H A.F.G. ÜLLSÏII Redactie E.W.van Teunenbroek No. 11 23 oktober 1956 ^PROGRAMMA 4 NOVEMBER AFC 2-NFC 2; 'WA 3-AFC 3j AFC 4-VVA 4, UITSLAGEN 20 EN 21 OKTOBER AFC WA 7-2 TOG 2 APC 2 2-0 AFC 3 JOS 2 0-2 de Volewijokers 4 AFC 4 6-2 JOS 3 AFC 5 1-1 Arsenal 3 AFC 6 2-0 Centrum 3 APC 7 8-1 JUNIOREN A .AFC 0W0 2-3 AFC 2 Rapiditas 2-7 JUNIOREN B AFC DCG 0-3 AFC 4 DWV 6 6-0 ZATERDAGALTDDAG lijnden AFC 0-3 VETERANEN AffC Ajax 3-8 PROGRAMMA 27 en 28 oktober 14..00' AFC W1gr.meer '14.00 Uithoorn 2 AFC 2 •12.00 AFC 3 Germaan 2, 2e veld 12.00 DCG 3 AFC 4 14.00 AFC 6 HRVC 3,A 311,2e veld 14.00 AFC 7 DJK 5,A 411,3e veld JUNIOREN A 10.00 Zeeburgla AFC,A 501,4e veld 11,30 AFC- 2 BI.Wit 3,B 512,3e v. JUNIOREN B 10.00 AFC 10.30 NFC 10.00 AFC 3 10.00 W'gr.meer 5 ZATERDAGMIDDAG 15.00 AFC VETERANEN 15.00 AFC DWS,A 601,2e veld AFC 2,B 604,2e veld 'Swift 5-,B 632,3e v-e\Ld APC 4,F'636,2e veld SGP, 10, 2e veld HBS LEDENLIJST Nieuwe leden: H.E.Wolven (welp) 3-11-45 Eemsstr.44". K.Roemer (ads) 11-2-45 Fr.v.Mierisstr.81, G.A.Pappot (welp) 9-4-47 Dongestraat 4f, L.H.Oostmeijer (welp) 7-3-46 Westlandgr.l21°. G.Fels (welp) 20-6-46 Biesboschstr.73". C.Elfrink (welp) 28-4-45 Valeriusstr.70. Tot ballotage toegelaten: Wl <F. Tichelaar jun) 19-3-38 Cruquiusstr4 (nog overschrijving nodig). Oversohrijving verkreeg per 21-10-56: TJ.de Groot (wl) Adresveranderingen A. Galman Ijion) Ceintuurbaan 5 hs. H.W. v-r Teunenbroek (wl) v.Eeghenstr.44. A.P.Beekman (wl) Marinier A.P.Beekman B 101 Mariniersbataljon Hamer 16 Geb. 8 Leger plaats Nunspeot. W.P.de Boer (wl) legerno.36 01 30 023, 2o Inst.Bt.SRO LuA, JW Frisokazerne Ede. A.F.C. - TOTO Guldens-pool: 9 punten Jb.v.Nek wint 35. Kwart j esp ooi: 10 punten J.U.R.A.de Graaf f wint 12. LIGGING TERNEZEEN. Uithoorn: Zijdelweg, Uithoorn. DCG: Veiserweg. Zeeburgla: Krui slaan. b.d. viaduct. .-Janselaan, Bovenkerk. Watergraafsme-er: Complex Yoorland,. Midden weg voorbij Ajax. VAN DE ELFTALCOMMISSIE De gezamenlijke elftalcommissies vergaderen op 29 oktober om'half-tion. Op donderdagavond 1 november om 7.30 is er oen lichtwedstrijd APC 1-DEC 1. EEN POOLS ELFTAL NAAR'A.P.C, Nu de onderhandelingen met de Rokossovski- boys (Warsawa) plotseling moesten worden afgebroken, worden er op het hoogste niveau .besprekingen gevoerd met "Gomoelka-Vooruit" Alle risico's, die hieruit.voor de AFC-be- stuurderen voortvloeien (en dat zijn me er wat werden gedekt door een der grootste, althans een der beste assurantiekantoren hier ter stede, nl, Ben Bonkink, Da Costa- kade- 23, tel. 88517,- kant ooi? Rokin 69, tel. 64744. Voor KL Uw verzekeringen U hebt niet geregeld aan onze Pool mee gedaan. Hebt U, in plaats daarvan, dan aan het Trainingsfonds bijgedragen horst rl) 1). j, i' ,-n. ivicji {aas; n.ïi. roixp- HET WAAS TREKT OP s ae deelname hiervoor evengroot is ais •voor ons aandeel In de geoombineerde ama- -te.urpool komen er ZEER AANTREKKELIJKE I PRIJZEN DOET DUS ALLEN MEE 1 In het vorige Bulletin konden onze leden in ietwat wazige aijfors de datum 16/5/'57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da tum omhulde en dat vole AFC-ers gewoon gèk j van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken.' Wat betekent nl. 16/3/'57 £ows£-^ ÓC-tïtC- '/\s

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1