ri E T Redactie E.W.van Teunonbroek A.F.C.-B I L E H I I0..4 4 September 1956 - Uitslagen Ie A.R.O.L.-dag EFC - Zeeburgia 0-2 Quick - AFC 1-1 (Quick w.n.s. DWV - Robur et Velocitas 2-5 HBS - Frisia 0-3 Programma 9 Sept.a.s.(2e A.R.O.L.-dag) 11.00 uur Robur et Velocitas - Quick 12.45 uur Frisia - Zeeburgia 14.30 uur Dameshandbalwedstrijd 'Competitie Hoofdklasse Zeeburg - WLC 15.30 uur FINALE a.s. Programma ZATERDAG-, 8 Sept 15.30 uur AFC - HW (vriendsch. Veteranen 15.00 uur AFC - Black Devils Het Bestuur verzoekt de leden, die zich willen beschikbaar stellen voor controlewerkzaamheden tijdens de AROL wedstrijden, zich telefonisch met de Heer Woudstra, tel. 710135, in ver binding te stellen. Houdt de AFC-kosten zo laag mogelijk en werkt allen s.v.p. mee. Vervolgens een vriendelijk verzoek Alle deelnemende verenigingen komen voor eigen rekening van hun respec tievelijke woonplaatsen. Aan ons. do Dlioht hen behoorlijk te ..ontvangen» teemt daarom, zeker na afloop der wed strijden, niet alle plaatsen in ons Clubhuis in beslag, opdat wij onze iten minstens een stoel kunnen aan- 'niedon. Dringend beroep op de ouders de kin deren toch vooral bij zich te houden, se niet met steentjes te laten gooien of op de afrastering te laten schom mel en._ Men wordt verzocht tijdens de AROL op ons Clubhuis aan het buffet contant te betalen. Snoep is deze dagen niet verkrijgbaar. RECTIFICATIE MEIAVE LEDENLIJST i Bladz.1 G.H.Hauber woont Natteweg 23, Bergen 2 J.Vermeulen woont pieter Langendijkstr.66 2 L.S.Nijdam wo..ont Kostverlorenstr.119,Zandvoort 2 Kascommissie bestaat ui de Heren: A.Waayer, T.ten Oos ten en A.Mets 4 E.Barten woont Willaertstraat 15 hs. 4 A.P.Beekman, Marech.IVklasso Hr.350821023, Gebouw B3 Dep. Kon.Mar e chaus s o eAp eldöorn 4 J.de Bie,dpl.sold.leg.nr. 361024018, Klas Golf 2e COAK Koornmarkt Kazerne, Kampen 5 A.Boswijk, Westlandgracht 71 5 K.Broodwinner vervalt 5 C.Bos moet zijn E.Bos 5 W.J.H.Bijl moet zijn N. J.H.Bi jl. 7 Th.v.Emden, Leimuidonstr.41'l 7 G.W.Endel,v,Tuyl v.Seroos- :rkenplcin 8 G.H.Iïauber, Natteweg 23, Bergen 8 M.Hauber, idem, 8 J.R.F.Herok vervallen 8 L.Horn Jr,, Parnassialaan 1, Bentveld 8 Inlassen: J,Th,v.d.Horst 24,8.44, Haringylietstraat 9 9 P.Jaspers vervallen 9 C,Keizer 10 H,B,Lauer 11 Joh,Linie, Sumatrastr,71 11 J.Mellc.:;ers, Hemsterhuis- straat 84 11 R.Meyer c/o Broezand Bulb Imp,, Mainroad, Deep River, Zuid-Afrika 12 J.C.v.Oortmerssen vervallen 12 Passchica moet zijn Passchier 13 J.M.Rooze vervallen 14 H.Schörn 14 J.Sevrin 15 J.J.Stigter 15 R.Tromp 15 Velden Erdbrink, toevoegen H.J.J. v.d'. z.o.z. 60' lstr. 101f (nog ^vorsen,) 17-1- 141 h. J.C.Buiskool rosso- str :7. (schr.) 77' (no:; ovcr- 6 man (welp) 1-7- r.73' O): J.Smit (clon), A. (ads), .ildschut, s:B.j£ -.d.BerghjBrie- dl. J? C £- Ams t e raam2 uur' BriediS,Ak' vd lis. Leid Li: steek, Lóldus, -root, orst.v.Hattem. IT I? tt II lt tl II II tt IT II II II n ii il ti it tt it tt ii (wl) il ;3. i„>

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1