HET A.F.C. - 3 U L I E T I N ■Redactie; E-.W.yan Teunenbroek No3 27 augustus 1957 'BELANGRIJKE MEDEDELING VE TERAïïEEVER GADERING Voor de veteranen-vergadering cp vrijdag' 6 september .om 6- uur rntvangen de betrok-. In afwijking van een vorig bericht delen wij mede, dat' de CLUBAVOND niet vanaf. 2 september, maar vanaf 9 september' in het kenen een persoonlijke uitnodiging. Niet gebouw van Amstels Roeivereniging zal wor- iedereen kan duszo- maar 1 omen'binnenlopen, den gehouden. A.smaandag zijn wij dus nag --—-Vv-------------------:---------- in ons eigen olubhuis. UITSLAGEN Ie AROL-DAG rZeeburgia AFC 2-0 'HFC Quiek 1-1 HFC w.'n.s. HBS DWV 1-0 Robur et velocitas Frisia 4-2 PROGRAMMA 2e AROL-DAG zondag 1 september 11.00 Zeeburgia HBS 12.45 HFC Robur et Velooitas 14.30 J U B 0 - E B 3 T R IJ L' E' N Sport Academie Amstelveen o.l.v. de Heer C.Buenting, J.Feit 3e dam, J.Nauwelaert d'Agé 4e dam. 15.15 Finale. CONTRIBUTIE De leden en donateurs worden verzocht hun contributie te voldoen'op POSTREKENING, No. 241002 t.n.v. de 2e penningmeester van AFC, Zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur kan men iep Het clubhuis zijn contributie betalen. ZONDER GELDIG DIPLOMA GEEN TOEGANG TOT DE jWEDSTRIJDEN LEDENLIJST 60' PROGRAMMA .zaterdag 51 augustus 15.00 AFC vet. 16.00 A.F.C. DWV vet, D.W.V. e op c Her] •op ons :rein zondag 1 september 12.00 Spartaan comb. A -AFC comb.A 12.00 Spartaan comb. B -AFC comb.B terrein Spaarndammerdijk. IDENTITEITSKAARIEN De spelers van de senioren-elftallen 6 en 7, het zaterdagmiddagelftal, en de juni orenelftallen A en B worden er op attent gemaakt, dat zij alléén aan wedstrijden kun nen deelnemen als zij hun kaart onverwijld opzenden aan de 2e secretaris, de Heer L.J,Volkers Jr. Gerrit van der Veenstr.110, EET BESTUUR VERWACHT Tot ballotage toegelaten: R.van Nek :(welp) 14-11-46 J.J.Cremerplein K..v.Leuven ,.(welp) 1-1-49 Singel 212. M.J.J.Verschuur (welp) 2-7-46 Keizersgr.16f Bedankt W.v.Dam (don), E.v.Dam (jun), P.Fernhout (don), Ih.H.M.Nijssen (jun), J.A.F.Beijers (jun). Adr e si.ljziging J.de Bie dpi. korporaal MOET ZIJN dpi. serg. VAN DE ELFTALCOMMISSIE Speciale jeugdtraining. s Woensdagsmiddags zal er voortaan een speciale training zijn voor onderstaande jongens, onder leiding van de Heer B.V/il- deboer, van 16.30 tot 18.00: LFBantingEBarten,PBleumerHBreuker PS.Buren,H.L.C.Geluk,F.J.Heidstra,G.P.H. Jonge j anPKoudijs JKramerRLenzR.Ma*- thijso D-MeijerEHv.Muns t erRNesonber end TNijmanBPlahtingaR SPriorF .H.Reddering iJRiemersmaR.Ro o s ens cho onBSlaap DONATEURS MOGEN OOK "POOLEN" .De weg naar de fortuin is niet langer afge sloten voor onze donateurs. ZIJ MOGEN OOK dat alle spe- MEE POOLEN Grijpt dan nu Uw kans en zet Uw Iers hun voetbaluitrusting voor de wedstrij-ongeëvenaarde voetbalkennis op amateuristi- den in orde hebben en die ook gedurende he&sche wijze om in baar geld: neemt deel aan seizoen in orde houden. onze AFC-P00L l Spelers in do elftallen van de Afdeling Amsterdam, zowel de senioren;als de junio ren en moeten hun identiteitskaartf omgaand inzend a de"2e secretaris de lleor L, J.Volkers-Jr.Gerrit •y.d.Veenstr. 110 huis, daar zij anders niet mogen uitko men. ZATERDAGEN! 14/9 om u\u Amazonenstr.72' G,Sitsen (welp) 1.9-1 - :uysdaelst.20. B.P.v..3aak (welp) 4-6-47,RiviQronlaan.203' .ar (wl) IJssclstr. 27,!. JEUGD - CLUBA\[0ND 30 i-nic heeft het plan opgevat oen we 'te houden. ;a 'evens ohder de j-oixgnx-nb:) bx.iek lotei: DPSteJ

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1