at i 10. 00 "RAP 2 .TC 3, M 621 10.00 AFC 4'T0G 4, A 641, 3e veld .ZATERDAG 16 NOVPPIBER 1957 AFC-comb. -Zaterdagelftal 3 uur, 2e veld Ai'C-veteranen-HBS-veteranen 3 uur, Ie veld LIGGING TERREINEN RCA; Vèlserweg. RAP: Z.ïïandolweg Complex C. HBS: Houtrust,. den Haag. Redactie- E. H E T A.F.G. - 'B-t enbroek No.! PROGRAM 24 H OVEÜBÈR AFC-HTG; AFC 3 -Neerl <ndia 2; LTV 2-AFC 4. UI TSLAGE EP IC NOVEMBER Spartaan APG 1-1 AP GS :2 1-0 SDÏÏ 2 AFC 3 5-2 4 DÏÏV 4 1-5 5 AFG 5 1-7 SCA 4 "AF'G 7 1-1 JUNI OREA A Lijnden .AC 1-1 JUNIOREN B AFÜ SDÏÏ 1-4 xiFC 2 - Ahrer.rPs 3-0 Volewijckers 4 APÖ 3 4-0 JÏÏA 2 "AFG 5 2-1 AFC 6 ~KBV 4 0-3 ■Zaterdagmiddag- OVRH AFG afgelast Veteranen Black D evils 3-0 10.30 HBS ;AEC; 10. 30 AF C 4-Zeeburgia 4 Junioren A j-u: 0 2E 524 10,00 RCA Junioren B L L E T I N 12 november 1957. LEDENLIJST Tot ballotage toegelaten: S V.C. Breed ^don] Corn.Prusemanstr.'-5. C.de Vries (don) Koninginneweg 143 P.Höijnen (jün) 21-9-40, Hudsonstr.33 lis, C.P.J.Winkels (welp) 8-2-47, De Lairesse- straat 163 A. ïï.ïïollring (welp) 20-1-45 Jan Haringstr.16' PERSONALIA De Heer en Mevrouw LELOUX-VAN HOURIP geven met blijdschap kennis van do geboorte i van hun dochter HARL-iNNS YGLANDA. I Namens geheel. AFC wénsen wij de ouders ge- 'luk mét hun derde spruit HET SPOETNIP-HONDJE VRAAGT ÖVERSCHRIJVIITG Naar- onze Moskouse vrionden berichten, zou het aardigespoetnik-hondje "uit.do dat het door de "Grote Beer" zou zijn op gegeten, kunnen w5j tegenspreken. De juiste- toedracht is deze: Het zag betrekkelijk dichtbij de vlek op de maan. In dé mening, dat dit de beroemde ''Oude Vlek" was, kon'het -natuurlijk- do verleiding niet weerstaan en zwenkte links af. Hot wilde overschrijving naar Lima. Toen het merkte, dat die vlekken daar geen echte "Oude Vlek" of "Jonge Vleit" waren, maar doodgewone vlakken, is hij van teleur stelling bezweken. AFC-ers, spiegelt U aan hem Overtuigt U zich van te voren, dat U de echte OUDE VLEA krijgt; als U merkt dat U iets anders krijgt, is het te laat OPSTELLINGEN HOEDERS VAN ÏÏSLPEN ------------ AFC 1 In de paar weken, dat Uw lieve zoons op on- Bried^Colrjn,.Lenz,Meijer, Boskamp, Pat, Bou- :ze velden voetballen, hebben zij een enorme -,-ens,Van Loenen, Bakker, Boekman,v.d. Bergh. ;borg textiel achter gelaten. Nousen, sjaals, Res.Leeser,Blote. Leider H.Scheepstra. shirts, hemden, onderbrookjes, o.d. liggen #joen 8;46 Overtoom/Nassaukade. De reis ■opgestapeld in de kasten.Alles ongemerkt. gaat met autots> ïïeGSt daarom stipt' op Dit bleef helaas niét zo voor ons^lid j Tot 20 november zullen wé liet bewaren, l-Oaarna moeten wij het voor een liefdstig ft?G, ,4, doel bestommon. De Boer, Bottolior^Vegting,v.d. Zoijst,van Haalt het goed deze week'af bij de'terrein- Hattem,de Vries,ïïurster,Vogelsang,Pretzsch- biecht. Dan zijn wij er af. Dank mar,.B.v.d.Bergh,v.d.Smagt.Res.Hermens, Diemer, Bremer. - - - Dm l o -X 3V.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1