A.F.C. N< B l L E Redaotie, S.ïï.van Teunenbroek HPVAN DEN 'BERGHS'R Het Bestuur geeft met 'groot leedwezen ken nis van het overlijden van onze donateur de Heer H.P.van den' B'ergh Sr. Hij Tras een der trouwste leden, die geheel met de club meeleefde, en er veel voor ©ve: had..-Maandag, is hij door een grote schare familieleden en vrienden, waaronder ook. tal van AFC-ers, ten grave gedragen. Hij ruste in vrede. PROGRAMMA IS DECEMBER AEC-DCG, Amsterdam 3-AFC 2, 3-Rapiditas 2,DWV 4-AFC^4. ---*-- - UITSLAGEN 2 DECIMEER ;j.c HPC 1-4' Zeeburgia 2 AFC 2 3-1 APO'3 RKAVIC 3 2-4 de Meteoor 2 AFC 4 1-0 AFC 5 NEA 2 4-3 6 REDES 2 2-8 4 '••AFC 7 ■0-3 ■•.neer C 2 7-0 AFC 3 EBV 3 8-0 PROGRAï 8 EN 9 DECEMBER 14.30 JSV .AF.G 14.00 AFC 2 EBV., 2, Ie., veld. 1DO., miS 2 AFC 3. - 12.00, AFC 4 U-Boys 14.00 AFC 5 Ahrends 2, A. 211, 2e veld 14.00 ;FC 6 RCA 2, A 311, 3.e ve] JUNIOREN A 12„00 AFC 2 DRC B 512, 3e veld 'JUNIOREN E 10."GO AFC BWV A 601, 2e veld 2, 2e veld 3e veld 10.30 AFC 2 ZSGC 2, B 604, 10.00 SCA 3 AFC- 3, B 632 10.00 TÏW 3 AFC 4, F 636, 2e veld ZATERDAGMIDDAG 14.15 AFC RDC, 10, 2e veld 17 4 december 1956 LIGGING TERREINEN JSV; terrein bij het Amsterdamï-ijnkanaal achter Huize "De Geer" Jutphaas. IMS; Vèlserweg SCAï Z.Wandelweg Complex C TIÏÏKruislaan/Weesperzijde^ LEDENLIJST i?ecr opvoeren als lid LiHèyermans' (ads) '22-1-44 De Lairessestr, F.Nesvadba (don) Surinamestraat 6. (108 h. j Adresveranderingen L.van Kranendonk (don) Mr F.A.van Hallweg 3i Amstelveen, E.C.Hoogenberk (don) Böethovenstr. 153!" W.v.-Balm-.(wl) c/o Mr.Glenn L.Titus. 434 Rosewood'East Grand Rapids. ichigan USA. AFC-TOTO Guldenspool„9 pntJ.H. ÏÏijnand wint 23 Kwartjespool: 9 pnt. H.v.ïeunenbroek en G.Burger. Na loting won H.v.Teunehbrcok 11.75. .ZONDAG NAAR JUTPHAAS PER BUS In de'autobus, die ons eerste elftal-Zon dag a.s. naar Jutphaas vervoert, zijn nog .enige plaatsen'vrij voor supporters. De kosten zijn 2,50 retour. Opgave spoedig •vibronk Tel.8541 Wie het- eerst komt, het eerst maalt. WAT DOET NASSER .IN ONS BULLETIN Ofschoon AFC niet aan politiek doet, kun nen wij niet nalaten het laatste grapje te vertellen, 'dat-in wielrijcLerskringen de ronde' dóet-: Nasserfs slot. op het Suezkanaal werd-in oen wip verbroken en hij riep He hé Uw rijwielslot is onverbreekbaar en U roept: HA HA Vraagt'daarom bij het kopen van oen rijwiel- slot naar de echte "HA HA"-sloten. Er be staan geen betere Voor de groothandel:Handelsonderneming "Cyoiia'.' Singel 59.0. Tel,. 36378. KIENMJDDAG VOOR DE JEUGD De Kienmiddag voor de jeugd is gesteld op ZATERDAG 15 DECEMBER in het Clubhuis. De Heren jeugdleiders en de leiders van de .welpenelftallen worden 'verzocht die middag aanwezig te zijn» De oudere leden gelieven té bedenken, dat deze middag het Clubhuis hoofdzakelijk voor de jeugd is horst V aua •xv,:'. (/aas-; n.xt. i\nip- HET WAAS TREKT OP Ais ac deelname hiervóór evengroot is als voor ons aandeel in de geoombineerde ama- teurpool komen er ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN DOET DUS ALLEN MEE in In het vorige Bulletin konden onze leden ietwat wazige ttijfors de datum 16/5/' 57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da tum omhulde en dat vole AFC-ers gewoon gek van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken. Y/at betekent nl. 16/3/'57 t?C óe^tfUr ^A^U/y- <P~?J^y (Jl-^sxJe^ ------------------------------ ÏBX1BX'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1