OPSTELLINGEN AFC 1 BriedC o lijn, LengBo skampvdffielKat BouwensBeekman,WildschutKooyv.d'. Bergh. Res.Link,Vreeswijk, Teiwes. Leider H.Scheep stra". AFC 2. AP SCHEIDSWED STRIJD G.IER HORST. EskesWildeboerAkkerman, Me:jer,De Loo'per G. TER HORST, Leesèr, Tromp, Bakker,v.Soorae- ren, Blote. Res.v.d.Sraagt. Leider Jb.van He!", AFC 3 G D Vogel, Jurriaans',Arnoldu's,Reddering,Schrö- .deryv,d.Bergh,Hartog,Vreesw'.jk, Ohm,Steeman. Perton.ResSpan jaardK,Brand.Leider Cor Kerker, AFC 4 De Boer, Bremer,Bottelier,Dieraer,v.Hattera, G.de Vries,v.Kanen,v.d. Zeyst,3inot,Vogel-" sang, Zweedijk.Res.Vogting,H.de Jong. Lei der A.Glas. ÏTT3T ffiSCHIKïiaAR; -Schaap. Wegons wegblij- ven zonder 'bericht' is-Tichelaar ditmaal niet opgesteld. AFSCHRIJVEN voor vrijdag 8 uur:tel.720685. MARTIN DUIKKER werd opgenomen in. het rail. •hospitaal en zal daar vermoedelijk 7 we ken, raooten blijven. Kort hera die tijd door eens te schrijven. Zijn adres is dan: Korp. M.C.M.Duinker, kamer 359 Afd.G - Utrecht. Kil. Hospitaal "Oog in Al". AFC 5 Molenaar j Brand, Zadeitsv.HKLinken,Leloux, de GraafKok,v.Rijk,Honk de Groot,Hretzsch- raar, LH. Kalsb'eek. Ros .luister.Leider Jan Meijer» AFC 6 Vingerhoed,Endel,MoM:er,Honsdrecht,Klaver, BïAKleintj esSt ènvertKrevervdVen, H. Kleintjes, Keen.Aes.Hakker,Dekker.üeider L.Donk. AFC 7 A.J.de Groot,Pielage,v.d.Spoel,v.Poorten, Lup'pes,Vaal, Stassen, ten Hope,Hans de' Groot j Jaap de Groot, Bouwer ."Res: Appels., Boet.Lei der W.A.van Oort. Zat erdagmiddagelf tal Van Priel',Korh, Bo gaart, Steensma,Koesbergaa Ho o genstri jdHannema, PaisHalsbo ek,Di ss e 1- koen,v.d.Voort.Ros.Sierhuis, Woudstra.Lei der J.Meijer» AFSCHRIJVEN vó<5r vrijdag 8 uur: tel. 791356. Veteranen; Aanvang half- vier 1 C.van Peperzeel, Wiggemansen,Hijdara,NesekerI S t al Iraann, KI e In, Been, Bonkink, Gerrits Scheepstra,v.Nigtevegt. Res.Nesonberend, Burger,R.v.Hek,Glas.Schoidsroohter STANDEN VAK. A.F.C. 2 en 5. Het 2e elftal staat op de 6e plaats met de volgende cijfers: 3 wedstrijden, 1 gew. '1 gelijk, 1 verl.*9-4 j riet 3e elftal staat op de 2e-plaats, gelijk met 0VV0 3 en Spartaan 3, rosp. nos. 1 en - 3. -Alle drie hebben 3 gesp. 2 gew» 1 gelijk 0VV0 een score van 17-7, AFC 15-7 on De Spartaan 3-5. PJ^Ël^J^-A Jun.A 2-AFC Jun.A 1. 10.00 Schouwenburg,Stigter,Overweel,v.Niehoff de Boer,Ril.Smit,v.WestJanssen,v.Schalk, Bos,den Dekker.Res.R.E.Lllchels,v.Hoek, de Graaff, Pat emotie. Leider de Heer Voox> neveld. Bijeen Stadion, rechter ingang. MTV Jun.A 1-AFC Jun.A 2. IC.00 Haam,Hesenborend,Lucas,Trik,Speelman,van der Graft,Oei Ing Ie,Beckor,Conijn,Poier- rie",Vermaat.Res.JNH Gijrath,v.Kranen,Eo- gaard,G.Smit.Leider de Heer Elzinga.Bij oen 9.30 Citroëngarage Stadionplein. AFC Jun.B l~Rapidiiasr Jun.B J.15.15 KuikensSwartBouke,Hausel,RoodeFakkel, EngelsSchaapR. Meijer, Dr ai sma, v.cU Wete ring. Res. Elz inga, Oostveeh.ÏÏelmah.Leider de Heer Van der Weide. Bijeen-12.45 AFC. Aalsmeer Jun.B X-iÜS.B 2. 12.30 Diemer,H,IieJjor,Woiking,Zeijlstra,v.Waos- bergeGoedegèbuuze, RidderikhofKemna, Lans,ïïuisker,v.Oeveren. Ros. v.Driest, VerkaikjBoeleman. Leider de Heer Tiramer-f man. Bijeen 11.15 Haarlemmermeerstation. Reisgeld ad f 1.meenemen Volemjokers Jun.B 6~AFC Jun.B'4. 10.00 Plantinga, Riomersma,v.i unster.,rïïjman,ITa- thijseSchmüllLonné'ePrinsGeluk, Koudijs Slaap.Res.Golsteyn,Barten,Leider de Heer Plantinga. Bijeen 9.00 Dam voor P.A C. £V Arsenal Jun.B 6-AFC Jun.B 5. 12.00 FWG den Dekker,D...Meijer, Johgejan, Kikkert, Banting,Hbels,P.de SmitA.Meijer, Blêuner, LensKramer.RescRoosenschoon,Waardenburg: Boswijk.Leider de Heer Kingsbergën, Bijeen 11.00 Borlagebrug. AFC Jun.B 6-TIW Jun.3 5. l§i_00 WuiteJ.HagemanNesónberendJ.Dekkèr v. d.Heyden, v.Kattum,Elfrink, .indré"eTau, Schuttev.Spankeren.ResKiouwenhuizen, Heymans,v.Zwieten. Leiderde Heer. Buckeri Bijeen 11.50 AFC-terrein. AFSCHRIJVEN vó'ó'r vrijdag 8 uur:tel.81411. W E L PEK Uitslagen('r ion reek'ne d:uit slag niet Maar telle 't dool alleen", Egels-Leeuwen 5-1; Egels-Beren 2-0. Leeuwen-Ossen 5-1; Zeehonden-Buffels 2-2} Zeehonden-Stieren 1-3; Stieren-Apen 0-2;j Apen-Beren 0~0.- PROORMiA VpKAK^'KTIKKpiiCÏlii..iKKTCHKKR 2.00 Leeuwen-Stieren 2e veld. 2.00 Beren-Zeehonden 3e veld. 2.45 Apen -Egels 3e veld. 3.30 Buffels-Ossen 3o veld. Bij de Apen zijn weggebleven zonder af schrijving: v.d.Heuvel en Gaffel ('Zulke apen toch l) Als zij zaterdag a.s. niet bij hun leider, de Lieer Akkerman, komen om dit te. verklaren.,, worden 'zij voorlopig, niet opgesteld. strijd spelen in een wit shirt, de ande- De eerstgenoemde elftallen van een wed strijd spelen in re in een rood. ^HSgraJTMJIJ^ LEID]

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2