H E T A.F.C. - B U L ,L E I I N Redactie; E.W.van Teunenbroek PROGRAMS 10 MAART 195? WA-AFCj AFC 4-DCG 3. PRO&RAMM& 2 EN 3 MAART DCG Nautilus 2, 2e veld AFC 5, A 211 AFC 6, A 311 ODA 2, 411, 3e veld OVVO, B 502, 2e veld lijnden, B 512, 3e veld AFC, A 601 14,00 AFC 12.00 APC 4 12.00 DRC 2 12.00 SDC 3 14.00 AFC7 JUNIOREN A 10.00 AFC 21.30-.APC 2' JUNIOREN B 10.30-ZFC 10.00 BI.Wit 3 AFC'2, B 604, 3e veld 10.00 APC 3 Fokke 3, B 632. 3e veld ■rA-.rERDA(&JIDDAG .16. ÖO /JC Lijnden, 10, 2e veld LIGGING TERREINEN DRC: Durgerdam, einde Kerkepad. SBC: Veiserweg, veld 32. ZFC: Wostzanerdijk.. Zaandam.' Blauw 'Wit: Bijvelden Stadion. HOL L/J© - BELGIË Plaats kaart en voor de wedstrijd Nederland- België in het Cl.Stadion-te Amsterdam op 28 april a.s. kunnen uitsluitend schrifte lijk worden aangevraagd vtfÓr 10 maart Lij de Ie secretaris de Heer Van Teunenbroek, Witte de Withstraat 36 W. LEDENLIJST Adresveranderingen Je A.Vermeulen (wij thans: Singel 148. J.LI."J.Dekker, Wihautlaan 17, Amstelveen, Jverleden: '¥ode' '(don).) DE A.F.C. - POOL Onze (volkomen besloten) AFC-pool begint .roer op gang te komen en vele loden en do nateursblijken dit bijzonder op prijs te stollen. De."deelname was, voor een eerste keer, niet onbevredigend. Do prijs werd', niet 9 punten, behaald door RJP. Jansen, dit f 40 zal ontvangen. DEZE WEEK MOET IEDERE AFC-ER MEEDOEN 1 28 26 februari 1957 ONZE FEESTAVOND Onze FEESTAVOND van 16 -maart staat voor de deur en do kaarten VLIEGEN weg. Wilt u zeker zijn van een plaats, bestelt dan nog heden Uw kaarten bij: J.Steensma, 2e Vander Bolststraat 50"'; O.J.van der Heul; Gerrit van der Veenstraat 118; J,Heijor, Antillenstraat 3; D.Moesbergen, Com.Dopporkade 8; H.W.van Teunenbroek Van Eeghonstraat 44, E.W.van Teunenbroek Witte de Withstraat 36. Op die FEESTAVOND hoeft tevens de trok king plaats van onze T- 0 M B.0 LA. Dan komen tal van prijzen los, waaronder een DAMES- OP HERENRIJWIEL, een RADIO- TOESTEL, enz. Waagt Uw kans,.ook als U de Foestavond zelf niet leunt bijwonen. Er zijn nog loten verkrijgbaar, o.a. die waarop de hoofdprijzen zullen vallen.. Bestellingen wordenaangenomen door'de Heer H.W.van Teunenbroek, Van Eeghenr» straat 44. DE MINISTERS ZIJLSTRA EN HOFSTRA EN A.F.C. We verklappen geen geheim als we vertel- len, dat aan de overschrijving van deze excellenties hard gewerkt wordt (de giro- overschrijving dan altijd). Dat minister .Zijlstra speciaal lid wil worden-om aan _onze (besloten) AFC-pool deel te kunnen nemen, is evenwel.een uit de lucht ge grepen "canard". Wèl staat het vast, dat zij een gunstige wijziging voorstaan inzake hun nota over do Bestedingsbeperking. Zij overwogen, 'zeer terecht, dat men op alles moet be- zuinigen behalve op het schoeisel, dat ons door dit tranendal draagt.' Daarom wordt een ieder dringend aangeraden NU een paar nieuwe sohoenen aan te sohaffen van 'Magazijn "MARSHALL!'., Zeilstraat 46 Scheldestraat 8. Ean zweeft U de toekomst opgewekt tegemoet. Uw voeten lachen, en U zelf ook! A.C.C. VERJAART Dinsdag 5 maart viert ACC zijn 36ste ver jaardag met het gebruikelijke samenzijn ir. de Amstei-Club, Rembrandtsplein (6 uur) AFC-ers zijn daar natuurlijk hartelijk v/elkom ,/UENSDAGAV^ND: 5.3^-7 geselecteerde jeugd °nder'leiding'van de Horen Böhkiilk en Gerrits. T.bO-9 elftal Onder leiding van de Heer D.Disselkoen. DONDERDAGAVOND: 7-8.3- Senioren lr4 (B.DisïelkOen). VRIJDAGAVOND 6,45-8 Jeugdtraining °nde"r leiding van de Heer BÏ_JE.ÉNi["0;.ST;DER /^ERDERS Van I-V II Op 26 naart bij de' Heer /„Glas, Sur^ameSleij mmmm - o "-'-'"•' tu.L jLUj-uM-ug, v en sxc uoo± "jLu.ua i,. 8-3 Senioren 5, 6 en 7.'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1