El pv 11.: 'j^ees£ &t "(^Ora'.i *Z-o- OA-Ce^f' '"/t^i^i. n^-is~£^£<bétJ! \sCU^ -U-€-4C ^U^^o &U ,,/°ö-&<, 'l-isi^^^^- s% ZATERDAG-ELFTAL (aanvang 14.45 l) Van Driel, "erker,Steensma, Kalsbeek,Moes- b ergen, Ho ogenst rijd, Hannema,Vf oudst ra, Bo-'. gaart,Pais,v.d.Voort. Res.Sierhuis,Hora, Leider' J.Meijer. U G- D AFC Jun.A 1-DG'G Jun.A. 2. 12.00 Schouwenburg,Stigter, Overweel,v.Niehoff de Boer,R.ïï.Smit,v.WestJanssen,v.Schaick, Bos,Poierrié*.Res. Conijn, Speelman, Kamtn. Leider de Heer. Voorneveld.: Bijeen 11.30 AFC1 Neerlandja JunvB 1-AFC Jun.B 1.'11.1-5. KuikensSwartBeukeHemna,Ro odè,Fakkel EngelSchaapR.Meijer ,Draisma, v.d.Wetering. Res. Kor oman, K.Meijer, E.Meijer. Leider dö Heer. v.d.Weide. Bijeen .10.00 Berlagebrug. DVOS Jun.B 1-AFC Jun.B 2. 10.00 VerkaikM)ooleman, G-ousDiemer,ïïolking,van Driest, Ridderikhof,Hausel, Lans, Nuisker, van Oeveren. Res.v.Kranen,R.de Boor, Zijl stra. Leider de Heer Elzinga. Bijeen 9.00 Overtoom/sluis-, AFC Jun.B 5-DYJV Jun.B 4. 10.50. DomhofElzinga,A.de Koning, E. Hageinan.,van ïïaesb erge, F. Y/oudst ra, Roemer, Welman, v.d. Elsaker,Sonnoveld,Swagermah.Res.G-oedege- buure,P.S.Buren,v.Oostveen. Leider de Heer: De G-ranje. Bijeen 10.00 AFC. Zeeburgia'Jun.B 5-AFC Jun.B 4. 10.00 PI ant ingaRiemersmaSchmull, Nijman ,Mathij- s eLenz.;.Lonné"ePrinsGeluk, KoudijsSlaap Res. G-olsteijn, Bleumer, André*e. Leider- dé" 'Heer Plantinga, Bijeen. 9.15 Berlagebrug. Sv.dft Jun.B 4-AFC- Jun.B 5. 10". 00 ïïuite, D.Meijer, Hageman, Jonge jan, Bar ten, v«d...H.eijden, Tau, Elf rink, Roos enschoon,A. Meijer, Kramer. Res. v.Hattum,Waardenburg, Nesenberend. Leider de Heer Kingsbergen. Bijeen 9.30 Olympiaplein (even-zijde) voor ingang Swiftterrein. AFSCHRIJVEN vó"ó*r vrijdag 8 uur per tele foon 81411, ZWARTE LIJST. Weggebleven zonder afschrij ven: T/.A.Nieuwenhuizen, Deze knaap zal enige-vree!strijden als in valler v/orden opgesteld. E L P N -, led. WA Zaa: £FC .jün: 'Nee: dvo; Zee' Swi: wel: AFC Vóór de wedstrijd op ons hoofdveld, AFC tegen HFC, ".(de-oudste club van Ara- sterdam tegen de oudste club van 'Neder land), spelen zondag a^s. om 1 uur twee welpenelftallen tegen elkaar: AFC-HFC. Het welpenelftal vai AFC zal als volgt uitkomen: JanusVlaanderen, Akkerman, PappotLoonstijn, Diemer,Piepers,Leonhard,Peereboom, Van ïïaesberge,Reddering.ReservesLeloux,Buis- kool,Passhier,Coolernan,Van Hek. Leider de Heer 0. J.v.d.Heul. Bijeenkomst 12.30 AFC. Afschrijven vóó*r vrijdag 8 uur:tel.714194. 14. 12, 141 14,; 14.; JTJN 11. JUK 12. 10. io.; 13. 10. XC.i vet: ft //f /7 //r Begin nu eens met êSn keer mee te doen. Dan dóet TT als volgt: 1. Denk niet te lang na, anders krijgt !T te veel foute uitslagen. 2. Zet een kruisje in de'kolom, en wel: thuisclub wint -kolom 1, thuisclub ver liest kolom 2,' gelijk spel - kolom 3. 3. Woont U in de buurt van een inleveradres, breng het formulier dan daarheen. 4. Is dat te ver, stuur dan het origineel met'de daaraan vast zittende copie plus het geld (gén hard geld aan-B.P*Bonkink, Da Costakade 23..Uw brief moet daar uiterlijk zaterdagmorgen' zijn, 5. Controleer zelf ïw uitslagen. Denkt U een prijs .te hebben, bel dan, B,. P.Bonkink, telefoon 88517 of J.P.Scheepstra, tel 02964-4112. 6. De inleveradressen zijn: Sigarenmagazijhen van: Brugman Amstelv.weg 294, Meijer de Clercqstraat 4, Havanna House Corn, Krusemanstraat 23,-Van Nigtevegt Vrij- heidslaan 96, Jan de Natris Ceintuurbaan 224. En natuurlijk ons Clubhuis. Adr CK !'J,H, G.H. J.A J gebroken, herstel Jij wensen hen seh spoedig 20.00 uur AFSCARÏJV" -6 'r Vrijdag bij "VA A. v Oort ,U-iterwaardehstr< 314 11 e tel. 791356, overdag 35915,, VETERANKH-, Scheep straNes enbe rendNijdamigge- mansen,Stallman] ker,Been,-v,Nek, Disselkoéri, G-errit s,v.Nigtevegt Res? Klein' Boe i Het eerst .Aal speelt in het wit.Afschrijven bij- de luider. Wil de Aap, die de tr&iningsblouse van A.Groenenboom ^®£?i3!2®i®ïï2^2ïli d07t- opbellen?(792298). Veer de welpen-wedstrijd on Zondag 3 Nov, •{aie als voor-wedstrijd v.h, Ie elftal op het Ie veld wordt gespeeld,worden de spelers per kaart aangeschreven. Zat er-dag 2 November '4u5.0 vergadering Jeugdraad in het Clubhuis.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2