V A.F.C - B U L E E T I N SfË S-£i'i e-j__ E L vV. v-an_Teune nb r o ek_ Op -ZATERDAG 4 MSI verzamelen wij ons om 5.30 uur bij het monument op ons terrein ter herdenking van de in .oorlog gevallen A.F «C -ers 30 april 195 7 UITSLA5EN_H8_£iPRIL AFC 2 NFC 2 .0-4 WA 3 AFC 3 6-2 AFC 4 Volewijokers 4 0-4 Germaan 4.AFC 6 5-5 JUNIOREN.'A AFC 2 Schell.woude 3-11 HER0ULESzTOURNOOI AFC Hercules 0-0 AFC U.D. •■2-1 AFC .Robur 'et Velocit.0-2 EO-j ^0GJAMMA_5 _MEI 14.30 Holland .AFC 14.00 AFC 2 SDW 2 ■12.00 AFC 3 -WA 3 10,00 I)'7V 1 AFC 4 14 00 AmstZw.3 AFC 5 A 14.00 AFC 6 SEC 3:A JUNIOREN A 13.30 ECG AFC ;B*' 11.30 SDW AFC 2;B Ie veld Ie JUNIOREN B lO.OG AFC-Volewijck. ;A 13;00 NFG 1 AFC 2;B 11.30 -AFC 3 TEW 2;B 10.00-AFC 4 NFC 4;F 211 Ie 311 2 e 502 Ie 512 2e terrein AFC 601 2e veld 604 '632 5e 636 3e' .LIGGING ^RREINEN Holland TEorbeckelaan Utrecht' B.W.V.; Leeuwarder-weg Dver'het IJ Amstelzwalüwen: Ot.dèk erker dijk ''Buitencentrum" ECG Veiserweg S E Wt er-re in A.F.C. Zuid E andelw N.F.C.: Janselaan, Bovenkerk. _VRIJtL pROGRj^aj.^ mei- AFC 3 - RAPIEÏIaS 2: AFC 4 - ETC 2. llliii2ZlLii-iiI§jEN_i25 7/1958 Functionarissen, die het volpende seizoen hun functie niet meer ..kunneri of willen vervullen, worden ver: r hiervan y6ci(t 10 MEI j.a^g^ kennis- te en aan de Ie secretaris. FERSOEaEIA De Heer en Lïêvrouw Ee Groot-van der- Neut geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon RONALD AEBERTES. e heel A.E.O. wenst het Be stuur de trotse ouders van ha^rte geluk met deze blijde gebeurtenis. EBENE IJST rot_ballota^e toegelaten: J .P.R.cr,9sTê~TvvëTpl27-l2-46 v.Tuyll van Serooskerkenweg 39 III B.van Kleef (welp) 24-5-46 Uiterwaar denstraat 13 I J.Lokker (wl.)Sophialaan 51 R.Groenteman (welp )16-5-47 Deurloostraat 104 II adrësvé 1&kde rM9::SïLl fTCoutürTë Tdcnlthans :CIiostr71 H.O.van Rljn(wl. .'Plantsoen Laanhorn 10,E'dam Zuid II G e mN i e uw e r E n s t e 1 A.F.Postmaa (wlthans:Emmalaan 18, Nieuwer amstel Afgevoerd van 'de_ledenli jst FTATHeT'nrich Jdin'n] J .Vênker" (don. HOUBT U VELE VAN VIS Ee mooiste en grootste vissen vindt U toch- alleen.in "Diepzeen-bar LE PO IS SOIT ROUGE vin het Apollo-Pav'il'joen, waar entertainer IONY WELLS ze begeleidt. M2Q:_YE£e^5iIe^2Ig2l_coniribotie_ In verband met het; ten elnd*ê Xopen~ van 'het verenigingsjaar verzoekt -He ,2e penningmeester 'de leden en dona teurs, di'e het door hen verschuldig de- -rlog niet 'hebben voldaan, dit als nog omgaand over.'te maken op postre kening 'No. 241002 t.n.v. 2e penning meester. A ,F .C Nas-saukade 538 Amsterdam. Uiteraard geldt dit ook voor diegenen,' die nog een gedeelte moeten betalen,Voor Uw.medewerking bij voorbaat hartelijk dank. £iÊTï2MLEYE_25JE£I_1957 niéuwe organisatoren' andere condities ..ing- ing bij de Heer'D .Moesbërgen', Qorn;Doppërkade 8 II, Amsterdam-ZII Ons lid DICK EE BAARE werd Zaterdag j.1. In de jaarvergadering van de lerlandsche Cricket Bond benoemd tof bestuurslid van .die Bond; onze hartelijke gelukwensen eet deze bij zondere onderschei ding:. t purs Leden en.don eraan herinnerd, avonds.. 8. uur des: C d e gehouden var. A.C.C., worden dat EO NEER DAG 2 MEI in het clubhuis van jaarvergadering wordt ZAIEREAG GEEN- WELPENC0MPETITIE VOOR VETERANENTOURNOOI' van ROBUR'ET VELOCIÏAS op 5 MEI- •Z O Z

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1