.C. sdactit iy&b Ie o Lt, vooral oo ;..;kracht zo d joods T.H. traat 16. .17.Kick (ads) 215-10-10 Elzonstr.20' gr.moor 3- Quic 3r A 15 SEPTEMBER 17.o iuick (Zutphon) yricndsch. 15. it.-ZSGO (2e vold) PROGRAMMA 16'SS?ïE: 2 Lditas 2 12. - 5 -EJi A 11.50 AFC AFC 2 lc v 2o Y. Ams'tordan AFC: Olympus 2;A 211 2e v. 501 6G1 2e v. fit 6-B 652 5c v. 4;F 6- de Aypool lden R. .■boer 9 punten. de prijs: 15. lden D.Dissoikc 9 punt .il de prils;50. ar a.s, LAL IS tot 18'uur in ATLA1ÏÏIC, stoindo 26-2> it a.s. je geluk met deze stap Rapidit V eiser,- Janselaan, Bovön VAD DE-CLÜBAVQïAOGOiaAISSIE iet s eizoen wo.er begint te draaien, ver- v,-aci as de clubavonden weer d: 'boze 3.1; maandag alweer aardig vol Llig in CAFfl "LYCEUM". Vfi leden op daar ook eens heen t zal hun er best .bevallen. i.Corn. Irusemanstraat i Gezien de overgrote belangstelling voel? 3 (biljart)-laken, dienen de par- jperkt te -.vordc: re- trking van onze leden r het VIERBA',LE:.r-TQURIT00Idat begin I oktober zal "-aan melde men zich a slefoon 715356. jEDE] A.P.Staport i J. oaeh 21-11- .7. (ads) 15-12 Lntorottostr.9 h. (volp) 7-7-4- :oncn- str (lSlh. j" Ccroiiol (-.,-olp) 24-12-46 G.v. «t.j (-.;olig. Lstr.63' stolkad 57 hs (nog ovorschr, 3 sekfuss 60; .LAL Istr. 101r (nog oversch.) 17-1- (ttI) A J.G.Buiskool rossc- (schr.) ,,n on de al binnen te druppelt C.v.V. 10. VOLGEN id''C 1-Ee Quick (Zutphen) Zaterdag 5 uur. Vogel,Colijn,-v s? ildschut, -.d.BerghjBrie- dê*. '0. lut 771 over- B.v.d str.46' 81"" r.75' AÜ: lt Tc1 on), D.C.Dl S (ads) ■0 dde: LÓidus,H.de Groot, ■st.v.Hatti N LocitaE

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1