H. E T A.F.C., Redactie.. E.".7.va:i Tauiieiibroek PROffHA! iA 3, :iOBBR Rapiditas-AFC,- AFC 2-JOS ~2, .Swift 3-AFC S AFC 4-NFC 4. uitslagen 21 en 22 septekber Z at erdagmiddag DTOS -ANC 3-3 Holland AFC 3-0 WHS 2 AFC .3 1-5 BDH 2 AFC 5 1-3 De overige wedstrijden werden afgelast. :3_ÜL_L JEJL2JL - Nó^T.1957, 24 september. Bjedaokt al_s_ lid: J.C.Kuiper (/vvl) L.0.Y.Leeuwen (jun), C. en Il.G.I.Iaris (jun), A.'7. Janssen (jun). Adreswijzigingen: J.C,Vogel (wl) Trompenburgstr.43 hs. id.lvl.de Bruin (wl) Rooseveltlaan 34n. K..H, Brand (wl) Zeilstr.23"' ll.de Bruin Hzn. (tri) Olympiastr.. 7, PROGRAHA 28 EU 29 SEPTEKBER 14115 Schoten AFC 12:00 DVAV 2 .PNC 2 12.00 AFC 3 Zeeburgia 3, 2e v. 12;00 DWS 4 AFC 4 14.00 AFC 5 DC& 5,F213,2e v. 12.30 SCA 4 AFC 7, B 414, JUNIOREN A 14,00 AFC Lijnden, A 5113e v. JUNIOREN 3 14.3.0. SDïï AFC,-B 604 11,3Q AF C 2 Ahrends, D 614, 5e v. 10.00 Volewijokers 4 AFC 3, M 621, Buiksl. 10.00 ANC 4 gr.m.4, A 341, 3e v 11,00 JHH 2 AFC 5, 5 642' 1.0.30 :j?c 6 XBV 4, C 543i 2e v. ZATERDAGMIDDAG 15^d0b" AFC Ahrends LIGGING TERZINEN Schoten: Gousanvesperstraat, Haarlem Noord. DVAV: Ouderkerkerlaan 95 Diemen. DÏÏSSpaarndammerdijk.. SCA: Z.WandelwQg, Complex C. SDW: ïlultatuliweg, bij Sloterdijk. YolewNckersBuiksl.otermeerdijk. einde Wad- JhJo 11 enpad zijweg A'veensewdendijk •van leunen" HB0HH^HND_- BELMJÏ Aanvragen voor toegangsbilj'etten voor deze wedstrijd, die op 17 november in het Feijen- oordstadion gespeeld zal vrorden, kunnen uitsluiten schriftelijk wórden ingediend vóóx 1 oktober bij de Hoor E.t broek, Witte de With'straat 3( LEDEI7JJ^jrii2. go egelatentpt: ballotage H.v. Bladeren (weIp;26-3-47,Veerstr,0 hs. E.R.Fischer (welp) 5-2-47, R.Vinkeleskade F.Hijmans (welp) 10-6-47',Titiaanst,20. (67. H. J. Homduur,(welp) 21-10-45,Veerstr.23 h. E.Loonstijn (welp) 29-9-47,PI.Prinsenlaan 15 P.Fischer (jun) 20-4-42 R.Vinkeleskade 67. E.P. J.Verwijs (jun) 10-3-44, Amsteldijk 112. Cv.Peperzeel (jun), 31-12-39) Geulst. 8'. Cv.Peperzeel (wl) ÏÏ.H..Smit (welp) 15-10-46,Cath.van Oleve- park 45, Amstelveen. l) G-.Schutte (jun) 21-12-42, HaarlHouttuinen) CPeeters (welp) 5-9-48, Hinde rdiikstr. Wr i-(10£ R. Janus (welp) 17-11-47, wouwernan- straat 1. Nieuwe leden: L.v.Vliet, (don) V.alerius- straat 217 hs. SPORT EN ALCOHOL Volgens een referaat van Prof. Farquehar- son van de universiteit te Boston is het gebruik van alcohol vlak voor en tijdens een sportwedstrijd af te raden. Op andere tijden kan er, volgens de referent, slechts een nuttige uitwerking verwacht v/orden van een oordeelkundige toevoeging van kleine doses alcohol. Baar gaat een, voor lichaam en geest aangename stimulerende werking van uit, zo zegt hij. Een optimaal affect zou, volgens de beken de Nederlandse farmaceut Donk, bereikt worden door regelmatig gebruik van de in Holland bereide "Oude Vlek"; voor dames is o.a, "Citroen—Vlek" zeer heilzaam. Ha kennis genomen te hebben van deze re sultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de V.S., is de AFG^kroegcörqmissie er, in het belang der leden, toe.over gegaan, in ons Clubhuis Oude en Jonge Vlek te la ten schenken, Doet U dat nu thuis ook. HET IS UW EIGEN BELANG IRAIKÏNGfiSSCHffiA V00H DH JEUGD <Hm* f -----------ójt JUNIOREN A: Allo spelers, die een identi teitskaart hebben ontvangen, kunnen op dinsdagavond van 6 tot. 7.50, trainen onder leiding van d e Heer Van Dam. JUNIOREN B(13—15 jaar)Op woensdagavond van 5-50 tot 7 uur trainen onder leiding van do Heren Bonkink en Gèrrits de volgen de jongens: Bouke, Diemer, Doeleman, Dom hof Draisma,v.Briest,Elzinga,Engel,Fakkel, Geus,HauselHenna.Koreman,HulkensLans R.Heijor,mulder, Oostveen,RidderikhofRoodo, Schaap, Sonnevold, Swart ,Vorkaik, H.v. Waes- berge,ïing Chu Wen,v.d.Watering en Wolking. De niet genoemde jongens kunnen oefenen op woensdagmiddag van 1-4 uur. Bij twijfel omtrent doorgaan van de training kan de Heer Bonkink op het Clubhuis gebeld vrorden (790517) tussen 5 en 5.15 uur. JUNIOREN B (12—13 jaar)Op woensdagmid dag tussen 4.30 en 6 uur kunnen do volgen de jongens trainen onderleiding van dè Heer B.Wildeböèr: Bart en, F.den Dekker, Geluk, Jonge jan, HoudijsLenzLonrie'é,Hathijse D .1 IjerV-l lunst ai'Ni jman, Plant ingaPrins Riemo rsmaRo o s ens cho onS chmiïliS1aap j Ba niet genoemde jongens kunnen oefenen op woensdagmiddag van 1-4 uur. Bij verhindering moeten de geseü&eteerde spelers tijdig daarvan in kennis stellen (tel. 795530). WELPEN trainen onder leiding van do Heer Onrust op woensdagmiddag van 1-4 uur. E ÏRAINENDSN HEBBEN ESN AFC-shirt en EEN LICHT SHIRT BIJ ZICH _—_.-....—.,.„«.„-.i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1