KY 'JCoj^U Pfêl&ii ta,c èUJo •j ^-^W^^^x^; f ïA&^^z&é^ l t-r-^/l. -a £L (ZhM, a£s VAN DE ELF TALCOMMISSIE JEUGD 'Zondag; j.1... zijn de elftallen 5, 6 en. 7. on volledig uitgekomen. Ondanks het fait dat enkele goedwillende „p.rima'-AFC-ers zich te elfder ure. beschikbaar stelden, moesten het 6e en ?e elftal met resp. 10 en 9 man ■uitkomen.'! 'De handelwijze van de -wegblij vers is onsociaal,'- onsportief en AFC on- waardig.-De Elftalcommissie ziet zich ge noodzaakt, bij niet of' niet' tijdig afschrij- '.ven, de betrokkenen 'voortaan te schorsen voor ten minste 4' wedstrijden. Irl'verband met deze betreurenswaardige ge beurtenis wordt de spelers Dekker, Hakker, Van Hat tem, Klaver,' Puister en ïïljers ver- zocht „zich met de.E.C., in verbinding te stellen, OPSTELLIHGEK - .-' 1 Vogel,Link ,11. v.d.Bergh, Boskamp, Cola jnf>Beek- Kan. LènzLees erBouwonsWildschutBlc't e 'Re^,B,V.d;Bergh,EskesGl ter Horst,,Grens rechter H.v.ïeunenbroek.Leider C.Kerker. Lijeen 12.30. Van Tuyll. afc 2 '-''.''" BriHuismanS ch aapPMeijer ,;d.o Loep er Van' S o ome r enAkke rmanPai sHo oyVBr and Porton!ResJurriaansL.H. Kalsbeck. Leider ■A'.-Glas. AFC 5 Eskes,ïïildebQ.er,Schrëder,G. de" Vries, Eico Kals.be ok, ArnoldusSinot ,WilleOhmHart og,. R.d'e- Jong» Kes.Biomer,Van Hattem. Leider C.Kerker. AFC 4- 'De Boer,'BÖttolier,v.Lianen,Kat,Reddering, WiirSter,H.de' GrootSteensma,Vrec3wijk, Zimmormann, V'. d. SmagtRosLeloux, ïïeijèrs Leider J.Hannemac 'AFSCHRIJVEN vbor vrijdagavond 8 uur bij K.Kerl AFC-5 CKerker.jtol, 720685 Kclenaar,.j;v..d..Voort,Voornoveld,v. Klinken, 'I :oesbergon, v.d. Zeijst ,11. de Jong, KuiperDo renbos Krotzschmar, Koster. Res.v. Poort en, Liaver. 2_6: Boomsv.Oort,BuinkorH,Klointj esJde Groot,BTA Kleintjes A.de Jong, tTovorink, Stenvert,it.de Graaf,Krever.Res.Lonnde, Eeltink.-. - AFSCHRIJVEN voor vrijdagavond 8 uur ner telefoon: 791696. .ZSGC- Jun.x'L1-AFC -Jun.A'1 11.50' Teiwes,Zadeits,Stigter,Overwoei,de Boer, R.K.Smit-,G.Smit,Mook,Poierri6, Bos,Den Dekker.Res..ï/laris,Holtzapp el,'Schouwenburg,: Leider, de Heet Teiwes. Bijeen 10.30 Over toom/sluis. AFC Juh.A '2~Schellingvroude Jun.A 1.2.00 j Conijn Lucasv.d. Graftde Grootv. Kranen, End o 1Wo lki'ngRJansen, W. Vermaat ,W. Boen, Speelman..Res"iP.Trik,Maschaupt, Leider de Heer Elzing'a. Bijeen 1.50 AFC, AFC Jun. E L~Zeeburgia Jun.B 1. 10.00 Kuikens,Bogaard,Beuke,Hannema,v.Wést Buckort,. Oei Ing Ie,v.Hoek,B.Roodo,Van Rooyvd, Wet'er ing ..Re sSwartD oei eman R.v. Coveren-, Leider, de.Heer Buckert. Bijeen 3-0-APC-ter re in;- .-■■■•■■ AFC... Jun.B 5-TDW Jun.B 2. 10.00 Ting Chu 7enHGeusFakke1Han s e1vWaos 'berge,C.TL I.oreman,Ridderikhof,Draisma, SchaapHoudijsSlaapReaMG Marisïïolking j Leider de Heer Scheepstra.Bijoen 9.30 AFC,' APC JunB- -4-HFC JunB411.50 Van'Dam,G ."H.v. lunst er, H.Meijer, v.d; Vuurst, F ,v. '..'erven.FWoudstra, Stokvis.-, EUlv.-Kranenf P, Ële'umer,M.Huisker,Swagerman. Res.Nijs; Leider de-Heer Vaal. Bijeen 11.00 APC. AFSCHRIJVEH .v.obr vrijdag 8 uur bij 'de Heer Vaal, 'tel, '81411, KEGGEBLEVEK ZONDER AFSCHRIJVEN: Vroegop en Goed'egebuure.- Deze jongens worden voor twee wedstrijden niet opgesteld. L.Heijermtms- wordt voorlopig niet opge steld daar hij'reeds enige keren is weg gebleven zonder afschrijven. (Weet deze jongen niet hoe het hoort KIE BEST EEH KOFFERTJE? Reeds enige weken is in.ons bezit, een voetbalkoffortje mot inhoud,afkomstig van oen onzer (slordige) jeugdleden. Ga even kijken'of jouw koffertje' wel thuis staat. .Mis je het, stel je dan in verbin' ding met "de Jeugdsecretar'is -de "Heer Vaal, toTöfoon 81411. HSTAANDE ZATERDAGJEUGDLLIDDAG iians-caande .zaterdag,. 23 februari, om 2 ui. precies begint de JEU GDI HDD AG in ons Clu'c huis. Zie onderstaande aankondiging Komt beslist op tijd .J v I O iM^s, JZC-AK -€s-Uu-&y~i ^'C-éL./Z^. j?Q> 4stsiX>y<* ■/m-Jmjc^- A-Oo /X-jp; '/n*-^ i-u-i-u j>

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2