4"] ij.o^v ;Ko-V/0 *»3 SEÏ A.F.C,- B U LLEIIN Redactie: E.ïï.van Teunenbroek 39 14 131 1957 StigJ 5, ff. (Jroo E^zdil a,Roo kei-t, ls.Lc rtoom BESTUURSirEPEDELING b'fflMENE VERGADERING is door het Be stuur vastgesteld op 27_JUNI. Houdt die avond nu reeds vrij PROGRAMMA 26 MEI AFC 2-Üithoorri"2j JÖS 2-AFC 3; VVZ 2-AFC SCHEIDT NIET OP BE FISCUS. want dat geld van U is toch ergens voor nodig U moet het toch betalen. Zo staat het ook met onze contributie. Bat geld is nu ook HARD nodig en IJ moet het ibch betalen, BOE BAT BAH-NU U'weet zelf wel hoeveel. Postgiro 241002 |J t.n„v„ 2e penningmeester van A.F.C. 12 MEI 1957 HEBT U NIET EEN BED OVER F aklj p, AOU ,l ister .30 3141! Er Lt- 3 Juni. Lng of ïtla co en: >ff, )Chpui! v. ,,'ed AFC AFC 3 C 4 BRC 2 j APC 5 i het ng II uit nt ai .4-1; -Oj gels OBA 2 JUNIOREN -'A TOB AFC TCG AFC 2 JUNIOREN J3 D.WS AFC Fokke 3 AFC 3 Hercules Rapiditas 2 EVG 2 AFC' 5 Arsenal 3 me 5-1 (Vriendseh. )rv-)v i 2-2 Aan het Internationale PInkstertournooi 1-1 0-14 10-1 1 van Blauw S71t nemen .behalve verschillen 3-2 19-0 n x i cm \-i ó-o 0-3 Cv- V V N de buitenlandse jèugdploqgen ook elf jon gens van AFC deel. Bie buitenlanders moe- I ten onderdak gebracht worden, WIE KAN omstreeks 9 en 10 juni een of meer bui- tenlandse jongens herbergen Ze zijn niét v^^; veel thuis, dus last hebt U niet van ze„ s Graag even «er. telefoontje naar de Heer j Vaal, secretaris van de Jeugdcommissie:- Tel, Ho. 81411. x V - .Door de ovearwinning van Junioren b 3 st; ctii, exirax op ae drempel van het kampie schap. Als het zondag a.s. wint kunnen we de vlag hijsen! PROGRAMMA 18 EN 19 MEI T0G 2, Ie veld IC 00 AFC 2 12!f 00 AFC 3 TIÏÏ 2. 2e veld 12.; 00 AFC 4 Nautilus 2, Ie veld 11 „00 Bïeerboys 3 AFC 7, A 411 JUNI0REN A 14,00 Rapiditas AFC 2, B 512 JUNIOREN B SCA 3.. B 632. ic.oo afc 3e veld. winnen betekent: KAMPIOEN zijn 10.00 Rap 3 AFC 4. F 636 ZiiTERDAGMTBDAG 15,00 RPS AFC; 10 VETERANEN Twe ed aa gs II BS -v e t e ran ont o urno o i BIGGING- TERREINEN Meerboys: Kruislaan Stichting W'gr.meer Rapiditasr Papelaan of Spcrtparklaan Weesp Rap ZWand e lwe g c omp 1 ex C RPS, Veiserweg veld 28. Be Heer BÜCEERÏ is voor onderzoek opgeno- onsen hem spoedig herstel I VAN" DE ELFTALCOMMISSIB Zaterdagmiddag 18 mei om 14.30 wordt de TIENKAMP om de SCHAF SCHEEPENS-BOKAAL,' gehouden. Hiervoor worden uitgenodigd: Arno ldusB, en '"Hvd. BerghBiöt eBo skamp Bouwensr Br and, Co .lijn, Cr. ter Horst, Leeser, LenzA. v, Loggèm, P.Meijer, T.Nooy ,BOhm, Pais, Schrcder, Vreeswijk, Wurster, Na de overwinning van het 4e elftal heeft dit ae laatste plaats verlatenmaar zo zijn er nog lang niet. Be stand onder aan is nu: Zeeburgia 4 15 uit 19 AFC 4 12 uit 18 WA 4 12 uit 19 spelen: AFC_ 4 thuis Nautilus 2 en uit WA 4 en VVZ 2, thuis AFC 4, uit AFC 4 en Zeebur- Zeoburgia 4; thuis WA 4 en VVZ 2, Nog te WA 4, WA_4: ?ia 4, AFC-ers, STEUNT BOOR UW AANWEZIGHEID ONS VIERDEELFTAL. ZONDAff A.S. OM 12 UUR OP ONS VELD. prys, Receptie: ilelody Inn, 3782 Crystal S.W. Grandville, Michigan. Ï7IM STENVERT en COBY POBMAN hebben zich op 9 juni verloofd. Namens geheel A.F.C, wenst het Bestuur het jonge paar in Amerika en het jonge stel in Amsterdam van harte geluk met de gewichti ge stap en het goede voornemen om die stap straks te doen J.Andróe (ads) 18-2-45 Hoemstedostr.35*" H.J.Vocking (welp) 2-7-46 Eihderdijkstr.94' J.Wesdorp (welp) 14-6-45 J.v.Eijckstr.5 j E.Wesdorp 15-2-47 iR.de Boer (ads) 23-9-44' Qüinten Mas sijs st.1 b D.Axwijk (jun) 22-6-39 J.v. Lennepkade 1 (nog Adreswijzigingen: oversch. HlB.Scheepstra (wl) Scheldestr, 7'' A.Appels (wl) v.Weerden Poelmanlaan 3. iP.de Langen (don) 12 Pittsburgh Avenue Massapequa Long Island, New York, r ji, dl -X j Neus,.keel en oor, Zaal 3. i \s xx. \j i*j\-r

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1