w Vervolg Toto-^Nieuws Nu alle tot nu bestaande poolcombina- ties gelijktijdig stoppen bestaat do kans, dat onze club-pool interessan ter zal worden dan voorheen,, OPSTELLINGEN ïciYtfcs, Link, Akkerman, Boskamp, Golijn, Beekman, Lens, Loesor, Sou wens, v.d.Bergh, Blote, Res.: Pais, Olim, W.do Boor H. van Teunenbroek T. Glas Bijeenkomst: 12.,30 Café van Tuyl, van daar vervoor per auto/s. Bricdé, Huisman, Schaap, P.Meyer, do JEUGD Grensr. Leider Looper, v.Söomcron, B.v.d.Bergh, K.Brand, Nooy, G.tcr Horst, Porton Res.: v.Hattem, Wille Leider: 0. Kerker AFC 5 Eskes, Wildeboer, Schröder, G.de Vrios NKalsbeok, ArnOldus, L.N.Kalsboek, Diemer, J.Hartogh, R.de Jong, Willem- se. Hes»: Sinot, Leider: J.Hannema AFC 4 Vogel, v.Manen, Stoensma, Leloux, Reddering, Kat, H.do Groot, Steeman, Vreeswijk, Zimmermann, v.doSmagt Ros.: Kuiper. Leider. C.Kerker. AFSCHRIJVEN vóór a.s. Vrijdagavond 8 uur bij C«Kerker, Hectorstraat 38, tel. 720685 AFC 5 Molenaar, J.v.d.Voort, Klaver, van KIinken, Br and Hoogonstrijd, Koster, Res.: Voornevold, AFC 6 Levendig, Duinker, v.Oort, Burger, J„de Groot, Bouvier, A.de Jong> Weve- Krovcr, v.ö.Zeyst, H.de Jong, Puistor, Kretsschmar, Dorenbos. rink Ros. Stonvert, de Graafj Stassen, v»&,Spoel. AFC 7 Booms, Pielage, v.Poorten, Vaal Eeltink, J.de Bie, Lokker, Wijers, LuppesHakkerLonnee Ros.: Molenkamp, Appels. AFSCHRIJVEN vóór Vrijdag a.s tel. 791696 8 uur AFC JÜN.A 1 Schouwenburg, Zadeits, Stigter, Overwoei, de Boer, R.W.Smit, G.Smit Poiorrió, W.v.Wcst, Bos, den Dekker Res.: Maïiis, Holtsappel, Leider: Hr. Teiwes, Bijeenkomst 10.30 uur zonder fiots Overtoom/ Sluis AFC JÜN.A 2 Córifjn", Lucas, v vKranenEnd el W»Vërmaat, W.Been Ros,: P.-Trik Leider: Hr. Bijeenkomst d.Graft, de Groot, Wo Ik ingRJans s on, Speelman Mas chaup tMo ck Elzinga, 9„45 uur Haarlemmermeer- Station., reisgeld meenemen. AFC JUN.B 2 Kamm ma, Swart, Dooleman, Elzinga, v.Driest, Nesenberend, Hanne- Engel, R.MeyerMichelsQuint Re; Diemer, Roemer, Verdenius Leider: Er. Vaal, Bijeen 11.00 AFC AFC JUN.B 3 L.HeyormansWolking. FakkelTing C.J.L.Koreman, Schaap, Chu Wen., v.Wacsbergo, Ridderikhof, Draisma, Koudijs, Slaap, Res.: Goedegebuure, v.d.Vuurst, Leider: Hr, Scheepstra, Bijeenkomst 9.30 uur AFC. AFC JUN.3 4 Stokvis, F.Vr(Werden, H.Meyer, F.Woudstra, Vroegop, Nijssen, N.G. Maris Rv.KranenP.Bleumer MNuiskerSw ag erman Res.: v.Dam, H.Geus, Leider: Hr. Hij dam, Bijeen 9.30 AFC AFSCHRIJVEN Tel. 81411 LEZIHG ZATERDAG 23 FEBRUARI HOUD DIE MIDDAG VRIJ Do aangewezen jongelui voor de Woensdagavond-training dienen a.s< Woensdag zoveel mogelijk aanwezig te zijn. ^re?m?ë(iyli'xjü. wordt uitgesteld. ATS GERIJVEN vóór vrijdag. 8 uur: te.1.,791696. .:.ET' OPGESTELD wegens wegblijven zonder be richt Deenekamp,Wëyers,Stassen,.'v. Kerne beek, J.M. Meijer. ZATERDAGELFTAL Dit elftal wordt per briefkaart ven. VETERAREN Scheepstra'Hlirlwn wpr<->wmai ns,:-' n HET KABINET 13 BIJNA AR Naar wij vernemen is de zaak bijna in kannen en kruiken. Alleen over het Ministerie van Justitie is men het nog niet eens. De moeilijkheid is, dat het rood-swsrte blö'c Lvasthoudt aan een GESLOTEN VOETBALPOOL, terwijl de anderen het open vallen gooien. A.F.C.blijft zióh houden aan de thans gel dende wet. STEUNT ONZE POOL, DE ENIGE VUL FORMULIER IN US3ES ■irffc^^fcfe-^mma±z*&*L- ÏÏPh TH

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2