ïil x 2 O i sdaotie ff. van ïeunenbroek UF.C. - No. 6 18 september 1956 rt, rs JMGDSEGRETARIRRT Doordat de huidige jeu.gdsecret.aris, de Heer W.van Teunenbroek, zich elders gaat vestigen, is"een vacature voor deze func tie ontstaan. liet Eestuur stelt candidaat de Heer P.Vaal. Eventuele andore candida- ten kunnen tot een week na het verschijnen van dit Bulletin worden opgegeven. STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT .oden wordt verzocht 20 spoedig moge- 1 te storten op Postrekening 241002 name van de 2e Penningmeester van AEG, opdat wij hun een exemplaar van de nieuwe tuten en hot Huishoudelijk Reglement kun- toezenden. 14.15 Animo 2 AFC 5; A 211, 2e v. 14. 1 6 De Germaan 4;A 311, 2e v. serboys, 4.J-A 411, 3e v. JUNIORE 11.30 AFC 2 TOGj B 512; '3e 'v. JUI' E 10.0C AFC Ajax; A 601, 2e v. partaan 2 AFC 2;E 604,4e veld. 10.00 AFC R 3;F 636,3e veld. ZATERDAGMIDDAG 15.00 ESPEA AFCj 10. 15- Veteranen-Black Devils. isen contributie betaald ALGEIEHE VERGADER: is datum voor oi:,"g Algemene Vergadering 3 door het Bestuur vastgesteld. 10 oktober,,: oudt deze avond vxii A. 50 .SEPTEMEI ~T0G; Swift 2-AFC 2: AFC 3-Zeeburgia 3; itilus- 2-AFC 4. LIGGING TERREINEN Gem. Sportterrein,Thorbeckelaan' Utrecht ..orgr.meer: Voorland. AnimoV o o r1and Spartaan: Spaarndammerdijk. Espea: Terrein Watergr.meer, Voorland. Het Bestuur heeft het er natuurlijk niet UIT 16 SEi JEE Be Quick 5-3 2 Amsterdam Sj litas 2 C 3 2-1 4 4 2-5 3 5 OREN A -RED B ZSGO Olympus 2 ZSGO 4~1 2-1 2 Bi,Wit 3 2-3 - os, 3 4 BI.vat 6 af: 3-2 3-1 L- ETiDAGMIDDAG 2-3 -------- ----- PROGRAMMA 22 ER 2 3 SERTR ie 30 H AFC 2 Spartaan 3; Ie veld f'gr.meer 3 AFC 3., AFC 4 VVZ 2; 2e veld een vlek op onze naam was geworpen Geluk kig bleek het een OUDE VLEK te zijn, waar de bestuursleden wel raad mee wisten. Likkebaardend mompelden zij "Ik heb trek in een OUDE VLEK". Trouwens, de Jonge Vlek en de'Citroen-Vlek zijn ook niet te versma den. Voor de handel: Delftsche Distilleerderij en Roomgistfabriok v/h Vleck Co. DELFT. LEDENLIJST Tot ballotage toegelaten T.J.de Groot (wij Papaverweg 6 (nog over schrijving nodig). Dlstein (welp) 2-7-45, 2e Jac.v.Lenno-n-- karlo 335"'. ,L.Booms (wl) Lrinsengr. 17 (nog overschrijving nodig). R.R.Limburg (welp) 13-1-47, Curacaostr.71" uppos (wl) Mercatorplein 39' P.Leijding (welp) 1-7-45 Paramaribostr. 114 ■sno (welp) 28-5-46 Geleenstr.24. iiker (welp) 28-5-46 ïïeesperzijde 91' HRDekker (welp) 10-5-45 F.v.Balon (welp) 29-5-46 Churchilllaan 110'. rvorst (welp) 18-8-46 Geleenstr.2' w* u -------------nnauüiuurs 6 t- FC won de tweede prijs, 1 g [f PROGRALBR, 29 EN 30 SEPTEMBER 14.00 AFC TOG .G. 14.00 Swift 2 AFC 2 in 12.00 AFC 3 Zeeburgia 3 iautilus 2 AFC 4 14.00 AFC 5 ASVA 2, A 211, 3e v. t 12.00 R-EAVÏC 4 AFC 6, A 311, 2e v. r 11.30 Centrum 3 AFC 7, A 411. ------ Nieuwe leden: D.Poiorrió (ads) 12-7-41 Stadionkade 121"'. D.Gabel (welp) 19-4-46 Oosteinde 6. R.E.v.Dam (welp) 10*12-44 Radioweg 16. K.H.Bloem (wl) Pretóriusstr. 1.(nog over schrijving nodig) H.Th.Pielage (wl) v.Ostadostraat 320". Bedankt als lid: FJEsseIman (ads Tot ballotage toegelaten: E.B.Conijn (v/elp) 14-5-46 Koninginneweg' 197 h P.J.do Ruiter (welp) 22-1-47 Prinsenfer.1129 R.v.Oeveren (ads) 23-8-43 Vechtstr.188' "•v 0

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1