f 6U/^u\ iSSbrnm ie. reveli r. 21" J. Ij.Steonsma, 2e v.ci.Helststr. -; Café* Teun de 'Vries, ftz.Vo.qrb Sjldersj Leidsepleln n Brugmanj Amstelv. ouse Co:rn."Krusemanstr, Ir.127 Börsius, Sassenheimstr. Holléman, Mercatorplein Lissonne—Lindeman, Zeilstraat Jan do Natris, Ceintuurbaan 22 rg,Bremer,ZadeitsRW.Smit si*, Ohm, Bos,Vreeswijk, Wurst er, S.den r.Res.B. Jansen-,Mook,P.Trik, er Teiwes. Bijeen 9.30 AFC. APC Jun :.2 - Lijnden Jun 1 1. 11.50 C onijnLuoas Niehof fMarisC J8tigt erEn- del,v. Kranen,v.d.Graft,Poierrié',G.Smit, Overweel»Res.Speelman, ïïolking,Holtzappel, .Leider de Heer Elzinga. Bijeen. uiti .1 uur AFC-terrein. 10.30 TeiwesLink, Lei:: es,v-d er, Pais. G-rensr.v. Ie KuikensBogaart,Beüke,Hahnema,v,West,BÜ- akertjV.Rc :.Roodè,v.Höek,0ei Ing Ie, r, KJB.Mulder, Qüint,Domhof, Leider >r Buckert.Bijeen'9.10 C.S. bij tunnel.Reisgeld meenemen. 01. ;„fitJun. B 5 -APC Jun B 2. 10.00 i,v.Briest,Nesenberehd,Diemèr,Swart, Briedë' iopèr,iï __3 Boer,: roder,1 s- -, Amoldus, Jong, Spar f. ,v.Manen,Bottelier,Steeman,' - sma,H.de G-roc nseh,Z ,v.d«Smagt. Res.Kuiper,H rijd. der Hannei AF SCHIJVEN vó*Ó\r v AFC 5 Ito ionaar, Klaver, Eiv ior,v. Brand,v.d.Zoijst,H. ulster,Sinot. I öms 6 Oichels, Elzinga, RJP. Jansen, RGïï.Heijèr, .v. n, IG Roemer. Res. KH.Welman, E. Leider de Heer Vermèul .ion, rechtse ingang; Jun.E 5'~Pokke Jun.B'3 10. 00 sWolking,CH.v.Munster,Fakkel,- v. 'Jaes berge,: luns el, Ridderikhof ,Draismaf ap,P.Koudijs, Slaap. Re s.Ting CKu Wen, ris. Leider de Heer De Granj Bijeen 9,30 AFC-terrein. ^SCHRIJVEN vö*ó"r vrijd oir: tel.8141 Vil v. Port J. kroot ,H.Kleintjes, A.d< envert, s.v.d.S ries. Bc tiï r,ten _EE vóór v Deze wedstrijd wordt uitgesteld. AFSCHRIJVEN vóór vrijdag'8 uur: tel.. 791696.' EIE T OP G-ES TE LD wegens wegblijven zonder be richt Deenekamp,Weyers,Stassen,v.Kerne beek, J.M. Meijer, ZATERDAGELFTAL Dit elftal wordt per briefkaart aahg^'ffcbr'o- ven. VETERAEEE Scheepstra.Hiyinra. Wn ,r.'-ir,;rvi tis.: .0 KABIi-JET IS BIJNA KLAAR Naar wij vernemen is de zaak bijna in kannen en kruiken. Alleen over het Ministerie van Justitie is men het nog niet eens. De moeilijkheid is, dat het rood-swsrte blö'c L rasthoudt aan een GESLOTEN VOETBALPOOL, terwijl cie anderen het open Tallen gooien. A.F.C.blijft zich houden aan de thans gel dende wet'. STEUNT ONZE POOL, DE ENIGE KHHTE VUL UW FORMULIER IN i j 3 7 7 7 3 7 7 7 3 7 7 Jun 1-LUGCOJun- A 1.- 10.; iiX O r, C i 4 wn-jkïiÊ*-'!,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2