H A et is leun: -,B 12 L L r 1957, PROGRARLoA 10 De Sparta --•.' - 2-AI AFC o; AFC._4-D ÜIRCLAGRe 26 e rjf; tra. joon A.VIC 3 3 10-0 1-3 !■-" G 5 4 - nier, AFC 6. Wil sier. 3-5 ■anen, Ahrends 3 AFC 7 8-1 man Juni'o G-ranj AFC e in AFC Junioren 2 2-6 Gërm; AFC gelast ioudijs, AFC ft de ebrug. Ajax AFC 2-3 5e v. kkert, AFC 5 rift 5 AFC 6 1-5 3-0 enburg terda siiddag r±d, Insuli C - 'a j- n PROGRA A 2 en Ie v. T.S16 30 uur' 1-1 i 00 11.00 14.3C 14.00 .00 Junioren A. IC.00 Z-eeburgia 2 - AFC, A.511, 3e v. 14.00' Arsenal 2 - AFC 2, Ev525,3e v 3 2 AFC 3 ZSGO 3 AFC Spart aai AFC ;,fc AFC 'S-Arsenal 4,M.32Q, 2e AFC 7-Amstel 114,3e v junioren B. 12;00 AFC 13.15 Arsenal.2 12.00 AFC' 3 10.00 BI. Wit 5 10.30 AFC 5 10.30 AFC 6 2 aterdagmide1- 15.00 AFC Vel u, 15ax IS Vee 1 CLUBHUIS. BRT V0RTBAL80H0RRRH ^„B^T'R^gTjN^ ;ons drukke werkzaamheden is de heer CORK helaas verplichtals lid der elftal-Comm.B. te bedanken. In zijn plaats is door het Bestuur de heer B. Janssme candidaat gesteld. ïegen- eandidaten worden ingewacht bij de secr. de heer IRCv. ïeunenbroek, ithstr^Sö^ "lrdr blust Adr e s ed j z i gingen Mr.ï .J. '.Ce Graaf f (don) F. L.M. de Graaf f (welp) )moet worden JURG.de Graaff(j.un.JAnst.elveen. Tot ballotage toegelo.toie mtingawlpia.huize Herkes, Joh.Ver huist str. 73 bov. Zd. R.A, J.CcRoelboek(wl),Bsrxelmansta%49, R'.Hauser(don) Amstelknde 8 Is Zd. N A.F.C.-SÜCCRS Op de.lijst van de 10 best geklede Ruropèaneh neemt, volgens de New-York Herald,'maarschalk Tito de eerste plaats in. Onmiddellijk na hen: kent als' tweede een bekend AFC-er, wiens naam wij niet zullen noemen. Dat is geen wonder, want hij laat zijn onberispelijke pakken maken bij'onze clubgenoot CHR.J.D, S I 7RR H U I S, de Lei re s s e s t raat 133 Doet als hij i estook uiterlijk heer f. IRIBÜI Werkende leden Buit en Ie cl eii. Junioren A, - e t e o o rB3 04 2 e v - k¥C' 2, D.614, Ie v. - SD Cel, 3e v. r ARC 4, A.CCI, 4e v. - Rap 1, B.S42, 2e v.' - Ar se: Juni ei e f. i:.15, 20 jr. f. 30.. 15 idem aei f.25.15,vóor 1 Juni nog. 0 jr f. '20.—v','r 1 Juni igiho, AFC Zondag Y^Èni^^MiAAJÏ^Z 13.00 AFC - AFC, Ie v, ÏÏFC: Jan rk ZSGO: Vele rboysR Riuiisl ticht .'C'Reer urgia:_ Bruis laan b.d.tu: Arsenal.: ter Oudekerkerdi jk, 3e v. Arsenal.: P. Ie v. Blauw-C'itBij velden Stadion Ajax: Middenweg, È2'Hï§~:.ïï22ïi_~; Jongelui bij.het tafelte el ih het Ams.tel-clubhuis op clubavond t. - schoentjes aantrekken. f. 15..— v'ér. 1 Juhi nog geen. 12 jr, Po'stgirb:: 211002 t.n.v. 2e penning A.'v.'d. Valk, ARÏ'.C, PHRPCSTP00LRR3SPRL RROCoLB 1. Geef Uw uitslagen door middel, van kruisjes en njlet do ar cijfers' of. streepjes a Zendt het orginecl riet, daaraan vast- zitt.ende cepie in. Dus' niet zoals ge- da? fdt, d, Iste copie behou- den. 3. idt Uw brief op, tijd, 'zodat deze uiterlijk Zaterdagmorgen in het bezit is van B.F.Boukink Da Costakadc 2 4. Sluit geen hard geld in. Het kost AFC boete plus de Comriissi'e een extra wandeling naar het postkantoor. 5. Indien U in aainnerking. meent te komen voor een prijs belt'U dan: B.F.Bonkink, tel. 38517 J.1'. p.stra t.cl.K. '112 Centre zelf Uw uitslagen. z o z <Vfta - A r-7 0 X 0 R n 1 fe Q„P 363 T

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1