H a.f.c. E U L E TI N Redactie E.ïï.van Teunenbroek Ho. 7 25 september 1956 ALGEMENE VERGADERING Uitnodiging-tot -het bijwonen van de ALGEME NE VERGADERING opwoensdag 10 oktober om 8 uur in ons Clubhuis. Indien d.ese verga- dering geen. doorgang kan vinden, jegens het! niet aanwezig, zijn van het vereiste aantal j stemgerechtigde leden, wordt reeds nu voor alsdan een tweede vergadering uitgeschre ven op woensdag '10 oktober om 8.30 in ons I Clubhuis. .AGEÏffiA' 1, Opening. 2 Notulen. 3Ingekomenstuk ken. 4.Begroting seizoen 1956-1957. 5.Verkiezeing lid Jeugdcommissie wegens verhuizing-van W.v.Teunenbroek. Het Be stuur -heeft candidaat gesteld de Heer P.Vaal. 6. Verkiezing lid Elftalcommissier. B wegens verhindering van de Heer O.de Vries. Door het Bestuur wordt candidaat gesteld de Heer W.van Oort. 7.Rondvraag. 8.Sluiting. AANVOERDERS JUNIOREN A 11.30 AFC DWS, A -501, 3e v. 10.00 Ajax 3 AFC 2, B 512, Voorl.1. ■JUNIOREN B' 10.00 DïïV AFC, A 601, 3e v. .00 AFC 2" DÏÏY 2, E 604, 3e v. KBV 3 AFC 3, B 632, 2e v. ZATERDAGMIDDAG 10. RPS 2e v. 15.00 AFC VETERANEN 15.00 AFC Bek Af (Eindhoven) Ie v. LIGGING TERREINEN Swift: Olympiaplein. Nautilus: Einde Valentijnkade (NwQ.Dlep) RKAVIC: Middenweg, Zijweg Kalf je slaan. Centrum: Kruislaan, Stichting Watergraafs meer. Ajax: Middenweg, Voorland 1. .-arderweg o/h IJ. KBV: Jaagpad. CORPS'DIPLOMOBILE Van de aanvoerders wordt verwacht, dat zij i De Heren Van de Voldon Erdbrink, Doeleman s zondagsavonds tussen 6 on 7 uur de uit slag -van hun wedstrijd telefonisch melden aan de secretaris no. 85411. PROGRAMMA 7 OKTOBER 1956 De Spartaan-AFCAFC 2-NFC 2; WA 3-AFC i AFC 4-WA 4. UITSLAGEN 22 EN 23 'SEPTEMBER AFC afc 2 Spartaan 3 2-2 W1 gr.meer 3 AFC 3 2-1 AFC 4 VVZ 2 3-2 Animo 2 AFC 5 4-1 AFC 6 Germaan 4 2-2 AFC 7 orboys 4-1 JUNIOREN A AFC 2 TOG 1-6 JUUIOREN B AFC Ajax 2-13 ■taan 2 AFC 2 2-2 AFC 4 Rap 3 0-8 ZATERDAGMIDDAG Espea MC af gel ^■S u VETERANEN AFC Black Devils 3-6 PONG VSÏERANEN-TOURNOOI 15-16 3EPT. AFC AFC AFC AFC won de Kampong 3*0 U.D. 0-2 Middelburg 7-2 tweede prijs. PROGRAMMA 29 EN 30 SEPTEMBER 14.00 AFC TOG 14.00 Swift 2 AFC 2 12.00 AFC 3 Zeeburgia 3 10,30 Nautilus 2 AFC 4 14.00 AFC 5 ASVA 2, A 211, 3e v 12.00 RKAVIC 4 AFC 6,A 311, 2e v. 11.30 Centrum 3 AFC 7, A 411. en R.van Nek worden verzocht om 1 uur aan wezig te zijn voor de Controle. Bij voorbaat hartelijk dank WIJ KUNNEN NU ONZE MATTEN WEL ODEOFDEN Ja, wij kunnen onze matten nu wel oprollen. Wc hebbon namelijk v66l betere matten ge vonden bij de firma Roos Nijdam, Stadhou derskade 155,-tel. 714241, 717618, 723358. Behalve matten (jabo, verto) hebben ze daar ook alle andere vloerbedekking, als linoleum, rubber, plastic, houtparket, 'kurkparkót, colovinyl- en corito tegels, moquette, 'cocös, viltzeil en vooral het rijke ROHYFELT vilttapijt Beter kan op dit gebied niet geleverd wor den, wol slechter en duurder. Geen order te groot, geen order te klein .LEDENLIJST Veranderingen: H.R.Sinot van'don. in-wl, G.G.M.Willemsen (wl) m.z, Oostorpark 24 Adresveranderingen: E.C.Krotzschmar (wl) thans Tilanusstr.69", J.Goylswijk (don) Albrechtlaan 4 Bussum, Mr F.II.C.van Wijck (don) Apollolaan 189 h. ^.v.Soomoren (wl) Overtoom 246'". Nieuwe leden: D.'Poiorrié" (ads) 12-7-41 Stadionkade 121"'. D.Gabel (welp) 19-4-46 Oosteinde 6. W.E.v.Dam (welp) 10*12-44 Radioweg 16. K.H.Bloem (wl) Pretöriusstr. 1.(nog over schrijving nodig) H.Th.Piolage (wl) v.Ostadestraat 320». Bedankt als lid: FJ.Es selman ads Tot ballotage toegelaten: E.B.Conijn (v/elp) 14—5-46 Koninginneweg' 197 h F.J.de Ruiter (welp) 22-1-47 Prinsengor.1123 R.v.Oeveren (ads) 23-8-43 Vechtstr.188' 2—«i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1