VAN DE CLUBAVOPDCOIELISSIE Het Klaverjastournooi nadert zijn einde. Op 2 en 9 december moeten de laatste spellen afgewerkt worden; prijsuitreiking op 16 dec Als er na 9 december nog koppels zijn, die hun 19 spellen' niet af hebben, worden de ontbrekende partijen met 1250 punten bijge- rekend. MAAKT UW PAK TI JEN DUS AF OPSTELLINGEN APC 1 - ■•'-'. Bt i ed G o lijnLenzMeijerBas kamp j ZatBo'u» wens,Wildschut, Bakker, Beekman,v.d.Bergh. Res.Reddering,Vogel,Jurriaans.Leiding E.C. AFC 2 Eskes,Link,Akkerman,Arnoldus,de Lo-oper, v.Soomèren,Leeser,Nooy,v.d.Wiel,Tromp,Blo te. Res. Ohm, Vréesvdjk, de Boer. APC3 APC 4' (zaterdag" 14.30). AFG_3:: Vogel, Jurriaans,Wildeboer,?fürster, Schró*der,v.d. Bergh,Perton,Steeman, Ohm,Ag- steribbo,don Dekker. -.; APC_4::- fiaiese, Tichelaar,Diemer, G.de Vries, Huisman jT. Hat tem,Hartog,V-.:d.2eijst,Sinot, Vogelsang,v.d.Smagt.L'èi<iDr v.Hattem, op veler verzoek scheidsrechter Schoneveldt. Reserves voor beide elftallen: Kretzsch- mar, Bottelier, Bremer,Sohaap, Zweedijk,Hole naar, Vreeswijk, Spanjaard. APC 5 v. Lianen, Zadeits, Br and, v. IZLinken,Leioux, Graaf,Salsbeèk,v^Rijk,Kenk'de Groot,Rob Jong,Puister.Res.Denekamp,Kok.Leider van Oort. de de .APC 6 Vingèrhoed,Shèvtzoff,Lokker,BTA Kleintjes, Bo etKlavervTi ëlSt enyertvdV en,H. Kleintjes,Koster.Res.Lupp.es..-,Leider Jan Meijer. AFC 7 AJ.de Gro;ot,Hans de Groot,Endel,Vaal,Bou werre Bie,Ten Hope, Been,.v..Poorten,Henne- man,Stokvis.ReslPielage,Stassen, Dekker. Leider B.Jansen. AFSCHRIJVEN voor vrijdag -8 uur: Tel.overdag 35915, na 6 uur 791356. AFC-V et oranen Scheepstra, I/iggemansen,Mjdam,Neseker,Stall- mann,v.NIgtevegt,Been,Bonkink,Disselkoen, Gerr '.its,v.d.Valk. Res.Kleyn,R.v.Nek. DONDERDAG TRAINING NORMAAL; LICHTWEDSTRIJD j .GAAT NIET DOOR. J E U G D AFC Jun.A 2-Ahrends Jun.A 1.11.15 Kamm,Nesenberend,Comjn,v.Hoek,Lucas,Becker, Gijrath,Vermaat, G.Smit, BÜckert,Vèrdenius. Res.v.Kranen,Ooi Ing Ie,Bógaar4. Leider de Heer. Elzinga, bijeen 10.45 APC. APC Jun.B I-Germaan'Jun.B'1. 12...0Q- Kuikens,Swart,Beuko,Ecmna, Ro6de,Fakkel, Engel, Schaap, R.Meijer,Draisma,v.d. Wetering. ResKoremanj Zeijlstra', WJC StokvisLeider de Heer. v.'d.Woide. Bijeen 11.30 APC, Affg Jun.B 2-KBV Jun.B'1. 10.00' Verkaik,Doeleman,Geus,Diemer,v.Waesberge, v. Driest, Ridderikhof ,Hausel,v.'d.Elsaker, L"ans,v.0everen. ReslSwagermanjH.en E.Meijer Leider de Heer Vaal.'Bijeen 9.30 APC. AFC Jun.B 5-WM Jun.B 2. 10.50 DomhofElzinga,A.de Koning,E.Hageman, Wolking,F.Woudstra,Rbemèr,Ri'de Boer,van Kranen,EPJ Verwijs, Sonnèveld. Res. Go edgebuu- re,PS Buren,v.Oostveen.'Leider de Heer De Granje. -Bijeen 10.00-AFC.. AFC Jun.B-4-DCG Jun.B 12.13.15 Plant inga, Riem'e rsmaSchmüllNijmanMathijs LenzLonné"ePrinsGeluk, Koudijs, SlaapRes.. Ei els, Waardenburg, W.v. Zwieteh.-"èider de Heer Plantinga. Bijeen 12.45 APC. SCA Jun.B 5-AFC Jun.B'5. 10.00 Wuit e, D.Meijer-, Hageman, Jongejan, Bart en, v. d. Heijden, Elf rink, Roosenscho on, A.Meijer, Gölsteijh,Krairter.,Res.P.de Smit,.Bleumer, Schutte.Leider de'Heer Kingsbergen.9.30 bijeenkomen bij APC. - Rap Jun.B 5-AFC Jun.B 6. 10.00' PWG den DekkerBantinga,Andrê'eKikkert TaUjNesenberend, J.Dekker, Boswijk, v.Hattum, D'.V; Parrèeren,v. Spankeren. Res. PJ.Heidstra, N.Hijmans,WA Nieuwenhuizen.Leider de Heer v.d.Heul. Bijeen 9.30 AFC.' AFSCHRIJVEN vóór vrijdag-tel.81411. VAi-I DE -JEUGDCOMMISSIE TRAINING. Door de slechte toestand der velden kan e-i? alleen getraind worden door Junioren A en wel .op. dinsdagavond 6-7.30. Ee .^.fl-ge_wézen Junioren B 1 en 2 trainen op woensdag van 5.30-7 onder leiding van de Heer Bonkink en Gerrits^. Bij twijfelachtig weer bel je om 5 uur het Clubhuis 790617. KlENILIDD^G VOOR DE JEUGD VMH 10-15 JAAR WATERDAG' 14 DECEMBER a: K A A R J A J A A - Si R v: S A L 1 p 1 1 1 1 1' 1' 1 J .1 1 1 1 1 - 1 Li 14 Z. 1 v: -v D' Z f M A Z A W 0' J - L. gebr he r s APSC bij' tel. okeh, Wij tel.. sen hen een. spoedig IRTJVEN: vóór Vrijdag 20,00 uur A, vOort ,U-i;ter.waardehstrc 314 11e 79135 overdag 3591.5,, VET7! ra: Sche mans Diss Res? epst.ra, Ne senb erend, Nijdaa,Wigge- en, Stallmanii,Nosóker,Been-,-v,Nek, elkoenGorritsv.Nigtevegt s *_Klein,_BonIdnk,_ Het eerst ..tal speelt in het wit .Afschrijven bij' de leider. Wil de Aap, j die de trainingsblouse van A.Groenenboom ^eeft^meegenomen, deze opbellen?£792298) I Voor de welpen-wedstrijd op Zondag 3 Nov, •(die als voor-wedstrijd v'.h. Ie elftal op het' ie veld wordt gespeeld,worden'de spelers p'er kaart aangeschreven. ^!^A^liM_iL.]iovember 4u3.0 vergadering I Jg^gdraad ia het Clubhuis. pm •*fm .wm 'i 11 -JfK* 35ST*

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2