7 - ,/uv Rexwas.ia -1. o s kampC o lijn .z,H.v.d. Bergh, s,Blote. Res. r.Grensr.H.v.Te i- - -er J. Puyll. AFC 2 Briodé",Do LooperjS'chaap,ter Horst,Huis- v.Soomoren,PaisB. v. orton. Res.G.de Vries.Leider G 3 De Bocr,v.Hattom,Schröder, s- beek, Span jRaa:ni,Wildeboer,Arnoldus, Wille, 'o Jong,Ii.de Jong.; Res.F. er AFC 4 Vogel, v.: >ttelier,Ste< ix, Steensma,H.de Groet,Sinot,Zin n,£at, v.d.Smagt.Res.H.iaeintjoSjSteiWGrt. Lei der C.Kerker. :ET BESCHIKBAAR: ser,A.Nooy, J. Wild schut ,D,Moosbergen, J. Hart c g. AFSCHRIJVEN 'v66x\ C."erker, Hectorstraat 38, tel. 720685. i 5 [ólenaar, ;7i] id,v.d.Zeijst,A»de 'ezs'ohi ister.Re's.Voc ld, os. CHRIJVEN vc*ö*r v tol.79.16. AFC_ jun.:1-I GG ..Iun.AJ-. 'èjL. Schouwenburg, de Boer, ZadeitsRedderi] Vurster. or_ ri5,Bos,FS.d Res. 1,' MookjH.de Groot. Leid. ,s. Jun.A 2. o^USp acas,:Endel,Rïaris,CJ. St-igtei*, :i, Volkingjv.d. Graft,G,Smit,W.Vor- an. Ros.R. Janssen,W. Been, ischhaupt.Leider de Heer E'lzinj Van Heut zmonutnentOlympiaplj j±JLJ}^:^JLkr3]?S^^^ Jun.B 1. 10.00 LkènsNes enberendBeukeBogaartVan t,BÜok*?rt,Oei Ing Ié,BDM.Roodo,v. ooyv. clWetering. ResVolman, K.I folder, idcr dö Roer BÜ'ckert. Bijeen 9.30 RFC Jun.B 2-NRC Jun.B 2 11.30 ;amm,D ooiemariBeckcrDiemerSwartE er,Elzinga,DomhofR.ïieijer,MichelsRe ResQuintRJP.Jansen,Bant zinger.Leider de Hoor Vermeulen. Bijoen 11.00 AFC. S./ift Jun.B 3-Al'C Jun.B 5 ■■10.00 .Heijerm tns,WolkingjC.H,v.Munster,Fakkel v. Raosborge .RanselRiddorikhnfP, v-: i CTn j P.Res.v.Dam,Sönneveld, H. Geus.Leider de E je.BLjee voor ingang Sintelbaan Olympiapleigj Jun.B 5 -AFC Jun.B 4 11.50' Ting Ohu Wen,FJ.v.Werven,ff.Meijer,F.Woüd4 stra, B.Vroegop,C JL.Kor [aris, R.v. imer,MJW.Nuisker/BR.Swager- I buur e Ros. Stokvis,R.v.d.Vuurst,Goed: vS6x vrijdag 8 uur:te^l.81411. ^Rdu-RRRFV SCHRIJVEN (wordei iöïï wedstrijd niet opgesteld): Van Drie ■aker. st, -^ ■/■■■:i;S1Vj.:-...V0I.T- m voor do aango oi begint om 6 uur. Ne 00R een wit shirt mee. •e J.L.RTRrüJ0i;B ligt al enige ,L«V.-Ziekenhuis zaal 2 operatie ondergaan te hebbe| is alle govaar nog onsen hem hot beste En, jongens, schrijf hem eens £<M °-Ci-^ >-* r/e A ffC~/lOoc Deze wedstrijd wordt uitgesteld. AFSCHRIJVEN vö"ö"r vrijdag8 uur: tel..791696. RILT OPGESTELD wegens wegblijven zender be richt Deenekamp,Wèyers,Stassen,v,ICerne- b eek, J.M. Meijer, ZATERDAGELFIAL Dit elftal wordt per briefkaart ven. VJTERAREN ■.fnSPil V i-RT RRBIHEI IS BIJNA KLAAR Naar mij vernemen is de zaak bijna in kannen en kruiken. Alleen over liet Ministerie -■. Justitie is men het nog niet eens. De moeilijkheid is, dat het rood-zwarte. blö'c Lvasthoudt aan een GESLOTEN VOETBALPOOL, terwijl 'de anderen Riet open willen gooien. A.F.C.blijft zióh houden aan de thans gel dende trèt. STEURT ONZE POOL, DE ENIGE WH Ti; i v-TJL LR' FORMULIER IN jsgoiijRLièiS^ m L~C ScheepstvuMvjrTswiws^--<„? <v>rvi - i v -i ..-! •-, i. i, -; - ,1.- 11 -ï -, --il -i 1 1 J 1 1,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2