cUt - ■et Redactie E.W.van leunenbroek __A.P.C- B U L L E TIN 23 22 JAITÜAEI 1957 .:oBPi?ai.:s rS-1956 is tijdens het diner op onze 62e verjaardag uitge wegens hun grote" verdiensten voer A.I .0. in .het' verleden sn in het afgelopen jaar. ons geheel A.F.C wénsen wij de heide Nobelprijswinnaars van harte geluk met d welverdiende, onderscheiding. buit:. Uitnodiging tot het bijwonen >n Bui tengewone Vergadering te houden maandag 4 februari 195? in hét Pestau- m het Olympisch Stadion. Aanv; 30. ming. Notulen, bostuursvoorstel tot srapa hot Huishouc als volgt: Art.' 30. 'De contributie, dor contribueren de'leden, mot uitzondering, van do in de 2e alinea van dit artikel genoemde, wordt tol- ajare op voorstel- v t best jne Vergadering va; dit artikel t oen t toegevoegd welke luidt: contributie van de onderst de leden wordt, doe :;told. bestuur ;is hie: ireohti steunende leden, in categorJ verdelen. -. L'luiti cht bij de reglGi.ion.tail vereiste aantal leden •ordt r alsdan een tweede vergader! ven die zal beginnen om 21 uur. A 27 JANUARI 1957 irn 3- 2 2. 2e veld 11. 2e veld 14.00 AFC-DCO; B 502; 3e veld .1.2; 2e veld B n; A 601; 3e veld .30 AFC 2-NFC; B 604; 3e vold Swift 3; B 632; 3e veld 11... j 336 XHNG TERREINEN ZSGO: Velserweg veld 11. EIruislaan bij het viaduct. tussen Middenweg en viaduct )iaplein. ndolvmg Complex C. 1957 ÏOG-AFC; UI at er LEDENLIJST Nieuwe leden: iï.F.Pioters 23-ll*-45 Piet Gijzen- it 9". jlp) 30-11-46 Kuinderstr, :elp) 27-9-46 Oranje C.W.R.S.F.Los (welp) 20-6-47 Nic.Wits Tot ballotage toegelaten:. J.v.dTwetering (don) Nassaukade 17511. adering; TwT) .;il. illhof 16. lid: (wl),B.D.S'tork (wl),L.C.M, kroot (wl).P.W.B. Lsj.C.J/ï. J.Oomens (don; 'r.P. TOTO-HOOFDPRIJS VIEL BIJ AFC I ?6n onzer loden die in ;rde amatourpool 15 uitsla- raden en 66n mot 14 uit- :ordt iedere week deze technische aanvrijzin de eerste strook. Laat do aan elkaar en lever die in. (rs zaterdags tot 6 uur bij de adressen, tot t Clubhuis.) horst aas r n;uck raas j n.xv. ivnip— wl) ["KIS ae deelname hiervoor evengroot is als ■voor ons aandeel in de geoombineerde ama- IIET WAAS TREKT OP In het vorige Bulletin konden onze leden inl ietwat wazige oijfors do datum 16/3/'57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da- turn omhulde en dat vole AFC-ers gewoon gèk j van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken. Wat betekent nl. 16/3/'57 teurpool komen er ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN DOET DUS ALLEN MEE ^l I V fcfiXÖX'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1