^Z±=l------it---- HET A.E*C, r- BJLLLEÏ I N No. 13 Redactie E.W.van Teunenbroek AFKEURING- DER VELDEN De spelers wordt aangeraden zich fs zater-j dags en 's zondags bij de "bekende adressen" op de hoogte te stellen van het al of niet j do.orgaan der wedstrijden.. PROGRAMMA 18 NOVEMBER AFC-Holland; .APGS'2-AFC 2; AFC 3-ZSGO 3; OW 2-APC 4. PROGRAIÏÏIA 10 EN 11 NOVEMBER 6 november 1956 AFC ZSGO 2 AFC 3 Zeeburgia 4 AFC 5 ÏDC 14.30 Baarn 14.00 AFC 2 14.00 TOT 2 12.00 AFC 4 14.15 DRC 2 14.00 AFC 6 JUNIOREN'A 10.00 BI,Wit AFC, I1.30AFC 2 DRC, junioren:b 12.00' BI.Wit AFC, A 601, 2e veld 10.00 AFC 2 ZSGO 2, B 604, 2e veld 10.00 AFC 3 SCA 3, B 632, 3e veld ZATERDAGMIDDAG 15 00-AFC RDC, 10. A 211 i, A 311, 2e veld A rtöl, 2e veld-- B 512, 3e veld LIGGING TERREINEN - Baarn: Zandvbortweg te Baarn. IIW: Kruislaan/Weesperzijde. DRCDurgerdam, einde Kerkepad'. Blauw Wit: BLjvelden Stadion. BES TUURSMEDEDE LIN 0 In de vacature, ontstaan door het bedanken van de"Heer N.Leloux ais-lid van de Club- avondcommissie, wordt door het'Bestuur can- didaat gesteld de Heer J.Meijer. LEDENLIJST Nieuwe leti,en R.Mathijse (welp) 8-5-45 Amazonenstr. 62 h. F.W.G. den Dekker (welp) 12-2-45 Van Tuyli van Serooskerkenplein 35' F.Vermaat (ads) 4-12-40 Rooseveltlaan'55. B.R.Swagerman (ads) 15-3-44 R.Hartstr. 24'. J.IvLF.Costongs (don) Mecklenburglaan 10 Bussum. vervolg ledenlijst A.C. Bakker wlHenri Polaklaan 20' (nog overschrijving nodig) 0.Molenkamp (wl) Prinsengr.551 h.(nog overschrijving nodig) Tot ballotage toegelaten: W.H, Levendig (wlV ïajkduinstr.23,M F.v.Waaijen (welp) 15-8-46 Hoofdvreg 226". H.Zweèdijk (jun) 20-8-39 Achillesstr.63" J.E.v.ïfijngaarden (welp) 3-2-47 v.Yfalbeek- straat 35". M.v.d.Heijden (welp) 31-1-45 Parnassusweg Adresveranderingen: 17r. J.Veffor (ads) Saxen Weimarlaan 37. W.H.v.Teunenbroek (wl) p/a Fam.Stoffers Peizsrweg 63 Groningen. OPSTELLINGEN AFC 1 V ogel, Link, Aldcerman,P. Meijer, Colijn, Bos kamp, Lee ser, Wildschut,H.v.d.Bergh, Beek- man,BouwensRester HorstLenzTeiwes Grensrechter H.v..Teunenbroek.Leider A.Glas. Bijeen 12 uur Victorieplein. AFC 2 Br iedé*, Diemer, Schaap, B.v.d*Bergh, Ohm, van Soomeren,Perton, Wille,Huisman,Brand,Blote. Res.Wildeboer, 4e elftal. Leider J.Han nema. AFC 5 Eskes, J'urriaans, Sohröder,v.Hattem,Kals- beek,Hartóg,Arnoldus,Pais,Nöoy,Steeman, Spanjaard.Res.R.de Jong,v.d.Zeijst,Leider C.Kerker. AFC 4 De Boer,Bottelier,Birkenhager,Kuiper,Le- löux,3teensma,Sinot,Zimmermann,Puister, H.de Groot,v.d.Smagt.Res.H.de Jcng,Wil- lemse,Duinker. Leider J.Hannema. AFSCHRIJVEN" vó~óV vrijdag 8 uur bij C.Kerker Tel. 720685. TRAINING Voortaan op dinsdag- en donderdagavond gymnastiekschoenen meebrengen NIET BESCHIKBAAR: Vingerhoed, Van Manen, Kniphorst, R.Duis. SCHRIJF LIEFST NIET AF, en als het toch moet, doe het dan OP TIJD horst (wl). r Aid-, yi\asj n.n. imxp- s ae deelname hiervoor evengroot is als ■voor ons aandeel in de geoombineerde ama- ----------teurpool komen er ZEER AANTREKKELIJKE I PRIJZEN TREKT OP DOET DUS ALLEN MEE I In het vorige Bulletin konden onze leden in ietwat wazige oijfors de datum 16/3/'57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da-j tura omhulde en dat vnle AFC-ers gewoon gek j van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken. Wat betekent nl. 16/3/'57 s^u. (Pul (^a^^/c^^-^^u^^^-^

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1