E -_ed_acti_y_ ji.jF.yan_ ji e imon broek CLUBAVOïffi De Clubavond zal vanaf maandaga.s. 16 sep~: tomber gehouden Worden in het' gebouw van de roeivereniging De Amstöl, Höbbemakade- ÏFVirikëleskade-, ppoffafa 22 SFaTPFFSR Holland AFG 2 .AG 3 - 4 Zeeburgia 4 ffiBSgERICERKgQgRMO01 van. DE_ J3jFAF^AN •esultaten waren: AFC-Unitas 0-0 0 wint na strafsoh, O-De Spartaan 0-1 :ACAA^AA 15 SEPÏELFAER 1.4 11. 10. 1 11. 12. 10. ÏC. 12. 11. 11. 10. 00 WA 00 Zaandijk 3 APC 5 15 AGS 2 30- JE.: 4 I0R3IT A' 50 APC APC 2 HjRE AFC 2 15 Ajax 4 15 ;ag 4 V 5 APC 8 AFC (uit i.p..v. thuis) APC 2 TÖS-Aotief 2\. AFC 7; D 414. >1S; nalsmeer; A 511 j 3e v. E 525; 2e v. o 14«de v, S21;Foorland V. i 642. 645: 3e v. .AC: Argonaut; D FC 3: DWV 5: A 341; E 'AA: Jan van Galenstraat. Janselaan, Bovenkerk.. Zaandijk: Leeghwaterweg te Zaandam, 10 minu ten van station Foog/Zaand. AGS: Velserweg. JHH: Jollenpad, zijweg v.d.Amstelv.Weg. DSC Stichting' ''Voorland". het aantal wolpen neemt een zodanige omvang aan, dat het moeilijk wordt aan dozo jongens speelmogëlijldieid te bieden. Daarom zullen er tot nader ord.or geen welpen moer kunnen' - worden -omon. IFj verzoeken onze leden hier goede nota van te nemen. IDFHTIiFFIiFSiFjFlTPFF Spelers in do elftallen var. do Afdeling Amsterdam, zowel de senioren'als de junio- ren A en ten hun identiteitskaarten aan d e secretaris r L, J.Volkers -Ir.Forrit v.d.Veenstr. 11 i huls, daar zij anders niet mogen uitl men. FëTsagëlftal: 10 september 1957 FZIFSSPRFIDIFG- ledereen heeft recht op geluk i De moge lijkheid van bezitsvorming mag niet tot een kleine lering beperkt blijven De kleine kring van werkende leden, toch al 'zo bevoorrecht ornaat se mogen stemmen en aan do hoofdelijke omslag mogen meedoen, had ook het monopolio van de voetbalpool. DAï IS i Wijd worden de deuren van het geluk opengegooid. JLaaJLAJLJLJ E. 5 1 T Bal W F." E_W r mag nu ook mee "pooleni:. legen betaling van de Dondscbntributie ad 1 per jaar kan 'iedere donateur aan onze pool deelnemen, mits hij zich schrif telijk opgeeft aan de Ie secretaris, de koer F.;:.van Teunenbroek, Fitte do With- straat 35. De INLEVER-ADRESSEN zijn: Figaro. u Brugman, Amsteiveense rana House,Corn.krusemanstr. 25 Jan de Fatris.Ceintuurbaan 224. Meijer, do Clercqstraat 2.. Van Higtevegt, F;.-: F in Vrijheids- laan 98 bij het Victorieplein. Het Clubhuis.van A.F.C. Bovendien 'per post (geen hard geld in sluiten) bij B.';P. Bonkink, da Costakade 'e 294 svoranderingoru T.FA'Ioogenboom TwD Vrijheids laan 70. F. Sonneveld (jun) V rijk ei ds laan 58iM. C.J.de Vilder us sun. Ch.Bcvens van Galavazi Amersfoort s estraatweg 1. naar don. (d ion) ictorieoleii JFG.Hermens (jun) moet zijn Hermans. .Schooneveldt (don) en A.l.1.S'chümacher (don) moeten beiden zijn W..1. Volt eau wij Prins Aauritslaan 27 don Kaag. .v.J'ijn (don) Romb.Fogorbeetsstr. CO4'. A.W.ten Zende-(wl) Romb-Hogerbeetstsr.17", ïï..v. (wl) 222 Lafayette 1AE. E-rand üohigan.ü.S.A. i s Bedankt als_ lid J.Voornovold wl Brouwer .1 un J.bo.s (don), J.E ,v.Leeuwen (jun), n (wl). H.Faschhaupt yun; L.v.Eengel (don), D.Sint (jun). Hieuwe loden: m.. lp G..ÏÏ.V. Santen .Duintjer (welp jun_J :;o F: JBr'omet (welp; ,1. J. Bra il .He 28-2-4: rengr.28. 2-12-46, Prins engr. 72* 13-9-47,Dintelstr.l02. 39-12- irmoësstr.1 :3. 11-7- omehoi .7. iTelpl At-8-47r,kmazonenstr.72( ,relp) 19-1 - :uysdaelst.20. ?/elp) 4-6-47.RiviarGnlaan203' :-l) IJssolstr. 27". JEUGp:.- CTAB.:F,AFLA ]>-kj Jeugdcommissie hooft kot plan opgevat öqji 'iOFF' te houden. )V"ehs o. K-ubriek aau -.o.o i. .il L.Cii. HA» FFF: jaagpad. Slot* 1c, erwe'g m ,T1 P.fi" <F,,n VJ u T. f a 1 G o Dv.Loonon F. Cr. Sitsen

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1