/i__y_------ HET A.F.C. -BÜLLE.ÏIÏ Redactie E.W.van Teunenbroek No. 19 februari 1957 PROGRAM-IA- 5 KAART 1957 'AFC-DC&j AFC 4-Nautilus 2. UITSLAGEN 17 FEBRUARI 1957 "DCG AFC 2 R3AVIC AFC 4 AFC 5 APC 7 •JUNIOREN B AFC 2 Spartaan 2 2-1 •AFC 3 Uithoorn 3 6-0 AFC 4 W*gr. me er 5 2-1 AFC 9-0 Zeeburgia 2 0-1 AFC. 3' 1-5 liet e oor 2 2-3 Amstelzw. 3 3-2 VUC 4- 4-6 PROGRAMMA 24 FEBRUARI 1957 14.00 AFC 12.00 KBV 2 12.00 AFC 5 JSV AFC 2 S 2 12.00 IJ-boys 2 AFC 4 14.00 .AFC 5 14,15 RCA 2 JUNIOREN A 11.30 ZSGO 14.00 AFC 2 JUNIOREN B 10,00 APC 10.00 AFC 3 11,30 AFC 4 JOS 3, A 211, 2e veld AFC 6, A311 AFC, B 502, 2e veld Schellingw. B 512, 3e veld Zeeburgia,A 601, 2e veld TDW, B 632, 3e veld NFC 4, F 63.6, 3e veld' LIGGING TERREINEN KBV: Jaagpad, achter 01. Stadion, IJ-boys: Leeuwarderweg voorbij DWV (Noord), RCA: Velserweg, veld 12. .ZSG0:Velserweg. LEDENLIJST Nieuwe leden: J.C.Xemna (ads) 16-1-44 Maasstraat 12'. B.C. J.den Daas (welp) 16-12-46 Kinderdijk- straat 62' 16*"' H» R. L. langelder (welp) 28-8-46 Stadionpleiiï J.v.d.Weide (don) Corn.Krusemanstr. 23. r„u.v.Oostveen (ads) 28-10-43 Staringpl.10*5! J.Hoogenbirk (wl) Amazonenstr. 23" (nog overschrijving nodig) 'lot ballotage toegelaten: J.H.Geus (welp) 18-2-46, v.d.Veerelaan 71 Amstelveen. ,A»van Beuveln (welp) ,19-8-46 Stadhouders-1 kade 26". Iresverandering ,M,Schumacher (don) Ie Jan Steenstr. 29'" Bedankt als lid: J.Veffer (ads), FW.Kick (adsHRKnip- horst (wl). HET WAAS TREKT OP In het vorige Bulletin konden onze leden in ietwat wazige aijfors de datum 16/5/' 57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da tum omhulde en dat vole AFC-ers gewoon gek van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken.' Wat betekent nl. 16/3/«57 Welnu: OP 16 KAART 1957 IS DE JAARLIJKSE AFC-FUIF IN HET MINERVAPAVILJOEN! Er is gezorgd voor eerste-klas amusement, Bestelt reeds heden Uw kaarten bij een van j. de volgende heren: J.Tj»Steensma 2e v.d» Helststraat 50'" 0.J.v.d.Heul Gerrit v.d. Veenstraat 118", J.Meijer Antillenstraat 5', D.Moesbergen.Corn.Dopperkade 8, H.W.van Teunenbroek Van Eeghenstraat 44 E.W.van Teunenbroek Witte de Withstraat 36'. HOUDT IN ELK GEVAL DE ZATERDAGAVOND VAN '16 MAART V R IJ DE VOETBAL - POOL .Bij dit Bulletin is voor de werkende leden boven de 18 jaar een KMVB-voetbalpool-for- mulier ingesloten. Het reglement daarvan staat op de achterzijde gedrukt. Deze for mulieren moeten uiterlijk VRIJDAG £2 Febr, om 19 uur ingeleverd zijn bij een van d e volgende adressen: Sigarenmagazijn Brugman Amstelv.weg 294 Havana-House Corn.Krusemanst„23 Van Nigtevegt Vrijheid si aan 96. Voor iedere kolom van 0,25 die U invult vrordt er een zegeltje op geplakt. Behalve de inzet moet U ook voor elk formulier een dubbeltje administratiekosten betalen. In bijzondere gevallen, bijv. voor buiten- leden, kan het formulier met het geld ge zonden ^worden aan de Heer- M.-de Bruin Mzn,. Olympiastraat 7. Vooral niet aanbellen ONZE EIGEN A.F.C.-POOL 'HERLEEFT Nu onze eigen trouwe donateurs, die vaak trouwer dan werkende leden met ons optrek ken en met de club meeleven, uitgesloten zijn van de KNVB-pool, heeft het Bestuur in overleg met de Toto-oommissie besloten onza eigen APC-pool te laten herleven, uit sluitend voor de reglementair aangenomen werkende, ondersteunende en jeugd-leden, die do ballotage zijn gepasseerd. Voor hen zijn., hierbij een paar AFC~pool-formulieren ingesloten; DEZE formulieren kunnen, als voorheen, Ingeleverd worden bij de commis sieleden: M.de Bruin, Olympiastr. 7 (niet aanbellen, in de bus stoppen), H.Stumpf Bilderdijkstr.154 a, Th.v,Nigtevegt, Deurloo- str.24, J.Scheepstra,v.d,Veerelaan 81 te' Amstolveen, en natuurlijk IN HET CLUBHUIS, Deze formulieren moeten zaterdag om 18 uur binnon zijn (in het Clubhuis kan het tot zondag 14 uur) ;DEZE POOL 13 UITSLUITEND VOOR AFC-ERS, ;maar dan ook voor ALLE AFC-ers Als de deelname hiervoor evengroot is als ■voor ons aandeel in de geoombineerde ama- teurpool komen er ZEER AANTREKKELIJKE jPRIJZEN DOET DUS ALLEN MEE 1 P"7 .*,„-*

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1