HET Redactie E.W.van Teunenbroek A.F.C. -BULLETIN No. 29 5 maart 195' prograj. 17 MAART AFC 2-EFC 2; WA 3-AFC 3; .AFC 4-EVC 2. Door dit -programma is het niet mogelijk de'z.g. SJXES op onze velden te organi seren. Deze gaan dus niet door. UITSLAGEN 2 EN 3 MAART AFC DCG 2- -3 SDC 3 AFC "6 1-2--: AFC 7 ODA 2 3- -6 JUNIOREN A AFC OVVO 0-1 AFC 2 Lijnden 0-10 JUNIOREN B ZFC AFC 3- -0 BI.Wit 3 AFC 2 0- 0 AFC 3 Fokkë 5 4-1 PROGRAM-IA 9 SN 10 MAART m;oo WA AFC 12.00 AFC 4 DCG 3,. Ie veld 1-^00 Olympus 2 AFC 5, A 211 14.00 AFC 7 Centrum 3, A 411, 3e v. JUNIOREN A 12.00 AFC 10.00 AFC 2 JUNIOREN B 10.00. AFC ZATERDAGMIDDAG 15.00 KDC veteranen 15.00 .AFC "RKAViÓ,-B 502, 3e veld SDN, B 512, 3e veld ZSGO, A 601, 2o veld AFC, 10. APGS, Ie veld. LIGGING TERREINEN WA: Jan van Galenstraat. Olympus: Velserwog, veld 31. RDC: Velserweg, veld 7. jeugdtr:,ining De jeugd training, die op woensdag v,rordt gehouden, zal vanaf woensdag 13 maart be ginnen om 173 0 KAARTEN VOOR DE FEESTAVOND en LOTEN VOOR DE TOMBOLA zijn verkrijgbaar bij "do bekende adressen". Kaarten kosten 2,50. HOUDT '16 MAART VRIJ LEDENLIJST Nieuwe leden: J.Heinen (don) overtoom 121. C.Blekemolen (don) p/a Churchillcinema te Hilversum. G.H.de Jbng (wl) Willem Barentszstr.- 71. B.J.Visser (welp) 8-2-46, wielingenstr.26, T.M.Iukonheim (welp) 17-2-46, Van Tuyll van Serooskorkenplein'26. Tot'ballotage toegelaten T.O.v.d.I'Ieft (welp) 31-1-48 Corellistr.3, F.J.C.v.d.Kieft (welp) 18-7-46 p/a Fam, F.N.R,Eeuning Rivierenlaan 169" Jb.r„ J.F, do Beaufort (don) Rich.Wagnerstr 1( J,É.,P',do Bie' (welp) 4-7-46 Deurloostr. 123, a-noldussen (welp) 20-12-46 Deurloost92' C. J. J.v.llaanen (welp) 20-5-46 Minerval:' R.Moulenbelt (welp) 10-5-46 Don Téxstr F.Vogting (wl) 16-9-37 W.do Zwijgorlaaa (nog. overschrijving nodig). Aürosveranderingon: "ï.don Hengst (wl) thans Kpl.W.don Hengs-t Logorno.37.01.10.150, 2e Instr.Eskadron Kadcrschool B 64 K.S. Kamer 124, Regt. Huzaren van Boroel.Prins Willem III-kazornt Amersfoort A. Tietje (don) Zomerdijkstr. 26'.' aanvulling lodenlijst: JMIogonbïrk (wl) geb. 23-11-57. PERSONALIA, Op .28 februari j.1. overleed onze1 donateur C.N. BUL. Namens geheel A,.E-.C'. betuigt het Bestuur aan de familie zijn diepgevoelde deelnoming met dit smartelijke vorlios. ONZE A.F.C.-POOL Het K.ÏI.V. B.-bestuur hoeft alle activiteir inzake oen "verenigingspool" verboden. Hoewel onze strikt besloten AJj'C-pool een zuiver interne aangelegenlieid is, die zich van bemoeiingen van buitenaf niets behoeft aan te trekken, hebben het Bestuur en do Poolcommissie, correct als altijd, bes.U de werkzaamheden op dit gebied voorlopig stop te zetten, teneinde het KNVB-bes ter wille te zijn en de chaos niet nbg groter te maken. De talloze deelnemers hebben dan ook hun enveloppe met inzet terug ontvangen. - ',ïuELiSLAG;>V-AK!Tr: 5.30~7 geselecteerde jeugd °nder'leiding van de Heren in-k en Gerrits. 7.30-9 Ie elftal °nder leiding van de Heer D .Disselkoer,. D.OpERDAGAVONDs 7-8.3- Senioren 1-1 (B.DÏs'selkPen). VRÏJBAGAVpNB 6,45-8 Jeugdtraining nndc"r leiding van de Heer a.3 neïia.* 8 - 9 Senioren 5, 6 en 7.' BÏ_JEÉNi[p:|T-JJER AmAJVORDERS vajl I-V II °p 26 naart bij- de Hoer A. Glas,Surinrtmep] ■r*V* B liiA VU _t. J •'^'"g"'". "huiui xüj.u?i..ug vim ere uuur '•'iijrua b

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1