-l^-^ ^C ót, ^Cc w HET A.F.C. -BULLETIN Redactie E.W. van Teunenbroek No.26 12 Februari 1957 PROGRAMMA 24 FEBRUARI AFC-JSV; KBV 2-AFC 2; AFC 3-WMS 2; IJ Boys 2- AFC 4 Alle wedstrijden van Zondag 10 Febr. j.1. werden afgelast. PRO&RAMMA 17 FEBRUARI 1957.;.: 14.00 DCG M AFC 14.00 AFC 2 - Zee-öurgia 2, Ie veld 12.00 RKAVIC 3- AFC 3, 'f 12.00 AFC 4 de Meiteoor 22e' veld 14.00 AFC 5 Ams tel zwaluw en 3',\ ;.-:.';:: A 211, 2e veld 14.50 HRVC 3 - AFÖv' 6,A 311, 3e Veld 14.00 AFC 7 - VDO 4,A 41.1, Se .veld JUNIOREN A 12.00 TOB 12.00 Rapiditas- JUNIOREN B 11.30 AFC 2 10.00 AFC 3 10.00 AFC 4 AFC, B 502, 2e veld -AFC 2,B 512, 2e veld Spartaan 2, B 604, 3e veld Uithoorn 3, B 632, 2e veld Watergraafsmeer .5:, F 636, 3e;;-yeld LIGGING TERREINEN DCG: Velserweg RKAVIC: Middenweg, zijweg v/d Kalfjeslaan HRVC: Spaarndammerdijk t/0 Nr.641 TOB: Melkweg in Noord, Bus B Rapiditas: Papelaan, Weesp. ->.;•' LEDENLIJST Nieuwe leden: J.B.v.d.Wetering(Don) Nass&ukade 175 Tot ballotage toegelaten: J.Heinen (Don) Overtoom 121 CBlekemolen (Don) t/a Churchillclncma, Hilverstim B.J.Visser (welp) 8-2-46, Wielingenstr. 26 T.M.Kukenheim (welp) 17-2-46, v.T.v.Soroosk.plein 26 G.H.de Jong (wl) Willem Barontzstr.71 Adresveranderingen: W.H.v.d.Smagt (wl) thans Stadhouderslaan 1, Amstelveen H.Lonnce (Wl) thans Dpl.Sldt. H.Lonnee leg.nr.34.10.19.230, lo K.Cie., Pav.I, K 31, Dumoulinkazorne, SOESTERBERG. J.de Bie (wl) thans Dpl.Kpl.J. de Bie Rnr.36.10.24.018, 2-1 C.O.A.K., Klas 642, Gon.Maj. Borghuyskazerne, MIDDELBURG. Verandering in de ledenlijst: J.He'hdriks van Don. in W.l. J. 'PATERNOTTE, die opgenomen is in het O.L.V.-Ziekenhuis, Zaal 2, wensen wij spoedig beterschap toe. Tot o-Nieuws Het is' thans een feit, dat U deze week voor de laatste maal formulie ren ontvangt voor de Gecombineerde Amateur'P'ö'ol. Deze pool speelt na a.s. Zondag.'iniet meer. Do daarop volgende Zondag, 24 Febr. start.>,do KNVB-PooI. Hieraan mogen uitsluitend'' seniorleden deelnemen. Donateurs/en jeugdleden zijn dus uitgesloten. De werkwijze van deze pool is iets anders dan de voorgaande Per senior-lid mag slechts één ...formulier worden ingeleverd en wel .aan nog nader op te geven adressen, ui t er1i jk DONDERDAGAVOND 'Het wedstrijdprogramma, bevat 12 'wedstrijden, het aantal kolommen per formulier bedraagt 8. De prijs per kolom is fl.0,25 met een mini mum van 2 kolommen. Als bewijs van betaling gelden zegols, die bij de inname-adressen op het exemplaar van de wedder Y^orden geplakt. Per formulier brengt de vereniging f1.0,10 administratiekosten aan de wodder in rekening. Overwogen wordt om naast deze KNVB- pool de oude club-pool weer te doen herrijzen, waardoor uitgesloten le den ook nog een kans je krijgen* Bedankt als lid: J>effer (ads), F.W.Kiok (ads) H.R.Knip- horst (wl). HET WAAS TREKT OP Als de deelname hiervoor evengroot is als voor ons aandeel in de gecombineerde ama- teurpool komen er ZEER AANTREKKELIJKS PRIJZEN DOET DUS ALLEN MEE I In het vorige Bulletin konden onze leden in ietwat wazige aijfors de dattujt 16/5/' 57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da~{ tua omhulde en dat vole AFC-ers gewoon gèk j ^-^ &^- &^&--^^/c^n-.^pCu^-^ van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij I <^h^Z &/ts/-4/y^- £HL/-6y^ ffl-x^Xj opgetrokken.' ïïat betekent nl. 16/3/'57 JU>t^%^Qyiu^pC <?Uu; f iiidcix u.ouj. uuiv vuur ii jj ij ji A£'u—ers 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1