Eo'k; Leider v.Oort. AFC 6 ■'•-..' Duinker,v.d,Ven,Lokker,BTA Kleintjes,XIa- ver,Honsdrecht,Stehvert,H.Kleintjes,Xre- ver, Be en, A. de "Jong. Leider-J.iïeijer. Res erve Hans de.Groot. AFC 7 A, J.de Groot,Peeper,He;ineman,v. Poorten, /y,»^SpoelEndèl'Stokvist en HopeBouwerde; Bie.Luppes.Eos.Stassén. Zat erdagelftal Van Driel,'Kerker,Steensma,N.Kalébeek, Mo esbergen, Sierhuis, Ho ogenstrijdjHannema, Bo gaartPais-, v. dVo ortResHorn. AFSCHRIJVEN bii W.A.v.Oort, Tel.na 6 uur: 791356. U G D Zeeburgia Jun.A 2-AFC Jun.A 1"10»00 4e_v. Schouwenburg,Stigter,'Overweel,v.Niehoff, de Boer,RW.Smit,v.West,Janssen,v.Schaick, Bos5Poierri5.Ros.Trik,F.v.'Kranen,Nesenbe-' i'o.nrl.T.pidni- de Heer Vooriieveld. Bijeen 9.30. Zeeb, Plantinga, Riemersma, Lonnó'eNijmah, Mathijs e Söhmall, LenzPrinsGeluk, KoudijsSlaapRes JJ". Tau,RC0.v,d.Veer.Leider' de Heer Plantin- ga* Bijeen. .12.00 /iFC-terrein. - AFC Jun.B 5-KBV Jun.B 5. 11,15. Wuit.eDMeijervParrerenJonge j anBart en v.d, Heijden, Elf rink, Roosensohoon, A.'lïeijer, Golsteyn,Kramer.Ros.N.ffijmans,Kikkert.Leider de Heer. KIngsbergen.-Bijeen 9.45 AFC-terrein„ AFC Jun.B 6-ASV.ArsehaI Jun.B 6'; 10.00 Den Dekker,Nesenberend,J,Bekker,Ebels,van - Hattum,PJ.Heidstra,Nieuwenhulzen,Schutte, P. de SmitA. Th.Gijrath, Boswijk. ResAndrêe .v.Zwieten. Leider de Heer De Granje. Biieen ;9,30 AFC-terrein. AFSCHRIJVEN vóóV yriidag 8 uur:tel.81411. ZIT ARTE LIJST: Zondag 22 december zijn weg gebleven znnder afschrijving: J.U.R'.A.de Graaff en A.C.van ...Hoek. Deze knapen worden in 2 wedstrijden niet opgesteld.. PIKZWARTE LIJST: Voor de tweede maal zijn weggebleven zonder bericht: P.Bleumer en F. Waardenburg. Deze figuren worden de hele maand januari niet opgesteld. ir EPACTEUR mist de volgende oude nummers van- de AFC-SCHAEEL; 1950 no.10 (29ste jaargang); 1956 nos. 5 en-.9 (35e jaargang). Telefoon 718567, WIE HELPT HEM gebroken, herstel ns en hè] spoedig AFSCHRIJV bij'¥ÉA.v,0o: tel, 7913 VETERANEN. Vrijdag ^0,00 uur 't,Udterwaardehstrc314 11e overdag 35915,, Scheep stra, Nes. enberend, Ni jdan,Wigge- mansen,Stallmann,Noséker,Been, v.Nek, Disselkoén,Gerritsrv.Nigtevegt. Res? Klein, Bonkink. 't r^g^: jende elftal speelt in het wit .Afschrijven bij' de leider. Wil de Aap die de trainingsblouse van A'..G.roenenboom ï52^„m®Sg£52^ÜJt..j£££..xi!;.£^2ÏÏ?(792298)i Voor de welpen--wed strijd op Zondag 3 Nov, •(die als voor-wedstrijd v.h, Ie elftal op het -e veld wordt ge spe eld,wordende j spelers ber .kaart aangeschreven. :2^1^daeg_j^J^eEiber'4u30 vergadering Jeugdraad ii ne Clubhuis. S£V 'ij

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2