SN •uèa o.r. dit o^ H_fj_TA_.F1C.::B__Ü_L_L_E_T__I_N Redactie E.W.van Teunenbroek No* *36 23 april 1957 UITSLAGEN 18 april A.F.C7 St .Brieux (vriendsch.) 2-2 Zeeburgia'4 AFC 4 4-2 (22 april) ZATERDAGMIDDAG FSC AFC 1-6 (20 april) AFC - JEUGDTGURNOOI Poule_A Finale: HPC AFC 3-1 Ie prijs HFC; 2e prijs AFG;3e prijs De Spartaan; 4e prijs Hercules: 5e prijs DWS; 6e prijs Quiok(Haag) Po uie_B F i nale Blauw WitAFG 1-0 Ie prijs Blauw Wit; 2e prijs AFC; 3e prijs Zeeuurgia;4e prijs ASC 5e prijs VOO 6e prijs Hercules ÏSOöBAMfcUL 28 APRIL 11.00 AFC 2 11.00 'WA 3 11.00 AFC 4 10.00 Germaan JUNIOREN A nTÖC"lFC"~2 NFC '2 Ie veld AFC 3 Volewi jokers 4 2e AFC 6, A 311 Ie n Schell.woude B 512 3e LI&&1ELTS RREINEK WA: Jan van Galenstraat Germaan: Spaarndammerdijk naast Revisieloods N.S. 27 APRIL PROGRAMMA__ VETERANEN 15.30 Black Levils A.F.C.. terrein Kennemer Golfclub te Zand- voort. Vertrek 14,30 uur hoek Overtoom/N ssaukade Peperzeel,Van Nigtevegt,Nijdam, Neseker,Wiggemansen-Geluk,Waayer, Stallmann,Gerrits,v d.Valk, JTdv. Nek Reserves N3senberend,Kappelhoff BurgerKIeyn,Bonkink LEDENLIJST_ Adresverandering en: P.Leijding (welp)thans p/a J. Stobbe, Ehrlichstr. 3 I Van Werven (adsp.)Nic.Japiksestr.63 Slot erplasAmste rdam-W E .0 M. Schaap (wl )Wandelweg 41, Wormerveer Overschrijving verkregen: H PZw e e d i j k j unr_ MSÏÏ5TEFgRMULIEREN Degenen die het enquêteformulier nog niet hebben teruggezonden, wor den verzocht dit alsnog 'omgaand te doen aan het adres van H.D.Scheep stra, Apollolaan 91. SCHOONHOUDEN IS-NIET IEDERS WERK De jeugdige rustig optre reacties bij doel .behoorl .Dat schoonho Vreemd; hij erfelijk mee lijk geen be houden van k gen van 'geve H tel. 793186; tel. 124189. goal, Teiwes Teiwes wist door zijn den en zijn pijlsnelle het jeugdtournooi zijn ijk schoon'te houden. uden heeft hij van nieman is 'daar van vaderszijde begiftigd. 'Er is name- ter adres voor het schoor! antoren,. voor het reini- ls' 'én ramen dan .G.TEIWES, ka'ntoor Vond'elstraat 88, Teiwes Jr voor onze Sr voor Uw kantoor I Irileveradress'en K^NjV^B-.^POOL D,e inlevera,dressen zijn; Sigarenmagazijn Brugman, Amstély weg 294 L.Meijer,De Clercqstr.2 VanNIgtevegt-,Vrijheidslaan 96 H avannahous e vdWeyde G'orn.Krusemanstraat 23 J.de Natris,Ceintuurbaan 224 Daar inleveren tot vrijdagavond 7 uur Clubhuis AFC: inleveren tot Zaterdag 2 uur Voorts bij ons POST-POOL-ADRES: de Heer B.P.Bonkink,Da Costa.kade 23 Hiervoor posten in de gewone brieven-, bus uiterlijk Vrijdag 18 uur en in de trambus uiterlijk 21 uur. JAARVj op Donderdag Afzonderlijke iRGADERING.A.C^C. mei in"'Clubnüis AFC. convocatie volgt nog. je ii e e X' Neut g ev de geb oo ALBERT US ens st uur- de gel uk me PERSONixLIA en Mevrouw De Groot-van der met blijdschap kennis van rte van hun zoon RONA] eheel A.E.-0', wenst het Be- trotse ouders van h%fte t deze blijde gebeurtenis. ijcucn tui, uyTKi upurs v! .(j.U.. worden eraan herinnerd, dat DONDERDAG'2 des. avonds. 8. uur. in het clubhuis van A..F.C. de jaarvergadering wordt gehouden ZATERDAG a, GEEP i'JELPSNCOMPETITI] VCOR VETERANENTOURNOOI' van RCBUR1 ET VELOGITAS 'on 5 'O,? D.T; TT II II "L O Z

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1